1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

КАДЫК МАГА-БОТ, САГЫШ-СЕТКИЛ...

Бүгү-делегей болгаш Россия деңнели-биле алырга, бедик чедиишкиннер чедип алган кижилерниң кадыкшылынче кичээнгейи – чуртталгазының бир кол өзээ. Бодун сайзырадыр бо арганы олар культураның бедик деңнелин чедип алыр аргазы деп биле бергеннер. 

СТУДЕНТИЛЕРГЕ ДЕТКИМЧЕ

ТЫВАНЫҢ КҮРҮНЕ УНИВЕРСИТЕДИНДЕ

2030 ЧЫЛГА ЧЕДИР
 

РОССИЯНЫҢ СПОРТ МАСТЕРИ ШКОЛАЧЫ

Төрепчи Доңгак – Ак-Довурактың №1 школазында 11 «а» класстың өөреникчизи. Ол эге класс­­тардан тура-ла өөре­дилгезинге кызымаккайы база спортка хандыкшыл­дыы-биле өске эш-өөрүн­ден ылгалып,  башкыларынга мактаттырып эгелээн. 

САЛГАЛДАР ОРАНЫ

УГУЛЗАЛЫГ, ТЫВА ХЭЭЛИГ

САЛГАЛ ДАМЧААН МАЛЧЫН

БУРУНГААР КӨРҮШТҮГ УДУРТУКЧУ

"КАДЫК КАМГАЛАЛ ДАҢГЫНАЗЫ БОЛГАШ ТАЖЫЗЫ-2017"

ЭР ХЕЙ, МАРИЯ!

"ТЫВА МЕТЕОРИТ", "КАМОН-БРЕЙКИТ"...

ВАЛЕНТИН ХҮНҮ - ЫНАКШЫЛ БАЙЫРЛАЛЫ

ЧАЛЫЫ НАЗЫН - КАЙГАМЧЫКТЫГ СОЛУН ҮЕ

САЛГАЛ ДАМЧААН ШЕВЕР КЫС ТАНА

ЧЕДИИШКИННЕРГЕ ДАЯНЫП

Страницы