1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

ТЫВАНЫҢ КҮРҮНЕ УНИВЕРСИТЕДИНДЕ

2030 ЧЫЛГА ЧЕДИР
 

РОССИЯНЫҢ СПОРТ МАСТЕРИ ШКОЛАЧЫ

Төрепчи Доңгак – Ак-Довурактың №1 школазында 11 «а» класстың өөреникчизи. Ол эге класс­­тардан тура-ла өөре­дилгезинге кызымаккайы база спортка хандыкшыл­дыы-биле өске эш-өөрүн­ден ылгалып,  башкыларынга мактаттырып эгелээн. 

САЛГАЛДАР ОРАНЫ

УГУЛЗАЛЫГ, ТЫВА ХЭЭЛИГ

САЛГАЛ ДАМЧААН МАЛЧЫН

БУРУНГААР КӨРҮШТҮГ УДУРТУКЧУ

"КАДЫК КАМГАЛАЛ ДАҢГЫНАЗЫ БОЛГАШ ТАЖЫЗЫ-2017"

ЭР ХЕЙ, МАРИЯ!

"ТЫВА МЕТЕОРИТ", "КАМОН-БРЕЙКИТ"...

ВАЛЕНТИН ХҮНҮ - ЫНАКШЫЛ БАЙЫРЛАЛЫ

ЧАЛЫЫ НАЗЫН - КАЙГАМЧЫКТЫГ СОЛУН ҮЕ

САЛГАЛ ДАМЧААН ШЕВЕР КЫС ТАНА

ЧЕДИИШКИННЕРГЕ ДАЯНЫП

ЭҢ-НЕ ИДЕПКЕЙЖИ, ЭҢ-НЕ ХАРЫЫСАЛГАЛЫГ

ЧЕДИИШКИННЕРИМ - АВАМНЫҢ АЧЫЗЫ

Страницы