1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

МОДЕЛЬЕР АНДРЕЙ НЕВЕРИЦКИЙ

АЖЫЛ-ИЖИ ТӨӨГҮГЕ АРТАР

Арзылаң Күдерек аттыг тураскаал ажыдыышкынынга хүрешкен мөгелер.
 

МЕРГЕЖИЛИ ЧЕМГЕРИКЧИ

АЧАЗЫНЫҢ ӨДЭЭН ЭЭЛЕП...

КЫЛБЫШТЫГНЫҢ МАЛЧЫННАРЫ

Барыын-Хемчик ко­жуун­да “Аныяк өг-бүлеге – кыш­таг” деп губернатор­ тө­ле­ви­лелиниң 2016 чыл­дың кир­­жикчилери – 27 харлыг Хүреш биле Оксана Мон­гуштарның өг-бүлези.

АНЫЯК ТЫВА - ПИТЕРДЕ

ЧАА-ХӨЛДҮҢ ЧАЛЫЫ МАЛЧЫННАРЫ

ХӨӨМЕЙИМ КАГБАС-ЛА МЕН

Тыва национал оркес­тр­ниң эң-не аныяк хөгжүмчүзү, салгал дамчаан салым-чаяан­ныг хөөмейжи – Меңги Монгушту номчукчуларга таныштыраал.

ДИЗАЙНЕР, ЮВЕЛИР, ПАРИКМАХЕР - АЙ-ДАШ

Мода, чараш чүүл со­нуур­гаарларга аныяк дизайнерлер, ус-шевер даараныкчылар сөөлгү үеде даараан, чогааткан ажылдарының көрүлдезин удаа-дараа эрттирип турар апарган. 

КАДЫК МАГА-БОТ, САГЫШ-СЕТКИЛ...

Бүгү-делегей болгаш Россия деңнели-биле алырга, бедик чедиишкиннер чедип алган кижилерниң кадыкшылынче кичээнгейи – чуртталгазының бир кол өзээ. Бодун сайзырадыр бо арганы олар культураның бедик деңнелин чедип алыр аргазы деп биле бергеннер. 

СТУДЕНТИЛЕРГЕ ДЕТКИМЧЕ

ТЫВАНЫҢ КҮРҮНЕ УНИВЕРСИТЕДИНДЕ

2030 ЧЫЛГА ЧЕДИР
 

РОССИЯНЫҢ СПОРТ МАСТЕРИ ШКОЛАЧЫ

Төрепчи Доңгак – Ак-Довурактың №1 школазында 11 «а» класстың өөреникчизи. Ол эге класс­­тардан тура-ла өөре­дилгезинге кызымаккайы база спортка хандыкшыл­дыы-биле өске эш-өөрүн­ден ылгалып,  башкыларынга мактаттырып эгелээн. 

САЛГАЛДАР ОРАНЫ

УГУЛЗАЛЫГ, ТЫВА ХЭЭЛИГ

Страницы