1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

БЕРГЕ-ДАА БОЛ, СОЛУН АЖЫЛДЫГ

БУЯННЫГ КЫС МИРАБЕЛЛА

КАДЫКШЫЛДЫҢ 1000 БАЗЫМЫ

Тывада туберкулез аарыын­­дан аарып турар улустуң саны хөй боорга, Республиканың туберкулезка удур диспан­сериниң ажылдакчылары чурттакчы чон аразынга бүдүн чыл дургузунда удаа-дараа лекцияларны номчуп, тайылбыр ажылдарын чорудуп турар. 

ХҮЛҮМЗҮРҮГ - СТРЕССКЕ УДУР

ЭМЧИ ЕВГЕНИЯ ТИМЧЕНКО

ЧУРТТАЛГАГА ЫНАК БОЛ

Чээрби беш харлыг аныяк эмчи Ариана Монгуш Челябинск хоорайда Мурнуу-Уральскиниң күрүнениң медицина университедин 2015 чылда дооскаш, Новокузнецкиниң эмчилерниң билиин бедидер институдунга 2016 чылда фтизиатр мергежилди чедип алган. 

ТЫВА КАДЫК

ДЭЭДИ КАТЕГОРИЯНЫҢ ЭМЧИЗИ

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАМГАЛАНЫҢАР!

Туберкулез – халдавырлыг болгаш социал аарыгларга хамааржыр. Аарыгның өөскүдүкчүзү микробтар колдуунда өкпе туберкулезунуң ажык хевиринден аараан кижилерден агаар дамчыштыр кадык кижилерже халдаар. 

ЧОНУМГА ДУЗА КАДАР ДЭЭШ...

Тывада алкоголизмден болгаш наркоманиядан аараан кижилерниң саны кудулап турар. Республиканың наркология диспансериниң даңзы­зынга 2015 чылда аарыг улустарның саны 5757 турган болза, 2016 чылда бо сан-фактылар 4853 кижиге чедир кызырылган. 

ЭМЧИНИҢ СҮМЕЛЕРИ

ЧАШ УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫ
 
Төрүттүнген соонда, ийи-үш дугаар хонуунда чаштарның баш­тай арнынга, ооң соонда өске кежинге кызылзымаар бичии үүрмек шивишкилер тыптып келир. 

КИЖИНИҢ БОДУНДАН ХАМААРЖЫР

ХИНИН КЕСКЕН ЧАШТАРЫ ХӨЙ

МОСКВАГА ЭМЧИЛЕР ЧЫЫЛГАШ...

Россияның эртем-кли­никтиг геронтология төвүнге Тывага травмато­логия салбырының үнде­зилекчизи, Тыва АССР-ниң алдарлыг эмчизи, ТР-ниң Ордениниң эдилекчизи Виктор Верещагинге турас­кааткан Москвада тыва эмчилерниң шуулганы чоок­та чаа эрткен.

НЕВРОЛОГИЯ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН

Страницы