1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кажан, каяа, чүү?

ҮҮЛГЕДИГ БОЛГАШ ЯЛА

ЭМЧИ МАСКАЛЫГ YПТЕКЧИЛЕР
Ноябрь 21-де Россияның ИХЯ-ның Кызылда эргелелиниң оперативтиг төлээлери өнчүге удур аар кем-херекти ажыткан.

Рубрика: 

ХҮННҮҢ МЕДЭЭЛЕРИ

АЖЫЛЧЫН ОЛУТ БЫЛААШПАЗЫН ДЭЭШ…
 

Рубрика: 

НОЯБРЬ 19 - АДАЛАР ХҮНҮ

ӨГ-БҮЛЕДЕ КОЛ КИЖИ
 
Кызыл хоорайның Адалар чөвүлели тургустунганындан бээр элээн хөй дээштиг ажылдарны чорудуп келген хөй-ниити организацияларының бирээзи. 

Рубрика: 

ХӨЙ-НИИТИ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ХУРАЛЫ

Октябрь 13-те ТР-ниң Дээди Хуралының хуралдаар залынга Тыва Республикада сайгарлыкчыларның эргелерин камгалаар бүрүн эргелиг төлээниң чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен.

Рубрика: 

ШИЛИЛГЕ ЧОРУП ТУРАР

Тываның Баштыңының чанында Күрүне комиссиязы республиканың күүседикчи эрге-чагыргазының удуртукчу албан-дужаалдарынга ажылдаарыбиле чарлаттынган мөөрейге киржир күзелдиглерниң документилерин хүлээп алыышкыны октябрь 13-те доозулган.

Рубрика: 

ДЕПУТАТТАР КЫЗЫЛ-ТАШТЫГГА ЧОРААН

ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары Александра Донгак, Алдын-Кыс Конгар, Эрес Хуурак, Юрий Тыхеев, Николай Монгуш Тожу кожууннуң девискээринде турар Кызыл-Таштыг даг комбинадынга чедип, оларның ажыл-ижи-биле таныжып көргеш, үндүрүг чыылдазының талазы-биле база ооң хөгжүлдезиниң дугайында айтырыгла

Рубрика: 

МӨГЕЛЕРИВИС ЧЕДИИШКИНИ

Октябрьның 7-9 хүннеринде Польшаның Валбжих хоорайга хостуг хүрешке хоочуннар аразынга делегей чемпионады болуп эрткен. Аңаа Россияның шилиндек командазының кежигүннери ‒ тыва мөгелер Анатолий Кара-Сал, Радислав Наважап, Маадыр Биче-оол, Сарыг-оол Дажы эки хүрешкен.

Рубрика: 

Хүлер медальды чаалап алган

Францияның Макон хоорайда элээди оолдар аразынга хостуг хүрешке делегей чемпионады доозулган.            

Рубрика: 

Сентябрь 2-де аът чарыжы болур

2016 чылдын сентябрь 2-де болур Тыва эки турачыларга тураскааткан тыва уксаалыг аъттарның чарыжының буруткелин болгаш "чип" биле демдектээрин Көдээ ажыл-агый яам

Рубрика: 

ШАМБАЛЫГНЫҢ ЧАШТАРЫНГА БАЙЫРЛАЛ

                                                                                                        Акция «Школаже киреринге дузалаш»

Рубрика: 

Тураскаалды тургузупкан

Рубрика: