1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кожууннарда

ХООЧУННАР ДАРГАЗЫ

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ ТҮҢНЕЛДЕРИ ЭКИ

Рубрика: 

КАДЫК ОВУР-ХЕВИРНИ СУРТААЛДААР

Рубрика: 

КЫШТЫ ЭКИ ЭРТТИП ТУРАР

Улуг-Хем кожууннуң төвү  Шагаан-Арыг хоорайның  кышкы үеде чылыдылгазын республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези ТЭК-4 башкарыкчы компанияның Шагаан-Арыг участогу хандырып турар. 

Рубрика: 

ХҮЛЭЭЛГЕЗИН - ДАГЖЫЛАР БЕЛЕТКЭЭРИ

Рубрика: 

ТЕРЕ-ХӨЛДЕН МЕДЭЭЛЕР

«Сагынгырлар, тывынгырлар, хөглүгбейлер»

Рубрика: 

2016 ЧЫЛДЫҢ ТЕРГИИННЕРИ

Рубрика: