1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кожууннарда

"ЭКИ-ЛЕ АЖЫЛДАП ЧОРДУВУС"

Рубрика: 

ИЙИ ТАЛАГА АЖЫКТЫГ

Май 17, 18 хүннеринде Тыва Республиканың Дээ­ди Хуралының (пар­ламентизиниң) хүннерин Бай-Тайга кожуунга эрттирген дээрзин мооң мурнунда дыңнаткан болгай бис. Делегацияны Дээди Хуралдың Даргазы Каң-оол Даваа баштап чораан.

Рубрика: 

ХООЧУННАР ДАРГАЗЫ

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ ТҮҢНЕЛДЕРИ ЭКИ

Рубрика: 

КАДЫК ОВУР-ХЕВИРНИ СУРТААЛДААР

Рубрика: 

КЫШТЫ ЭКИ ЭРТТИП ТУРАР

Улуг-Хем кожууннуң төвү  Шагаан-Арыг хоорайның  кышкы үеде чылыдылгазын республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези ТЭК-4 башкарыкчы компанияның Шагаан-Арыг участогу хандырып турар. 

Рубрика: 

ХҮЛЭЭЛГЕЗИН - ДАГЖЫЛАР БЕЛЕТКЭЭРИ

Рубрика: 

ТЕРЕ-ХӨЛДЕН МЕДЭЭЛЕР

«Сагынгырлар, тывынгырлар, хөглүгбейлер»

Рубрика: 

2016 ЧЫЛДЫҢ ТЕРГИИННЕРИ

Рубрика: 

Страницы