1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

«БУРУНГААР, ТЫВА»

Декабрьның 9. В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театры. ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тыва­ның күрүне шаңналының лау­реады Орлан Дамба-Хуурак­тың «Бурунгаар, Тыва!» деп юби­лейлиг кежээзи.

«Эрткен үе, хөгжүм-ыры – эгээртинмес байлаавыс-тыр!»

Шак мындыг чараш бол­гаш уян сөстер кирген аттыг 1-ги ажык кожуун чер­гелиг ыры мөөрейи Кызыл кожуун­нуң Сукпак сумузунга болуп эрткен. Ук мөөрейни Тыва­ның культуразының алдар­лыг ажылдакчызы Михаил Иргит­ович Айыжы­ның шаңналы дээш ооң өг-бүлези удуртуп эрттирген.

Тергиин ойнакчылар илерээн

Эрткен дыштаныр хүннер­де Кызылдың эмчи кол­леджизиниң спорт залынга республиканың бирги чери дээш эр-херээжен спортчулар аразынга стол теннизинге маргылдаа болуп эрткен.

«ЧОГААДЫКЧЫ АЖЫЛ-ИЖИМ БАРААЛГАДЫП...»

Ажылым аайы-биле кан­дыг-даа солун кижилер-биле ужуражып чугаалажыр аас-кежиктиг мен. Ынчангаш солуннуң номчукчуларынга бо удаада чогаалчы Нина Даш-ооловна Серенот-биле ооң чогаадыкчы кежээзиниң дугайында кылган чугаа­высты бараалгаттывыс.

МӨҢГЕДЕ ЧУРТТАП АРТАР

 Национал музейге Тываның комсомол шаңналының лауреады, шүлүкчү Антон Үержааның 55 харлаанынга тураскааткан "Ынак-тыр мен…" деп кежээзи болуп эрткен.

АЛДЫН ХӨРЕК ДЕМДЭЭНГЕ ТӨЛЕПТИГ БОЛГАН

2012 чылдың ноябрь 29-та Новосибирск хоорайга «Сибирь дугуржулгазы» деп регионнар аразының ассоциациязының күш-культура болгаш спорт талазы-биле чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен. Аңаа бистиң республикадан Тыва Республиканың аныяктар болгаш спорт талазы-биле херектерниң сайыдының бирги оралакчызы Буян Биче-оол, Лондонга XIV Параолимпийжи оюннарның хүлер призеру болгаш чемпиону Михаил Оюн база ча адар талазы-биле Россияның алдарлыг тренери Евгений Тутатчиков олар киришкен. 

ТЫВА ХӨГЖҮМНҮҢ КЛАССИГИ

Улусчу чогаадылга бажыңынга Тыва АССР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, тыва национал хөгжүмнүң классиги, 600 ажыг хөгжүм чогаалының автору, ТР-ниң улустуң артизи, композитор Ростислав Кенденбильдиң 90 харлаанынга тураскааткан байырлыг сактыышкын кежээзи болуп эрткен. Аңаа композиторнуң дөргүл-төрели, салгалы, хөгжүмнүң мөгейикчилери хөйү-биле келген.

"ЧОНАР-ДАШ " ТИИЛЕКЧИЛЕРИ

Бүгү-делегейниң телевидение хүнүнге тураскааткан tc "Бүгү-делегейниң телевидение хүнүнге тураскааткан "байырлыг хуралдан

Дүүн, ноябрь 21-де, Кызылга Парлалга бажыңының хуралдаар залынга Бүгү-делегейниң телевидение хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен. Аңаа телерадиожурналистерден аңгыда, республиканың электроннуг парлалгазының төлээлери, Тыва теле­видение болгаш радионуң хоочуннары, чалаткан аал­чылар киришкен.

ДЭЭДИ ШАҢНАЛ – БАРЫЫН-ХЕМЧИКЧИЛЕРДЕ

Чоокта чаа Барыын-Хемчик кожууннуң төвү Кызыл-Мажалык суурга республика чергелиг «17 фестиваль  — 17-ги регионда» төлевилелге үндезилеп, «Он чедиги кайгамчык болуушкун» деп кыйгырыг-биле бирги кинофестивальды Тыва Республиканың Культура яамызы организастап эрттирген. Аңаа республиканың кожуун­нарының Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Өвүр, Каа-Хем, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл, Эрзин база Ак-Довурак, Чадаана, Кызыл хоорайларының төлээлери киришкен. Ук фестивальдың жюри кежигүннериниң болгаш көрүкчүлерниң шииткелинге кино тырттырыкчыларының чогаадыкчы коллективтери чаа солун киноларын  бараалгаткан.

«АДА СӨЗҮН АЖЫРЫП БОЛБАС…»

Ноябрь 16-да В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга "Ада кижиниң харыысалгазы: эр көрүш" деп республиканың адаларының ийиги чыыжы болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Чазааның, бүгү яамыларның, хөй-ниити каттыжыышкыннарының төлээлеринден аңгыда, артистер, спортчулар, студентилер, башкылар, Афганистанга болгаш Соңгу Кавказка дайынчы болуушкуннарга киржип чораан маадырлар дээш, республиканың бүгү албан-организация черлериниң эр чону киришкен.

Страницы