1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ХӨӨМЕЙ, СЫГЫДЫ-БИЛЕ АЛДАРЖААН

КЫШ ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛДА ЭРТИП ТУРАР

СОЛУН АЖЫЛЫ БЕРГЕ ЧОРДУ

Мен үжен ажыг чыл дургузунда тыва радио­га ажылдап келдим. Автор­ларның үнүн бижидер, колдуунда үн-биле ажылдаар, чу­гаа культуразы сайзырадыр мергежил болур.

ЮБИЛЕЙЛЕР-БИЛЕ ЭЛБЕК ЧЫЛ БОЛГАН

ТР-ниң культура сайыдының оралакчызы Марьятта Бадыргы-биле Чаа чыл бүдүүзүнде Тывада культура адырының ажыл-чорудулгазының дугайында чугаа­лаштым.

ТЫВА ХЕВИМ - ЧОРГААРАЛЫМ

ЧАҢЧЫЛ ЧАРАШТА - ЧОРГААР, КИЖИ ЭКИДЕ - ДЫШ

Аалга кирген кижи аяк эрии ызырар ...  (үлегер домак). 

ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ КАДЫННАРЫ

ТЫВА КЫС ТЕРГИИДЭЭН

АРГА-ШИНЭЭВИС БАР-ДЫР, ЭРЗИНЧИЛЕР

ИЙИ АЛДЫН МЕДАЛЬ БИЛЕ ДЭЭДИ ШАҢНАЛ

Кызылдың уран чүүл колледжи бо чылдың төнчүзүнде улуг чедииш­киннерлиг болган. 

МЕРГЕЖИЛИНГЕ БЕРДИНГЕН БАШКЫЛАР

АЖЫК ЧУГААЖЕ ЧАЛАЛГА

ТАМАДАЛАРНЫҢ ХАЙЫ БЕ?
 

ЧҮРЭЭМ ҮНҮ, ЧҮРЭЭМ СОГУУ...

ТӨӨГҮНҮҢ ШЫГЖАМЫРЫ

Тес-Хемде, харын-даа бүгү республикада ат-сураа билдингир музейге, ол чер чурттуг хиремде, чедип көрбээн болдум. Бо удаада музейниң оран-савазынче аалдап кирер аас-кежик таварышты.

СЫДЫМ БАЙЫРЛАЛЫ

Чоокта чаа Шамбалыг суурга Кызыл кожуун чагыргазының культу­ра бол­гаш өөредилге эргелел­дериниң ажылдакчы­ларының киржилгези-биле кожуун чергелиг «Сыдым байырлалы» мөөрейни организастап эрттирген. Ону республиканың Адалар хүнүнге тураскааткан. 

Страницы