1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

АЛДЫН ҮННҮГ ЫРААЖЫ

ГЕНЕРАЛ ХАЛИЛОВТУҢ СЫЛДЫЗЫ

КОНКУРСТУҢ ТҮҢНЕЛДЕРИН ҮНДҮРГЕН

Эрткен субботада Кызылда уругларның ойнаарактар театрын­га республиканың журналистериниң «Агальматолитовое перо – 2016» деп конкурстуң түңнелдерин үндүрүп, ооң тиилекчилерин шаңнап мактаан. 

ХӨӨМЕЙ, СЫГЫДЫ-БИЛЕ АЛДАРЖААН

КЫШ ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛДА ЭРТИП ТУРАР

СОЛУН АЖЫЛЫ БЕРГЕ ЧОРДУ

Мен үжен ажыг чыл дургузунда тыва радио­га ажылдап келдим. Автор­ларның үнүн бижидер, колдуунда үн-биле ажылдаар, чу­гаа культуразы сайзырадыр мергежил болур.

ЮБИЛЕЙЛЕР-БИЛЕ ЭЛБЕК ЧЫЛ БОЛГАН

ТР-ниң культура сайыдының оралакчызы Марьятта Бадыргы-биле Чаа чыл бүдүүзүнде Тывада культура адырының ажыл-чорудулгазының дугайында чугаа­лаштым.

ТЫВА ХЕВИМ - ЧОРГААРАЛЫМ

ЧАҢЧЫЛ ЧАРАШТА - ЧОРГААР, КИЖИ ЭКИДЕ - ДЫШ

Аалга кирген кижи аяк эрии ызырар ...  (үлегер домак). 

ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ КАДЫННАРЫ

ТЫВА КЫС ТЕРГИИДЭЭН

АРГА-ШИНЭЭВИС БАР-ДЫР, ЭРЗИНЧИЛЕР

ИЙИ АЛДЫН МЕДАЛЬ БИЛЕ ДЭЭДИ ШАҢНАЛ

Кызылдың уран чүүл колледжи бо чылдың төнчүзүнде улуг чедииш­киннерлиг болган. 

МЕРГЕЖИЛИНГЕ БЕРДИНГЕН БАШКЫЛАР

АЖЫК ЧУГААЖЕ ЧАЛАЛГА

ТАМАДАЛАРНЫҢ ХАЙЫ БЕ?
 

Страницы