1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ХӨГЖYМ-БИЛЕ ЧYГЛЕНГЕН…

Кызылдың А.Б.Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизиниң аныяк удуртукчузу Айлаңмаа Хомушкуевна Каң-оолдуң  хөгжүм-биле найыралы эрте чажындан-на эгелээн.

АЙ-КЫС, АМ-ДАА ӨТКYТ ЫРЛА!

Тываны алдаржыдып чоруур кижилер

Чавага – ужурларлыг чараш каасталга

Тыва херээжен чоннуң шаанда эдилеп, каастанып чораан каасталгаларын, ооң иштинде чаваганы, ону кылырын, каастаныр утказын,  «чавага» деп сѳс кайыын  укталып келгенин сонуургап, ол дугайында эртем ажылы бижиир дээн школачы уруглар,  ортумак,

ОФИЦЕРЛЕР БАЛЫ

Февраль 23-те, Ада-чурт камгалакчызының хүнүнде, Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга Офицерлер балы болган.

План мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества

19 февраля

10.00 ч. - республиканский конкурс чтецов «С чего начинается Родина?». Место проведения: ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум».

МӨӨРЕЙЛЕЖИП, ОЙНАП-ХӨГЛЭЭН

Февраль 9. Арат  шөлү.  Агаар-бойдус чылыг болгаш аяс хүн.

Арат шөлүнге Шагаа

«Чылдың ээзи моорлап келди, чыылган чон курайлаңар!... Амыргын-на, амыргын!...» дээн йөрээлдер  Арат шөлүнде чыыл­ган чонну кыйгырган ышкаш, чаңгыланган.

Даң хаяазының чымчак чырыы дег чыл менди-чаагай болзун

Арат чонну дужаап чагырар, командалап албадаар удуртулганың үезинде тыва чоннуң улуг байырлалдарын, езу-чаңчылдарын хоруп турганын улуг назылыглар эки билир бис.

Тыва чоннуң «Шагаа-2016» байырлалының программазы

Февраль 5

11.00; 14.00 шактарда – 1999-2003 чылдарда төрүттүнген оолдар аразынга  республиканың 1-ги чери дээш «Бөлүк бөлүү-биле»  деп хүреш оюну «Сүбедей» спорт өргээзинге болуп эртер.

БАЙЫРЛАЛДЫҢ ЧАҢЧЫЛЧААН ЧЕМИ

Шагаадан тыва кижи бүрү­зүнүң чуртталгазынга чаа үе-шаг эгелээр. Шупту байырлалдарда ышкаш, ооң база бир-ле чугула кезээ – чем чооглаары.

САЛГАЛДАН САЛГАЛЧЕ ДАМЧААН ЧАРАШ ЧАҢЧЫЛ

Тываның аалчыларынга хүндүткел чылы

Театр – амыдыралдың көрүнчүү

Виктор Көк-оол аттыг тыва национал театрның тургустунганындан бээр 80 харлаарының чылы үнүп келген. Аңаа чедир ийи-ле ай арткан.

«АЛДЫН КАЖЫК» — ЧОННУҢ МӨӨРЕЙИ

2015 чылдың май айда «Чаңчыл – амыдыралдың өзээ» деп культура ажылдак­чыларының семинарынга Тыва Үндезин культура төвүнүң тургускан «Алдын кажык» деп төлевилелин чарлап, таныштырган.

КИНО — КАРАКТАР, САГЫШ-СЕТКИЛ...

Тывада  сураглыг  артист  Эдуард Ондарның Моолдуң UBS телеканалының «Гоби дугайында тоолчургу чугаа» деп кинозунга тырттырып чорааш келгенин, чоок­та чаа медээлерге дыңнаткан болгай.

«БУСТУНМААН YYЖЕ»

Уран чүүл

Страницы