1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

«Чаа сылдыс» – Александр Куулар

2015 чылда төрээн Тывазын алдаржыткан база бир чаңгыс чер-чурттуувус – «Звезда» телеканалга болуп эрткен Бүгү-российжи «Чаа сылдыс» ыры конкурузунуң киржикчизи — Александар Куулар. Ол конкурска Россияның аңгы-аңгы регионнарындан 85 кижи киришкен.

«Көк куш» – Ай-кыс Кыргыс

Бичии чаштар шупту бир-ле чүвеге салымныг кылдыр төрүттүнер, чүгле ол салым-чаяан­ны эрте чажындан ажыдып, илередип алыр болза, аас-кежик – езулуг талант оон үнер. Ай-кыс Кыргыстың ырлаар салымныы бичиизинде-ле илереп келген.

ТЫВА ӨГНYҢ АЖЫ-ТӨЛY

Тывага мооң мурнунда шуут кээп көрбээн баштайгы орус-даа, европейжи-даа аян-чорукчу шинчээчилер тываларның ажы-төлүнүң өг бүрүзүнде көвейин, оларның уругларга ээлдээн, боттарының-даа, кожаларының-даа уруглары өөнге кээрге, өскелевес, бир аай

«АЗИЯ ТӨВҮНДЕ ДОШ ТООЛ»

Декабрь 16-да «Азия төвү» скульптура комплекизиниң девискээринге Чаа чылга база чөөн чүк календары-биле 2016 чылды байырлаарының “Азия төвүнде дош тоол” деп дош скульптураларының I фестивалын байырлыг байдалга хаап, түңнелдерин үндүрүп, тиилекчилерни шаңнап-ма

АВА — АДАП ХАНМАС ТААЛАНЧЫГ СӨС

Чоокта чаа Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурнуң Культура төвүнге уран чүүл школазының башкылары, өөреникчилери Бүгү делегейниң иелер хүнүнге тураскааткан байырлыг  концертти көргүскен.

Чонунга мөгейиг

Тыва сценаның хоочунна­рының бирээзи, Тываның Улустуң, Россияның алдарлыг артизи Анна Оюновна Шириин-оол  (чурукта) бо

АДАЛАРНЫ АЛДАРЖЫДААЛ

Аал-оран баштыңчызы,

Ада-чурттуң камгалакчызы,

Аңнаар-меңнээр, ажыл-ишчи

Тере-Хөлүм адалары.

ХЫЛБЫК БАЙЫРЛАЛЫ

Тыва Үндезин культура төвү тургустунганындан бээр 3 чылдаан байырлалын Улусчу чогаадылга бажыңынга эрткен дыштаныр хүннерде байырлап эрттирген.

«АМЫДЫРАЛДЫҢ АРЫННАРЫ»

Тываның Национал хөгжүм-шии театрының артизи Елена Васильевна Ооржакты  (чурукта) билбес кижи көргеш, школачы кыс

«ЧАЛЫЫ НАЗЫННЫ» САКТЫП…

Башкывыс Хензиг-оол Бал­дан оглу Күжүгет эжи Дмитрий Энеш оглу Очур-биле республиканың булуң бүрүзүнден эң-не шалыпкын, эрес-кашпагай, бөдүүн бүдүштүг, омак-хөглүг ажы-төлдү чыып, цирктиң оюн-көргүзүүн

СЦЕНАГА АМЫДЫРАЛЫНЫҢ 35-КИ ЧЫЛЫ

«Театральная жизнь» сет­күүлдүң кол редактору О. Пивоваров ооң дугайында мынча дээн: «Галина Мунзук — амгы үениң кайгамчык актрисазы!

САГЫШ-СЕТКИЛ ДОЮЛДУРУУ

Тывавыстың национал уран чүүлүн бүгү делегейге алдаржыдып чоруур, республикавыстың чоргааралы, сагыш-сеткилди доюл­дуруптар аялгаларның  автору, Тожу оглу Сергей Бад­раа кайгамчык «Саян» ансамбли-биле

УРАН ЧYYЛYМ — УТТУНДУРБАС ЧАҢЧЫЛДАРЫМ

Улусчу чаңчылдар чылынга

Юбилейлер дакпыр-дакпыр

Театр болгаш уран чүүл

«Авам ынак куштары»

«Угаанныглар дою»

Журналистиң орук демдеглели

Страницы