1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

Ожук дажының байырлалы

Эрзин кожууннуң Наадымы

ТЫВА ООЛДАР ТЕРГИИДЭЭН

Бо чылдың июль 1-5 хүннеринде Мурнуу Көреяның төвү Сеул хоорайга балет артистериниң делегей чергелиг 8-ки мөөрейинге бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс чалыы оолдар тергиидеп үнген. Олар кымнарыл дээрге, Бурятияның Л. П. Сахьянова болгаш П. Т.

КИЖИЗИДИЛГЕНИҢ ӨЗЭЭ

Улусчу езу-чаңчылдар чылынга

ТОС ОРУК БЕЛДИРИ

2015 чыл – Чадаана хоорайга болгаш Чөөн-Хемчик кожуунга онзагай төөгүлүг чүүлдерниң чылы болуп турары өөрүнчүг.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ УЛУСТУҢ БАЙЫРЛАЛЫ «НААДЫМ-2015», ЧӨӨН-ХЕМЧИК (ДАА) КОЖУУННУ ҮНДЕЗИЛЭЭН ХҮНДЕН БЭЭР 250 ЧЫЛЫНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ БАЗА ДИРИГ ХӨГЖҮМНҮҢ БОЛГАШ ЧҮДҮЛГЕНИҢ «ҮСТҮҮ-ХҮРЭЭ» ФЕСТИВАЛЫНЫҢ ПРОГРАММАЗЫ

2015 чылдың июль 23

10.00  «Чуртталганың кидисте хээлери» кидистиң республика конкурузу, өглер хоорайы

Дыдыраш-Чечек-оол даай

(Сактыышкын)

«ЧУКОВКА» 45 ХАРЛААР

Кызыл хоорайның төвүнде бичии кызылчыларның чыг­лыр чериниң бирээзи — республиканың К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказы. Ооң турар чери төпте болгаш уругларга кончуг таарымчалыг. Бо буянныг бажыңның аалчылары кажан-даа үзүлбес.

ХӨГЖҮМЧҮНҮҢ САЛГАЛДАРЫ

Р.Д.Кенденбиль аттыг республиканың уран чүүл школазының өөреникчизи Чимит Амыртаа бо чылдың апрель айда Латвияның Даугавпилс хоо­райга «Науене – 2015» деп XIII Делегейниң аккордеон-баян­чылар конкурзунга киришкеш, бодунуң назы-хар аайы-биле бө

Энерел сеткилдиг болуулуңар

Улусчу езу-чаңчылдар чылы

Е. Кара-Доңгак: «ТЫВА БОЛГАНЫМГА ЧОРГААРЛАНЫР МЕН»

Бир катап Кызыл хоорайда А.С.Пушкин аттыг национал библиотекага кире бээримге, ында бир культурлуг хемчег болуп тур.

БАЙ-ХААКТА «ЧЕЛЭЭШ»

Таңды кожууннуң төвүнде уругларның, ада-иелерниң бир чыглыр, барыксаар чери — элээдилер төвү «Челээш». Ында 422 уруг хаара туттунган.

Чаңчылдарывысты чурумчудары чугула

Ыдыктыг Бай-Тайганың дагылгазының езулалын эрттирип тура, бо ай ыдык ай бооп турары-биле холбаштыр, мен, бодум хуумда, хөй чылдарда ажылдап келгеш, хөй-ле чонну эрттирип, уткуп-даа, үдеп-даа келгеш, мындыг бодалга келдим.

СYТТYГ-СYТТYГ, СYТТYГ ШАЙ!

Улусчу ёзу-чаңчылдар чылы

ЧАРАШПАЙЛАР МӨӨРЕЙИ

Июнь 1-де Уруглар камгалалының хүнүнде чылдың эртер республиканың бичии кыстарының «Мини мисс–2015» мөөрейи болуп эрткен.

ДАРААЗЫНДАГЫ БЕДИК ДЭЭШ…

Марина Идам – В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының башкарыкчы режиссерларының бирээзи. Кезээде чогаадыкчы дилээшкинде чоруур, делегейже бир тускай көрүштүг кижи.

Страницы