1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

«АЗИЯ ТӨВҮНДЕ ДОШ ТООЛ»

Декабрь 16-да «Азия төвү» скульптура комплекизиниң девискээринге Чаа чылга база чөөн чүк календары-биле 2016 чылды байырлаарының “Азия төвүнде дош тоол” деп дош скульптураларының I фестивалын байырлыг байдалга хаап, түңнелдерин үндүрүп, тиилекчилерни шаңнап-ма

АВА — АДАП ХАНМАС ТААЛАНЧЫГ СӨС

Чоокта чаа Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурнуң Культура төвүнге уран чүүл школазының башкылары, өөреникчилери Бүгү делегейниң иелер хүнүнге тураскааткан байырлыг  концертти көргүскен.

Чонунга мөгейиг

Тыва сценаның хоочунна­рының бирээзи, Тываның Улустуң, Россияның алдарлыг артизи Анна Оюновна Шириин-оол  (чурукта) бо

АДАЛАРНЫ АЛДАРЖЫДААЛ

Аал-оран баштыңчызы,

Ада-чурттуң камгалакчызы,

Аңнаар-меңнээр, ажыл-ишчи

Тере-Хөлүм адалары.

ХЫЛБЫК БАЙЫРЛАЛЫ

Тыва Үндезин культура төвү тургустунганындан бээр 3 чылдаан байырлалын Улусчу чогаадылга бажыңынга эрткен дыштаныр хүннерде байырлап эрттирген.

«АМЫДЫРАЛДЫҢ АРЫННАРЫ»

Тываның Национал хөгжүм-шии театрының артизи Елена Васильевна Ооржакты  (чурукта) билбес кижи көргеш, школачы кыс

«ЧАЛЫЫ НАЗЫННЫ» САКТЫП…

Башкывыс Хензиг-оол Бал­дан оглу Күжүгет эжи Дмитрий Энеш оглу Очур-биле республиканың булуң бүрүзүнден эң-не шалыпкын, эрес-кашпагай, бөдүүн бүдүштүг, омак-хөглүг ажы-төлдү чыып, цирктиң оюн-көргүзүүн

СЦЕНАГА АМЫДЫРАЛЫНЫҢ 35-КИ ЧЫЛЫ

«Театральная жизнь» сет­күүлдүң кол редактору О. Пивоваров ооң дугайында мынча дээн: «Галина Мунзук — амгы үениң кайгамчык актрисазы!

САГЫШ-СЕТКИЛ ДОЮЛДУРУУ

Тывавыстың национал уран чүүлүн бүгү делегейге алдаржыдып чоруур, республикавыстың чоргааралы, сагыш-сеткилди доюл­дуруптар аялгаларның  автору, Тожу оглу Сергей Бад­раа кайгамчык «Саян» ансамбли-биле

УРАН ЧYYЛYМ — УТТУНДУРБАС ЧАҢЧЫЛДАРЫМ

Улусчу чаңчылдар чылынга

Юбилейлер дакпыр-дакпыр

Театр болгаш уран чүүл

«Авам ынак куштары»

«Угаанныглар дою»

Журналистиң орук демдеглели

ХОРОВОДТАП, ЧЕЛЕР-ОЙЛААН…

Кызылга ноябрь 4 аяс-даа болза, арай сооксумаар, кыштың баштайгы тыныжы кээп турар хүн болду. Ынчалза-даа байырлал шинчилиг кеттингеннер хоорай траспорту-биле-даа, чадаг-даа хоорайның төвүнче, Арат шөлүнче, уурук-сууруктап кээп турду.

Аяс Данзырынның чырыткылыг адынга

Тыва Республиканың алдарлыг артизи Аяс Данзырынның 40 хар харлаан юбилейи-биле холбаштыр ооң чырыткылыг адынга тураскааткан республика чергелиг хөөмейжилерниң «Хөөмей – чоргааралым» болгаш «Алдын согун» деп эстрада ыры мөөрейлерин Тес-Хем кожуун чагыргазы, Тыва үндезин

ТӨРЭЭН ЧЕРИНИҢ ТӨЛЕПТИГ ОГЛУ

Төрээн Тывам, төрел чонум ханы чаңгыс

Төөгүзүнден төрел-бөлүк,  хини тудуш.

Ынчалза-даа Мөңгүн-Тайгам арбын чону,

Страницы