1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ХОРОВОДТАП, ЧЕЛЕР-ОЙЛААН…

Кызылга ноябрь 4 аяс-даа болза, арай сооксумаар, кыштың баштайгы тыныжы кээп турар хүн болду. Ынчалза-даа байырлал шинчилиг кеттингеннер хоорай траспорту-биле-даа, чадаг-даа хоорайның төвүнче, Арат шөлүнче, уурук-сууруктап кээп турду.

Аяс Данзырынның чырыткылыг адынга

Тыва Республиканың алдарлыг артизи Аяс Данзырынның 40 хар харлаан юбилейи-биле холбаштыр ооң чырыткылыг адынга тураскааткан республика чергелиг хөөмейжилерниң «Хөөмей – чоргааралым» болгаш «Алдын согун» деп эстрада ыры мөөрейлерин Тес-Хем кожуун чагыргазы, Тыва үндезин

ТӨРЭЭН ЧЕРИНИҢ ТӨЛЕПТИГ ОГЛУ

Төрээн Тывам, төрел чонум ханы чаңгыс

Төөгүзүнден төрел-бөлүк,  хини тудуш.

Ынчалза-даа Мөңгүн-Тайгам арбын чону,

Кызыл 101 харын байырлаан

Чыл санында алдын күстүң эгезинде Кызыл хоорай бодунуң төрүттүнген хүнүн байырлап эрттирип турар. Бо чылгы 101 харлаан хоорай байырлалынга арбын чоннуң чыглырынга чагыг езугаар болган дег, агаар-бойдус тулган-даа кааң, аяс, чылыг-чырык, амыранчыг хүннү сөңнеп берген.

Чараш аялгалар куттулуп турар

Хандагайтының Ирбен-оол Тюлюш аттыг музыка школазында бо чылын 187 өөреникчи хаара туттунган. 2014-2015 өөредилге чылында 181 уруглар барып турган.

Август 30-де Арат шөлүнге ажылчыннарның база бир улуг байырлалы — Шахтерлар хүнүнге тураскааткан байырлыг концерти болган.

«Фабрика» бөлүү аян туткан

Республиканың хүннеринге тураскааткан байырлыг хемчеглерниң ПЛАНЫ

 Август 10-15 хүннеринде

КОЛ ШАҢНАЛДЫ ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ТЫПСЫР

«Хөөмей — Азия төвүнде» фестиваль

«Хөөмей — Азия төвүнде» деп улустар аразының фестивалының организаторлары журналистер-биле парлалга конференциязын Тыва Үндезин культура төвүнүң хуралдаар залынга эрттирген.

НАЙЫРАЛДЫҢ КОНЦЕРТИ

Санкт-Петербургтуң экономиктиг шуулганының үезинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол делегейде билдингир магнат, сайгарлыкчы Джек Ма-биле Тайчичуань школазының эң-не шыырак мастерлери ушуга мастер-класстарны база кадыкшылга гимнастиказын Тываг

Ожук дажының байырлалы

Эрзин кожууннуң Наадымы

Ожук дажының байырлалы

Эрзин кожууннуң Наадымы

ТЫВА ООЛДАР ТЕРГИИДЭЭН

Бо чылдың июль 1-5 хүннеринде Мурнуу Көреяның төвү Сеул хоорайга балет артистериниң делегей чергелиг 8-ки мөөрейинге бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс чалыы оолдар тергиидеп үнген. Олар кымнарыл дээрге, Бурятияның Л. П. Сахьянова болгаш П. Т.

КИЖИЗИДИЛГЕНИҢ ӨЗЭЭ

Улусчу езу-чаңчылдар чылынга

ТОС ОРУК БЕЛДИРИ

2015 чыл – Чадаана хоорайга болгаш Чөөн-Хемчик кожуунга онзагай төөгүлүг чүүлдерниң чылы болуп турары өөрүнчүг.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ УЛУСТУҢ БАЙЫРЛАЛЫ «НААДЫМ-2015», ЧӨӨН-ХЕМЧИК (ДАА) КОЖУУННУ ҮНДЕЗИЛЭЭН ХҮНДЕН БЭЭР 250 ЧЫЛЫНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ БАЗА ДИРИГ ХӨГЖҮМНҮҢ БОЛГАШ ЧҮДҮЛГЕНИҢ «ҮСТҮҮ-ХҮРЭЭ» ФЕСТИВАЛЫНЫҢ ПРОГРАММАЗЫ

2015 чылдың июль 23

10.00  «Чуртталганың кидисте хээлери» кидистиң республика конкурузу, өглер хоорайы

Страницы