1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ХЫЛБЫК БАЙЫРЛАЛЫ

Тыва Үндезин культура төвү тургустунганындан бээр 3 чылдаан байырлалын Улусчу чогаадылга бажыңынга эрткен дыштаныр хүннерде байырлап эрттирген.

«АМЫДЫРАЛДЫҢ АРЫННАРЫ»

Тываның Национал хөгжүм-шии театрының артизи Елена Васильевна Ооржакты  (чурукта) билбес кижи көргеш, школачы кыс

«ЧАЛЫЫ НАЗЫННЫ» САКТЫП…

Башкывыс Хензиг-оол Бал­дан оглу Күжүгет эжи Дмитрий Энеш оглу Очур-биле республиканың булуң бүрүзүнден эң-не шалыпкын, эрес-кашпагай, бөдүүн бүдүштүг, омак-хөглүг ажы-төлдү чыып, цирктиң оюн-көргүзүүн

СЦЕНАГА АМЫДЫРАЛЫНЫҢ 35-КИ ЧЫЛЫ

«Театральная жизнь» сет­күүлдүң кол редактору О. Пивоваров ооң дугайында мынча дээн: «Галина Мунзук — амгы үениң кайгамчык актрисазы!

САГЫШ-СЕТКИЛ ДОЮЛДУРУУ

Тывавыстың национал уран чүүлүн бүгү делегейге алдаржыдып чоруур, республикавыстың чоргааралы, сагыш-сеткилди доюл­дуруптар аялгаларның  автору, Тожу оглу Сергей Бад­раа кайгамчык «Саян» ансамбли-биле

УРАН ЧYYЛYМ — УТТУНДУРБАС ЧАҢЧЫЛДАРЫМ

Улусчу чаңчылдар чылынга

Юбилейлер дакпыр-дакпыр

Театр болгаш уран чүүл

«Авам ынак куштары»

«Угаанныглар дою»

Журналистиң орук демдеглели

ХОРОВОДТАП, ЧЕЛЕР-ОЙЛААН…

Кызылга ноябрь 4 аяс-даа болза, арай сооксумаар, кыштың баштайгы тыныжы кээп турар хүн болду. Ынчалза-даа байырлал шинчилиг кеттингеннер хоорай траспорту-биле-даа, чадаг-даа хоорайның төвүнче, Арат шөлүнче, уурук-сууруктап кээп турду.

Аяс Данзырынның чырыткылыг адынга

Тыва Республиканың алдарлыг артизи Аяс Данзырынның 40 хар харлаан юбилейи-биле холбаштыр ооң чырыткылыг адынга тураскааткан республика чергелиг хөөмейжилерниң «Хөөмей – чоргааралым» болгаш «Алдын согун» деп эстрада ыры мөөрейлерин Тес-Хем кожуун чагыргазы, Тыва үндезин

ТӨРЭЭН ЧЕРИНИҢ ТӨЛЕПТИГ ОГЛУ

Төрээн Тывам, төрел чонум ханы чаңгыс

Төөгүзүнден төрел-бөлүк,  хини тудуш.

Ынчалза-даа Мөңгүн-Тайгам арбын чону,

Кызыл 101 харын байырлаан

Чыл санында алдын күстүң эгезинде Кызыл хоорай бодунуң төрүттүнген хүнүн байырлап эрттирип турар. Бо чылгы 101 харлаан хоорай байырлалынга арбын чоннуң чыглырынга чагыг езугаар болган дег, агаар-бойдус тулган-даа кааң, аяс, чылыг-чырык, амыранчыг хүннү сөңнеп берген.

Чараш аялгалар куттулуп турар

Хандагайтының Ирбен-оол Тюлюш аттыг музыка школазында бо чылын 187 өөреникчи хаара туттунган. 2014-2015 өөредилге чылында 181 уруглар барып турган.

Август 30-де Арат шөлүнге ажылчыннарның база бир улуг байырлалы — Шахтерлар хүнүнге тураскааткан байырлыг концерти болган.

«Фабрика» бөлүү аян туткан

Республиканың хүннеринге тураскааткан байырлыг хемчеглерниң ПЛАНЫ

 Август 10-15 хүннеринде

Страницы