1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан.

ШУМОВ АЛЫШКЫЛАРГА ТУРАСКААЛ

Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдай сумузунуң Амбын-Ноян кудумчузунда Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилери – Тес-Хем

САЛГАЛДАР УТПАЗЫН ДЭЭШ

Тыва эки турачыларның Ада-чурттуң Улуг дайынынче аъттанган хүнү сентябрь 1-ни Тыва эки турачыларның сактыышкын хүнү кылдыр Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бодунуң тускай Чарлыы езугаар доктаатканын республиканың бүгү чону сеткил ханыышкын-биле хүлэ

Аъттарыңар салыптыңар, экер эрлер…

Екатерина Танова, Тываның улустуң чогаалчызы

МЭЭҢ НАМДАРЫМ — ӨӨРҮМ НАМДАРЫ

Аптара дүвүнден тывылган бижимел

ДУЗАЛАМЧЫ – АСКЫР-ДАГАА

Тывага акы-дуңма ССРЭ-же фашистиг Германия оор езу-биле халдаан дугайында медээ Улуг-Хем кожууннуң Белдир-Кежии суурга дораан-на дыңналы берген. Суурнуң орус, тыва чурттакчылары чыглып, хурал­даан-даа чүве.

Эжим сени уткуур черим Эйлиг-Хемниң кежиг аксы

Фоторепортаж

ДАЙЫНГА-ДАА, ТАЙБЫҢДА-ДАА МААДЫР

Тыва Арат Республи­каның наадымнарынга аңгы-аңгы чылдарда шүглүп чораан тыва эки турачылар Таңды кожуундан Хуназыг Тавылаңович Оюн (1934 чылда), Ойдупаа Чассыгбаевич Оюн (1940 чылда) олар дугайында марттың 5-те үнген «Шын» солунга би­жээн мен.

СЫЛДЫС КЫЗЫ

Ада-чурттуң Улуг дайынынче чоруур  күзелдиг тыва оолдар, кыстар чүс-чүзү-биле билдириишкиннерни  киирип турганнар.

Страницы