1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Литературлуг арын

ЧОГААЛДАРЫ АМЫДЫРАЛДАН

ШҮЛҮКТЕР

Тыва дылым
Азия диптиң төвүн чурттаан
Аржай-буурул өгбелерниң
Өпей ырга алгаттырган,
Өнчү болган эртинези — тыва дылым.
Чеди харлыг биче чаштың
Сеткилинден шиңгээдири,

"КЕЖИК-ЧОЛДУҢ ЧЕЛЭЭЖИ"

БАЖЫҢ-АЛААК СУУРУМЧЕ...

Ноябрь айның эгезинде, бир онзагай кежээ, Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак суур­нуң Ырлаар Маадыр-оол аттыг культура бажыңының олуттарын чыылган чон долдур ээлепкен.

ХАЙЛЫГ-ЛА ТАМАДАЛАР

ЧОНУНГА АЖЫК-ДУЗАЛЫГ ЧОРААН

Хирлиг-оол Кыргысович Чамзы 1945 чылдың январь 15-те Улуг-Хем районнуң Хендерге сумузунга ажылчын өг-бүлеге төрүттүнген. 

УЛУГ БЕЛЕК - ИГИЛ!

Ноябрь 18-те В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Тыва нацио­нал оркестрниң кол дирижеру, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Аяна Монгуштуң «Тывам дээри аяс турзун» деп чогаадыкчы кежээзи болган. 

ШҮЛҮКТЕР

КҮСТҮҢ ЭГЕЗИ
Ягаан-кызыл, алдын-сарыг, кара-ногаан
Янзы-бүрү өңнериңден сеткил таалап,
Арбай, тараа, чимистерден, ногаалардан
Ажаанзырап, караам пөктү, тодуг күзүм.
 

БОТ-ИДЕПКЕЙЛИГ БОЛУРУ КҮЗЕНЧИГ

Тываның ном үндүрер черинге октябрь 12-де Тываның Чогаалчылар эвилелиниң ажылчын  хуралы болуп эрткен.

ЧИҢГИС-ХААН

Тоолчургу чугаа

БОМЖ

Амыдыралдан чугаа

АРТ

Тываның Улустуң чогаалчызы Василий МОНГУШтуң 80 харлаанынга

Сын кырынга ужуражылга

Чечен чугаа

Хүн даглар бажынга олуруп бар чыдарын турисчи өөреникчилерниң башкызы дүвүреп көрүп чораан. «Канчап шын эвес санап алган болдувус: демин эртен маршруттуң эртер оруун шуптузун санап алдывыс чоп» деп боданган.

ХАМААТЫ ТУРУШТУҢ ЧОГААЛЧЫЗЫ

Шүлүкчүлерниң чугаалажыы чылдар, вектер, девискээрлер, үелер өттүр-даа болгулаар.

«… чогаалчы кижи төрээн чонунуң эрге-ажыын камга­лаар..»

ЧЕЛЭЭШТЕЛГЕН ЧЕДИ-ХӨЛДЕ ЧЕЧЕН СӨСТҮҢ ДЭЭЖИЗИ

Республиканың кожууннарынга Чогаал чылын база улусчу езу-чаңчылдар чылын уткаан байырлыг хемчеглер болуп эрткилээн.

Страницы