1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

АНЫЯКТАРНЫ ЧАЛАП ТУР

«РОССИЯННАР БИС» деп Россияның чоннарының Аныяктар ассамблеязы Тываның аныяк журналистерин,

блогерлерин культуралар аразында чугаалажылгаже чалап турар

Рубрика: 

КҮЖҮНҮҢ ХЕРЕЧИЗИ

БӨГҮН, август 22 – Россияның Күрүне тугунуң хүнү 
КҮЖҮНҮҢ ХЕРЕЧИЗИ

Рубрика: 

В Туве основные мероприятия Наадыма состоятся 14 июля

13 июля

Рубрика: 

ВИТАЛИЙ БАРТЫНА-САДЫ

 

Рубрика: 

АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИНГЕ БАЙЫРЛАЛ

 

АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИНГЕ БАЙЫРЛАЛ

Июнь 12-де Кызылда Аныяктар сесерлиинге база Россия хүнүнге тураскааткан солун хемчеглер эрткилээн.

Рубрика: 

Адыгжы аъттыг шериглер

Кызылда 55-ки тускай (мото-адыгжы) даг бригадазының полигонунга «Аъттыг марафон» маргылдаазынга 20 шериглерден тургустунган ийи команда киришкен. Тергиидээн команда Рязань обласка эртер российжи чадага база шилилгени эртер.

Рубрика: 

Чоннуң саны көвүдээр

Чурттакчы чоннуң саны, ооң көвүдээри азы эвээжээри, салгалдарның солчуру, кижи төрелгетен бо делегейде амыдырап, чурттап чорда, ол төнчү чок болуушкун. Эртем дылы-биле чугаалаарга, ону демография дээр.

Рубрика: 

Ажы-төлге ынак - байыыр

Чаш кижиге бо чырык өр­темчейге төрүттүнгеш, авазының амданныг аа сүдүн амзап, эрге-чассыг болуп өзүп келири дег аас-кежик кайда боор. Ынчалза-даа чаш төлүн божуур бажыңга ойталап каапкаш, чоруй баар сагыш-сеткили «кадыг» ийи-чаңгыс аныяк иелерниң бары хомуданчыг.

Рубрика: 

ЧӨПШЭЭРЕЛДИ АЛЫРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

КРАСНОЯРСКИГЕ ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ "РИА НОВОСТИ" ИНФОРМАЦИЯ АГЕНТИЛЕЛИНГЕ ИНТЕРВЬЮНУ БЕРГЕН

Рубрика: 

ТӨӨГҮЛҮГ ДЕМИР-ОРУК

Рубрика: 

КӨВҮРҮГЛЕП ХАЛДЫП КЕЖЕР

Рубрика: 

ӨРЕГЕЛИГ ӨГЛҮГ, ӨРГҮН ЧОННУГ

Рубрика: 

ТЫВАГА БАЗА БАЙЫРЛААН

Рубрика: 

ДЕНБЕРЕЛ ООРЖАК "ТЫ СУПЕР!" ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ

Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурнуң уран чүүл школазының 2018 чылда доозукчузу Денберел Ооржак делегей чергелиг хөгжүмнүг төлевилел «Ты супер!» деп дамчыдылгага киржир.

Рубрика: 

Страницы