1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

Ажы-төлге ынак - байыыр

Чаш кижиге бо чырык өр­темчейге төрүттүнгеш, авазының амданныг аа сүдүн амзап, эрге-чассыг болуп өзүп келири дег аас-кежик кайда боор. Ынчалза-даа чаш төлүн божуур бажыңга ойталап каапкаш, чоруй баар сагыш-сеткили «кадыг» ийи-чаңгыс аныяк иелерниң бары хомуданчыг.

Рубрика: 

ЧӨПШЭЭРЕЛДИ АЛЫРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

КРАСНОЯРСКИГЕ ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ "РИА НОВОСТИ" ИНФОРМАЦИЯ АГЕНТИЛЕЛИНГЕ ИНТЕРВЬЮНУ БЕРГЕН

Рубрика: 

ТӨӨГҮЛҮГ ДЕМИР-ОРУК

Рубрика: 

КӨВҮРҮГЛЕП ХАЛДЫП КЕЖЕР

Рубрика: 

ӨРЕГЕЛИГ ӨГЛҮГ, ӨРГҮН ЧОННУГ

Рубрика: 

ТЫВАГА БАЗА БАЙЫРЛААН

Рубрика: 

ДЕНБЕРЕЛ ООРЖАК "ТЫ СУПЕР!" ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ

Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурнуң уран чүүл школазының 2018 чылда доозукчузу Денберел Ооржак делегей чергелиг хөгжүмнүг төлевилел «Ты супер!» деп дамчыдылгага киржир.

Рубрика: 

ЧАС-БИЛЕ КАДЫ КЕЛГЕН ЧАРАШ ШАҢНАЛДАР

Рубрика: 

БАЙЫРЛЫГ КЫШ! ЭКИИ ЧАС!

Кышты үдээнинге, часты уткаанынга тураскааткан ба­йырлал –Масленица. Найысылал Кызылдың Арат шөлү. Байырлал эгелээринге чедир ам-даа элек. Ол дүштекиниң таптыг-ла 12 шак турда эгелээр. Ол хиреде Арат шөлүнде «кижи бажы кизирт…». 

Рубрика: 

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИННЕРИ

Бистиң эргим херээжен кижилеривис!

Рубрика: 

КЫЗЫЛДА ЭСКАДРИЛЬЯ

Рубрика: 

ВЛАДИМИР ПУТИН ФЕДЕРАЛДЫГ ХУРАЛГА АЙЫТКАЛДЫ КЫЛГАН

Рубрика: 

НАЦИОНАЛ ДЫЛДАРГА ХҮНДҮТКЕЛ

ЮНЕСКО[1]-нуң шиитпирин ёзугаар делегейде улуг-биче чоннарның дылдарын болгаш культуразын камгалап арттырар сорулга-биле февраль 21-ниң хүнүн Бүгү-делегейде төрээн дылдар хүнү кылдыр доктааткан болгаш ону 2000 чылдан тура чылдың-на демдеглеп турар. 

Рубрика: 

ЧОРГААРАЛЫВЫС БОЛУП ЧОР

Рубрика: 

Страницы