1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

СОРУЛГА - ТЫВАНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИ

Рубрика: 

СОЛУН ЧАГЫДЫП АЛДЫҢ БЕ?

Рубрика: 

ТЫВА КИЖИ ТӨРЕЛИМ ДЭЭР...

Ноябрь 28-те Кызылда Тыва үндезин культура төвүнге Моолдуң Көпсөхөл аймааның Цагааннуур азы Ак-Хөл сумузунда чурттап чоруур тыва омактыг ивижилерниң Тыва Респуб­ликаның Тожу болгаш Тере-Хөл кожууннарда дөргүл-төрелдери-биле ужуражылгазы болган. 

Рубрика: 

ПОЧТАЧЫ ЧОРУП ОРДА...

Кызылдың 3 дугаар почта салбырының почтачызы Ирина Серен-Доржу.
 

Рубрика: 

ЧОНГА БУЯН ЧЕДИРИП ЧОРУУР

Улуг-биче чонунга буян-кежик чедирип чоруур шажынчы башкы лама башкы Орланмаадыр Ондарны бо ноябрь айның эгезинде Тес-Хемниң О-Шынаа суурга чедип, чонга шажын өөредииниң номналын кылган.

Рубрика: 

АВАЛАРНЫҢ ИДЕПКЕЙЖИ ШИМЧЭЭШКИНИ

РФ-тиң херээженнер Эвилелиниң сүмези-биле амгы үеде Россия деңнелдиг чараш байырлалче шилчий берген Иелер хүнүн ноябрь 25-те демдеглеп чаңчыга берген бис. Баштай чүгле регионнарның херээженнер эвилелдеринге база оларның иштинде чөвүлелдерге эртип турган.

Рубрика: 

АДАЛАРНЫҢ ҮЛЕГЕРИ

Рубрика: 

ЭЭЛЕРИНГЕ ХҮЛЭЭТКЕН

Рубрика: 

БУРУНГААР БАЗЫМНЫ КЫЛГАН

Хурал үезинде.
 

Рубрика: 

БҮГҮ-НИИТИНИҢ ХЕРЭЭ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн демдеглеп турарывыс Иштики херектер органнарының ажылдакчызының хүнүн кем-херек үүлгедиишкиннери-биле демиселдиң айтырыгларын сайгарарынга эки чылдагаан деп санаан. Ооң дугайында аппарат хуралынга ол мынчаар чугаалаан: 

Рубрика: 

ХҮЛЭЭЛГЕНИ БЕДИДЕР, ХАРЫЫСАЛГАНЫ УЛГАТТЫРАР

ТР-ның Чазаа, ноябрь 17-де болур, Адалар хүнүн база ноябрь 25-те Россияның авалар хүнүн каттыштыргаш чаңгыс хүнде демдеглээрин шиитпирлээн.

Рубрика: 

ЧОННУҢ ЧАҢГЫС ДЕМИНИҢ БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар!

Рубрика: 

МЭРНИ СОҢГААН

Хоорайның баштыңы Ирина Казанцева Карим Сагаан-оолга байыр чедирип тур.
 

Рубрика: 

ҮШ ДАКПЫР БАЙЫРЛАЛ

Стелла ажыдыышкыны.
 

Рубрика: 

НАЙЫРАЛДЫҢ ФЕСТИВАЛЫ

Рубрика: 

Страницы