1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

ЧУРУМЧУДАРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

МАГАЛЫГ-ЛА МАЙНЫҢ БИРИ

Рубрика: 

НАЙЫСЫЛАЛ ЧАРАШ БОЛЗУН ДЭЭШ

Рубрика: 

ПАРЫГЫВЫС ЧААГАЙЖЫААЛ

Рубрика: 

КОСМОСЧЕ УЖУДУУШКУННУ ТЫВАГА МЕДЕГЛЭЭНИ

1961 чылдың апрель 12-де  октаргай делгеминче ужудуушкунну делегейге эң-не баштай совет космонавт Юрий Алексеевич Гагарин кылган. Ук болуушкун дугайында медээни  тыва чон бир дугаарында «Шын» солундан номчаан.

Рубрика: 

ТЫВА БАЗА УДУР

Апрель 8-те Арат шө­лүнге хөй-ниити органи­за­цияларның удуртулгазы-биле «Шупту террорга удур!» деп хамааты акция болган. 

Рубрика: 

КОРГУНЧУГ "КӨК КИТ"

Рубрика: 

КАМГАЛАЛ АЖЫЛДАРЫ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Бойдустуң үш халап­тарының бирээзи – суг. Амдыызында хем суглары эриин ажып, үер бадар кылдыр дожу эривээн. Ындыг-даа болза, агаар хенертен чылып, хар дүргени-биле эрип баткаш, Кызыл кожууннуң чамдык девис­кээрлерин суг алган.

Рубрика: 

ШАҢНАЛ-МАКТАЛ - ТЕРГИИННЕРГЕ

Рубрика: 

ДУРЖУЛГАВЫС ДАМЧЫДАР БИС

Рубрика: 

ХҮЛҮМЗҮРҮГ ЧАЙНААН

Рубрика: 

ТЫВАГА ШАГААНЫ БАЙЫРЛААНЫ

Рубрика: 

ХӨГЛҮГ МАСЛЕНИЦА

Неделя дургузунда үргүл­чүлээн орус улустуң байырлалы Масле­ницаның сөөлгү хүнү февраль 26-да, үделгениң база өршээлдиң улуг-хүнүнде, Арат шөлүнге улуг байырлал болган.

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ

Россия Федерациязының камгалал сайыды Сергей Шойгу Ада-Чурттуң кам­га­лакчыларының хүнү-биле российжи армияның шериглеринге, хоочуннарынга байырны чедирген. 

Рубрика: 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ТУВЫ УЧАСТВУЮТ В ЧЕМПИОНАТЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

С 27 февраля 2017 года в городе Абакане стартовал I Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» Республики  Хакасия 2017. В течение 5 дней на площадках пройдут соревнования по 12 компетенциям.

Рубрика: 

Страницы