1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

МЕДЭЭЛЕР

ТУДУГ МАТЕРИАЛДАРЫН БҮДҮРЕР
 

Рубрика: 

НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ

АНЫЯК ПАРЛАМЕНТАРИЙЛЕР КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНДА
 

Рубрика: 

ШАЛЫҢ АКШАЗЫН БҮРҮНҮ-БИЛЕ ҮНДҮРҮП БЕРГЕН

Рубрика: 

ХҮННҮҢ МЕДЭЭЛЕРИ

АЭРОПОРТТА АЖЫЛ УЛАМЧЫЛААН
 
Кызыл аэропортунуң ужудуушкун шөлүн чаартыр ажылдар улуг сооктуң келгени-биле соксаш дизе-даа, уламчылап турар. 

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

ХОРАЛЫГ БҮДҮМЕЛДЕР ТЫВЫЛБААН
 

Рубрика: 

Страницы