1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

ДАГДЫНЫКЧЫ БАШКЫЛАРЫМ

ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, Күш-ажылдың хоочуну, тыва журналистиканың тергиинин илередир «Чонар-даш бийир» мөөрейниң 5 дакпыр тиилекчизи, хөй санныг хүндүлел бижиктер болгаш юбилейлиг медальдарның эдилекчизи «Шын» солуннуң хоочун журнализи Светлана Балчыр.

Рубрика: 

АЖЫЛ-ХЕРЭЭ - БОЙДУС КАМГАЛАЛЫ

Рубрика: 

БУРУНГААР ШИМЧЭЭШКИН БАР, ЫНЧАЛЗА-ДАА...

 

 

Кожууннар

Рубрика: 

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Декабрь 29
18.00 – «Тыва Джаз Бэнд» коллек­тивтиң чаа чылга концерти. Тыва­ның В.Ха­лилов аттыг күрүне филармониязы. 
Декабрь 30

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАА ЧЫЛ-БИЛЕ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Эргим чаңгыс 
чер-чурттугларым!

Рубрика: 

САРЫГ ӨҢНҮГ ЧЕР ОЛУТТУГ ХАВАН ЧЫЛЫ

Рубрика: 

2018 ЧЫЛДЫ КАНДЫГ ЧЕДИИШКИННЕРЛИГ ДООЗУП ТУР СИЛЕР?

 
Сүт-Хөл кожуун чагыр­га­зы­ның даргазы Дайынчы Ондар: 

Рубрика: 

СТАЖТЫ САДЫП АП БОЛУР

Рубрика: 

ПОЧТАЧЫЛАР ЭР ХЕЙЛЕР!

Россияның почтазының Тывада эргелелиниң директору Владимир Ревенко-биле ТР-ниң информатизация болгаш харылзаа сайыды Рустам Грицюк почта ажылдакчыларынга байыр чедирип турары.
 

Рубрика: 

АРАТ ШӨЛҮНГЕ КЫПСЫР

Сибирьниң күрүнениң эмчи университединиң доозукчузу Начын Намдан кышкы универсиаданың От факелин Томскиниң кудумчуларында эккел чор.  
 

Рубрика: 

БАЙ-ТАЙГАЖЫЛАР-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГА

Рубрика: 

ТУРА-СОРУКТУГ ПОЧТАЧЫЛАР

Почтачы Людмила Монгуш.
 

Рубрика: 

СОРУЛГА - ТЫВАНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИ

Рубрика: 

СОЛУН ЧАГЫДЫП АЛДЫҢ БЕ?

Рубрика: 

ТЫВА КИЖИ ТӨРЕЛИМ ДЭЭР...

Ноябрь 28-те Кызылда Тыва үндезин культура төвүнге Моолдуң Көпсөхөл аймааның Цагааннуур азы Ак-Хөл сумузунда чурттап чоруур тыва омактыг ивижилерниң Тыва Респуб­ликаның Тожу болгаш Тере-Хөл кожууннарда дөргүл-төрелдери-биле ужуражылгазы болган. 

Рубрика: 

Страницы