1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

АК-ДАШЧЫЛАРГА ЧАА КЛУБ

“100 культура одаа” деп Федералдыг күрүне программазынче кирген Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш сумузунга чаа Культура одааның байырлыг ажыдыышкыны декабрь 2-де болган. Байырлыг ажыдыышкынга ак-дашчылар хөй-ле аалчыларны уткуп, хүлээп алган.

Рубрика: 

БИЧИИ БАШКЫ - УДУРТУКЧУ ДАРГА

Рубрика: 

БАЙЫРЛЫГ ЕЗУ-БИЛЕ ҮДЭЭН

Рубрика: 

ЭР БАШКЫЛАРНЫҢ ЧЫЫЖЫ

Рубрика: 

ЧАА САЙЫТТАРНЫ ТОМУЙЛААН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң яамыларында кадрлар талазы-биле өскерлиишкиннерни чарлаан. 

Рубрика: 

ХӨГЖҮҮРҮНҮҢ СТРАТЕГИЯЗЫ

Рубрика: 

МУРНУКУ ОДУРУГЛАРДА

Ноябрь 5. Эртенгиниң 10.00 шак. Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазының тургустун­ганындан бээр 2 чыл бол­ганының байырлалы. 

Рубрика: 

ТЫВА ДЫЛ - ЧОННУҢ ӨНЧҮЗҮ

Рубрика: 

АЖЫЛ-ИЖИ-БИЛЕ ШЫЛГАРААННАРГА

Байыр чедириишкиннери

Рубрика: 

НОМЧУКСАНЧЫГ "ШЫНЫВЫС"

Ырак сумуда

Рубрика: 

ЫРАККЫ КАРА-ХӨЛ, МӨҢГҮН-ТАЙГА, ТОЖУДАН...

Рубрика: 

ТИИЛЕКЧИЛЕРНИ ШАҢНАП МАКТААН

Рубрика: 

ЭКОНОМИКТИГ ЭРГЕ-АЖЫКТАРНЫҢ КАМГАЛАЛЫНДА

Россия Федерациязының каайлы ажылдакчызының хүнүнде каайлы албанының полковниги, Тываның каай­лы албанының удуртукчузу Игорь Качеев-биле ужу­ражып, республиканың каайлы албанының ажыл-чорудулгазының дугайында сонуургаан бис.

Рубрика: 

ЭКСПЕРТТИҢ ҮНЕЛЕЛИ

Рубрика: 

ЭПОХАНЫҢ КИЖИЗИ

Рубрика: 

Страницы