1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

РЕСПУБЛИКА НААДЫМЫНДА БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Июль 10-14 хүннеринде 10.00 шакта – Наадым-2018-ке тураскааткан эр болгаш херээжен улус аразынга шыдыраага республика маргылдаазы. Болур чери: Тиилелге шөлү.

Рубрика: 

АЛДЫН, МӨҢГҮН КУДАЛАР

Бай-Тайганың Тээли суурдан 62 чыл кады чурттаан Хүреш-оол Күжүгетович, Чурунээ Салчаковна Тортен-оолдарның өг-бүлези. 

 

Рубрика: 

ИЙИ ДАКПЫР БАЙЫРЛААН

Дус-Даг сумунуң чагырга даргазы Айдаш Донгак (оң талазындан), малчыннар Эрес Доржукай база Василий Саая.

 

Рубрика: 

ЯНЗЫ-БҮРҮ АКЦИЯЛАР, ШУУЛГАННАР-БИЛЕ ДЕМДЕГЛЭЭР

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол аныяктар-биле.

 

Рубрика: 

БУРГАН-ДАА ЧЕТКЕН

«Чалыы назынның он чы­лы» деп программаны амы­­дыралда боттандырары-биле Россияның Кеземче күү­селдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелели хөй санныг хемчеглерни эрттирип турар. 

Рубрика: 

ШКОЛАЧЫЛАРНЫҢ ЧАА ӨҢНҮҮ

Кинолог Булат Ондар уруглар-биле.

 

Рубрика: 

ЧАЙЫННАЛЧАК БАЙЫРЛАЛ

Чазак Даргазының Хүндүлел бижии-биле шаңнаткан Надежда Ооржак.

Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының сезен ийиги сезону доозулганының байырлалы болуп эрткен.

Рубрика: 

БУЯННЫГ ИШТИҢ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА ШАҢНАЛДАР

Россияга июнь 17-де демдег­леп эрттирер байырлалының бүдүүзүнде Тываның медиктери "төгерик столдар", чыыштар чергелиг янзы-бүрү байырлыг хемчеглерни эрттиргеннер.

Рубрика: 

ТУКТАРНЫ КӨДҮРҮП, БАЙЫРЛААН

Июнь 12-де эртенгиниң 9 шакта Кызыл хоорайның  төвүнде Арат шөлүнге Россия хүнүн демдеглээн.

Рубрика: 

ТЫВА БИЛЕ РОССИЯ КЕЗЭЭДЕ КАДЫ

Президентиниң холу күштүг-ле-дир!

 

Рубрика: 

73 АЙТЫРЫГГА ХАРЫЫЛААН

Россияның Президентизи Владимир Путинниң июнь 7-де эрттирген дорт шугумунга күрүнениң хамаатыларындан 2 миллион ажыг айтырыглар телефон, интернет дамчыштыр дээш янзы-бүрү хевирлерге кирген. Президент боду дорт эфирге 73 айтырыгга харыылаан.

Рубрика: 

РОССИЯ ХҮНҮ-БИЛЕ!

Тываның хүндүлүг чурттакчылары!  Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Россияның хүнү – бистиң кол улуг күрүне байырлалывыс-биле силерге байыр чедирип тур мен. 

Рубрика: 

КЫЗЫЛГА КАМГАЛАЛ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Июнь 5-те Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу болгаш Ха­маарышпас күрүнелер демнежилгезиниң (ХКД) камгалал сайыттары Кызылга чедип келген. Аалчыларны Кызылдың аэропортунга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уткуп алган.

Рубрика: 

ТЫВАДА ТЕРГИИННЕРНИҢ ТЕРГИИННЕРИ

Июнь 3-те Арат шө­лүн­­ге «Шериг авточарыш-2018» бүгү-российжи маргылдааның байырлыг ажыдыышкыны эрткен. Дурт-сыны согун дег шериглер чыс­каалыпкан.

Рубрика: 

ӨРТЕМЧЕЙНИҢ ӨҢГҮР ЧЕЧЕКТЕРИ

Енисейниң эриинде Кызыл хоо­райга ырлап-шоорлаан, самын тепкен, эзир куш дег девип турар бичиилерни көөрге, өртемчейниң өңгүр чечектеринге дөмейи кончуг, чаптанчыг чорду.

Рубрика: 

Страницы