1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

73 АЙТЫРЫГГА ХАРЫЫЛААН

Россияның Президентизи Владимир Путинниң июнь 7-де эрттирген дорт шугумунга күрүнениң хамаатыларындан 2 миллион ажыг айтырыглар телефон, интернет дамчыштыр дээш янзы-бүрү хевирлерге кирген. Президент боду дорт эфирге 73 айтырыгга харыылаан.

Рубрика: 

РОССИЯ ХҮНҮ-БИЛЕ!

Тываның хүндүлүг чурттакчылары!  Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Россияның хүнү – бистиң кол улуг күрүне байырлалывыс-биле силерге байыр чедирип тур мен. 

Рубрика: 

КЫЗЫЛГА КАМГАЛАЛ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Июнь 5-те Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу болгаш Ха­маарышпас күрүнелер демнежилгезиниң (ХКД) камгалал сайыттары Кызылга чедип келген. Аалчыларны Кызылдың аэропортунга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уткуп алган.

Рубрика: 

ТЫВАДА ТЕРГИИННЕРНИҢ ТЕРГИИННЕРИ

Июнь 3-те Арат шө­лүн­­ге «Шериг авточарыш-2018» бүгү-российжи маргылдааның байырлыг ажыдыышкыны эрткен. Дурт-сыны согун дег шериглер чыс­каалыпкан.

Рубрика: 

ӨРТЕМЧЕЙНИҢ ӨҢГҮР ЧЕЧЕКТЕРИ

Енисейниң эриинде Кызыл хоо­райга ырлап-шоорлаан, самын тепкен, эзир куш дег девип турар бичиилерни көөрге, өртемчейниң өңгүр чечектеринге дөмейи кончуг, чаптанчыг чорду.

Рубрика: 

КҮРҮНЕ ШАҢНАЛДАРЫН ТЫВЫСКАН

Май 28-те Кызылдың Улусчу чогаадылга бажыңынга Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының кызыгаар эргелелиниң тургустунганындан бээр 100 чыл болган юбилейинге тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен. 

Рубрика: 

ЧУРТУН КАМГАЛААРЫ - ЫДЫК ХҮЛЭЭЛГЕ

Ада-чуртун камгалаары, дүне-даа, хүндүс-даа ооң кызыгаарын хайгаараары – онза харыысалгалыг болгаш айыылдыг ажыл. Хүннүң-не муң-муң кызыгааржылар чурттуң күрүне кызыгаарын камгалап хайгаарап турар. 

Рубрика: 

УДУРТУКЧУЛАР - ЧААГАЙЖЫДЫЛГАДА

Май 19-та, субботада, Кызылдың Южный микрорайонунда Ангар бульвары деп кудумчуга чорааш, солун-даа, сагыш-сеткилге өөрүнчүг-даа чүүл­дерге таваржып, ооң херечизи болур аас-кежиктиг болдум.

Рубрика: 

ЧАҢГЫС ХЕМНИҢ КИЖИЛЕРИ

Тожунуң көшкүн ивижилериниң кызыл чаактарлыг уруг-дарыын, Эрзин-Тестиң тевелерин, Чаа-Хөлдүң далайын, Азасты, айыраң-каас чечектер аразында чаштарны, Шаалааш хемни, ча адыкчыларын, малчын турлагларны, моол омактыг уругну, Балыктыг-Хемни, чылгычыларны, азы чаңгыс сөс-биле Енисейниң эриинде

Рубрика: 

ТУРУШТАР ТОДАРАТТЫНГАН

Тыва Республиканың делега­циязының Моолга албан езузу-биле май 14-17 хүннеринде чораанының түңнелдеринге хамаарыштыр парлалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрттирген. 

Рубрика: 

АНЫЯК ИСЧИЛЕР МУЗЕЙИ

Чаа-Суур школазынга музей тургузуп алыр бодал 1981-1982 өөредилге чылында тыптып келген. Музейге экспонаттарны чыыры-биле школачыларга даалгаларны берип эгелээн мен. Ада-иелер, башкылар мээң саналымны деткип, экспонаттар чыырынга идепкейлиг киржип эгелээннер.

Рубрика: 

КУНГУРТУГНУҢ УРАН ЧҮҮЛ ШКОЛАЗЫНДА

Тывавыстың ырак бу­луңнарының бирээзи, кижиниң магадап ханмас, каас чараш чурумалдыг Тере-Хөл кожууннуң төвү Кунгуртугда уран чүүл школазы май 19-та дөртен чыл болур оюн демдеглээр. Номчукчуларга школавыстың ажыл-ижин таныштырып көрейн.

Рубрика: 

ЧААГАЙЖЫДАР, АРЫГЛААР, ХӨГЖҮДЕР

Тус черниң депутады М. Ооржак.
 

Рубрика: 

МААДЫРЛАР МӨҢГЕ ДИРИГ

Өлүм чок полк.
 

Рубрика: 

АЯС ЧЫЛЫГ ХҮНДЕ

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол, Дээди Хуралдың Даргазы К. Даваа, Күрүне Думазының депутады  М. Ооржак мурнуку одуругда.
 

Рубрика: 

Страницы