1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ КАДЕТ УЧИЛИЩЕДЕ

Рубрика: 

БАЯН-КОЛДА ЧАА КУЛЬТУРА БАЖЫҢЫ

Рубрика: 

ШАГАА-2018. КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР

Февраль 10-16
«Ыдыктыг эдилелдер» деп делгелге. (ТР-ниң Национал музейи).
«Шагааның езулалдары болгаш чаңчылдары» культура-өөредилге хемчег­лери. (ТР-ниң Национал музейи).

Рубрика: 

ДҮЛГҮҮРЛЕРНИ ТЫВЫСКАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүүн, февраль 5-те, «Кызылхоортранс» муниципалдыг бүдүрүлгениң чолаачыларынга “ПАЗ” маркалыг 20 автобустуң дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тывыскан. 

Рубрика: 

ТҮҢНЕП ЧУГААЛАШКАН

Рубрика: 

САГЫШ-СЕТКИЛ АРЫГЛААШКЫНЫ

Тыва Республиканың Камбы-Лама эргелелиниң башкылары Россияның Кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң 2 дугаар эдип-чазаар эмнелге албан черинге чедип, Шагаа бүдүүзүнде шииттиргеннер-биле ужуражып, байырлалдың ужур-утказының база сагыш-сеткил

Рубрика: 

АРЫГ СОҢГУЛДАЛАР ДЭЭШ

Рубрика: 

ШАҢНАП МАКТААН

Билзек Шоолайга ТР-ниң Хөй-ниити палатазының Хүндүлел бижиин ооң Даргазы  Чимит-Доржу Байырович Ондарның  тывысканының соонда.
 

Рубрика: 

АЖЫЛДЫҢ КУЛЬТУРАЗЫН БЕДИДЕР

Рубрика: 

КӨДЭЭ ПОЛИЦИЯНЫ БЫЖЫГЛААР

Рубрика: 

"ЭНЕ-САЙ" ААЛЧЫЛАРЫН ХҮЛЭЭП АЛЫРЫНГА БЕЛЕН

Парлалга хүнүнүң бү­дүү­зүнде «Эне-Сай» аал­чылар бажыңынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ты­ва журналистиканың тө­лээлеринге байырын чедирбишаан, Тывага туризмниң сайзыралының дугайында ажык чугааны чоруткан. 

Рубрика: 

ЯНВАРЬ 13 - РОССИЯНЫҢ ПАРЛАЛГА ХҮНҮ

АЖЫЛЫМ – АКСЫМ-КЕЖИИ
 

Рубрика: 

ПЛАН ЁЗУГААР ЧОРУП ТУРАР

Рубрика: 

ЧАА ЧЫЛДЫҢ ДЫШТАНЫР ХОНУКТАРЫНДА

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол январь 1-де Таңды кожуунга чедип, «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери аныяк малчыннарның канчаар кыштап турарын көрүп, чазак кежигүннеринге үлегер­лиг чижээн база саналдаан. 

Рубрика: 

КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫ БЫЖЫГЛААР

Декабрь 20-ниң хүнүнде Тываның күрүне университединге энергетиктер хүнүн уткуштур "төгерик стол" бо­луп эрткен.  Тываның элек­троэнергиязының амгы үеде кандыг байдалда ту­ра­рын база келир үеде сайзыралының дугайында аңаа чугаалашкан. 

Рубрика: 

Страницы