1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

ПЛАН ЁЗУГААР ЧОРУП ТУРАР

Рубрика: 

ЧАА ЧЫЛДЫҢ ДЫШТАНЫР ХОНУКТАРЫНДА

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол январь 1-де Таңды кожуунга чедип, «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери аныяк малчыннарның канчаар кыштап турарын көрүп, чазак кежигүннеринге үлегер­лиг чижээн база саналдаан. 

Рубрика: 

КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫ БЫЖЫГЛААР

Декабрь 20-ниң хүнүнде Тываның күрүне университединге энергетиктер хүнүн уткуштур "төгерик стол" бо­луп эрткен.  Тываның элек­троэнергиязының амгы үеде кандыг байдалда ту­ра­рын база келир үеде сайзыралының дугайында аңаа чугаалашкан. 

Рубрика: 

УЛУСЧУ ФРОНТ - РОССИЯ ДЭЭШ

Рубрика: 

УЕ БИСТИ ШИЛИП АЛГАН

Декабрь 13-түң хүнүнде “Боевое братство” хөй-ниити шимчээшкининиң 20 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хемчеглер болуп эрткен. 

Рубрика: 

ХАНЫ КАЖЫЫДАЛ

Тыва парлалганың хоочуну, Россияның Журналистер эвилелиниң кежигүнү, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, «Шылгараңгай күш-ажыл дээш» медальдың эдилекчизи, «Шын» солуннуң хоочун чогаадыкчы ажылдакчызы

Рубрика: 

БЫЖЫГ ЧӨЛЕНГИИШ

 Декабрь 12 – РФ-тиң Конституциязының хүнү-биле!

Рубрика: 

"МОСФИЛЬМГЕ" ТЫРТТЫРАР ААС-КЕЖИК

Рубрика: 

АК-ДАШЧЫЛАРГА ЧАА КЛУБ

“100 культура одаа” деп Федералдыг күрүне программазынче кирген Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш сумузунга чаа Культура одааның байырлыг ажыдыышкыны декабрь 2-де болган. Байырлыг ажыдыышкынга ак-дашчылар хөй-ле аалчыларны уткуп, хүлээп алган.

Рубрика: 

БИЧИИ БАШКЫ - УДУРТУКЧУ ДАРГА

Рубрика: 

БАЙЫРЛЫГ ЕЗУ-БИЛЕ ҮДЭЭН

Рубрика: 

ЭР БАШКЫЛАРНЫҢ ЧЫЫЖЫ

Рубрика: 

ЧАА САЙЫТТАРНЫ ТОМУЙЛААН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң яамыларында кадрлар талазы-биле өскерлиишкиннерни чарлаан. 

Рубрика: 

ХӨГЖҮҮРҮНҮҢ СТРАТЕГИЯЗЫ

Рубрика: 

МУРНУКУ ОДУРУГЛАРДА

Ноябрь 5. Эртенгиниң 10.00 шак. Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазының тургустун­ганындан бээр 2 чыл бол­ганының байырлалы. 

Рубрика: 

Страницы