1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Сонуургактарга

САННАР ДОЛГАН ӨРТЕМЧЕЙ

Октаргайда чеже сыл­дыс барыл? 75 деп санны бижип алгаш, ооң соонга 22 тиктерни чыскаа­ры­выска, он чыл бурунгаар турган санаашкын-биле сылдыстар чеже турганын билип аар бис. Пабло Пикассо чеже чурук чу­раанын, Майкл Джексон­нуң концерт хеви чеже янзыл, бо чылын хар кайы хире кылын чагганын, Улуг-Хемниң суунче чеже хора­лыг бүдүмелдер кирип турарын саннарның дуза­зы-биле билип аар бис.

Рубрика: 

Страницы