1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

АЖЫЛЫ ЧОН-БИЛЕ СЫРЫЙ ХОЛБААЛЫГ

ХБАБ-ты – Хамааты байдал­дарының актылар бижилгези дээр болганда, хамаатының амы­дыралының эң-не кол болуушкуннарын демдеглээр, оларның ажылының шынарындан дыка хөй чүүлдер хамааржыр. 

Рубрика: 

КАМГАЛАЛ ЯАМЫЗЫНДАН ЧАА ЧЫЛДЫҢ БЕЛЕКТЕРИ

"Юнармейжилер", кадеттер Соок-Ирей-биле.

Рубрика: 

КАРА АЛДЫННЫҢ ӨРТЕК-ҮНЕЗИ

Рубрика: 

ЫНАНГАННЫҢ БАЖЫН ЫТ ЧИЗИН

Рубрика: 

КЫМГА ЭДЕ САНАП БЭЭРИЛ?

Рубрика: 

ҮНДҮРҮГДЕН ОЙЛААР ДЭЭШ, КАЖАРЛАП БОЛБАС

Рубрика: 

КАДЕТТЕР - АРБИТРАЖ СУДУНДА

Тыва Республиканың Ар­битраж Судунга Прези­ден­тиниң Кызыл хоорайда кадет училищезиниң 7-ги класс­чыларынга судтуң пар­лалга секретары Венера Ооржак экскурсияны ­ноябрь 17-де эрттирген. 

Рубрика: 

ОВААРЫМЧАЛЫГ БОЛУҢАР!

Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелинге республиканың девискээринге чурттаар оран-савага болган өрттерниң өзүп турар чылдагааннарын эргелелдиң начальнигиниң оралакчызы Александр Байыр-оол таныштырган.

Рубрика: 

ЧАА МАРШРУТТАР...

Рубрика: 

КАЯА-ДАА ААС-КЕЖИКТИГ ЧУРТТААРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

БОДУНГА ЫНАНГАНЫ КЕДИЛИГ

Рубрика: 

ТЫВАНЫ ТӨЛЕПТИГ ТӨЛЭЭЛЭЭР

Рубрика: 

ЧОННУҢ ЧООН ОРУУ-БИЛЕ

«Чоннуң чоон оруу-биле…» деп номну Тываның бирги Президентизи, Тываның Баштыңы, Чазак Даргазы турган Шериг-оол Дизижик­ович Ооржак бижип үндүрген. 

Рубрика: 

КАМГАЛАКЧЫ БОЛУР МЕН

Рубрика: 

АЖЫЛ ЧОК ЧОРУКТУ ЭВЭЭЖЕДИР ДЭЭШ

Рубрика: 

Страницы