1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

АЪДЫМ БОЛГАН, ХӨЛГЕМ БОЛГАН...

Базар изим, баар оруум

Баштай сунгаш, билип аарым

Айбылаарга, чажам дивес

Ак-ла өңнүг даянгыыжым.

Чүге бо ыры-биле эгелеп олурарымда ужур-ла бар. Бо ырыны хөй-хөй ырыларның чараш, тааланчыг, хоюг аялгаларын чогааткан төрээн ак-көк Тывазының чоргаар оглу, Тыва Республиканың культуразының база Россияның алдарлыг ажылдакчызы Анатолий Мижит-Доржуевич Монгуштуң боду база инвалид кижи бо ырны чогааткан. 

Рубрика: 

ЧУРТУ, ӨГ-БҮЛЕЗИ ДЭЭШ ХАРЫЫСАЛГАЗЫ УЛУГ

Чоокта чаа республика чергелиг Адалар чыыжының ийи дугаар улуг чыыжы болуп эрткен. Эрткен 2011 чылда организастаан бир дугаар чыыжынга безин киржикчилерниң саны хөй болганын сактыр боор силер. Күзелдиг улус база оон-даа хөй турган боор деп бодаар-дыр мен.

Рубрика: 

ӨСКҮС УРУГЛАР БАЖЫҢНАРНЫ АЛГАН

Бай-Тайга кожуунда өскүс уруг­ларга бажыңның тудуун дужааган. ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, чаа оран-саваның чурт­такчылары болур 24 харлыг Артыш Хууракка болгаш 25 харлыг Радион Күжүгетке бажыңның дүлгүүрлерин тывыскан. Ооң мурнунда чурттакчы чоннуң бо категориязынга хамаар­жып турар улуска чурттаар оран-сава тудуун узун хуусааның дургу­зунда соксаткан турган. Ынчангаш оочурнуң эгези 90 чылдарже чорупкан болгаш амгы үеде бажың ап турар өскүстер дээрге-ле улуг апарган, өг-бүлелиг улус болуп турар.

Рубрика: 

Страницы