1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

ААРТАП ОРДА АМДАННЫГ ЧААГАЙ

Рубрика: 

ТЫВА КИЖИНИҢ СЕТКИЛИ, ХЕЙ-АЪДЫ

Роланда Ховалыгның илеткели.

Рубрика: 

ДУЗА КАДАРЫ ӨГБЕЛЕРИВИСТЕН КЕЛГЕН

РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак волонтерлар-биле.

Рубрика: 

ЧУРТТАЛГАЗЫ - АЖЫ-ТӨЛҮНДЕ

Тыва чон шагдан бээр чаш уругларны бодунуу азы өскении деп ылгавас, деңге көөр чо­раан. Эптиг демниг аалга чаштар дээш сагыш човаашкын, кичээнгей, оларга ынак сеткил – черле са­гыт­тынып чораан чаагай чаңчыл.

Рубрика: 

ХУУЛГААЗЫН ШӨЛЧҮГЕШ

Тожуже үнүүшкүн үезинде.
 

Рубрика: 

ХАЖЫДЫЫШКЫННАРНЫ ИЛЕРЕТКЕН

Элегес-Аксы школазының кижизидилге талазы-биле директорнуң оралакчызы Ольга Ооржак, Күдер Мажаа хыналда үезинде.
 

Рубрика: 

ШАГНЫҢ ЧААГАЙ ЭРГИЛДЕЗИ - ШАГАА НАЙЫРЫ

Ада-иезиниң бурун шагдан эрттирип демдеглеп чорааны Шагаа байырлалы хоочуннарга чүден эргим, чоок билдингир. Олар Шагааның оюннарын, ёзулалдарын, эртер чурумун дыка эки сактып чоруурлар. 

Рубрика: 

ЧАРЫГДАЛДАРЫ КАЙЫ ХИРЕЛ?

Рубрика: 

АВА, АЧАЗЫ - ЭРГИМ

Бай-Тайга кожуундан школаның дыңнакчызы — Оюн-оол Күжүгет.
 

Рубрика: 

ӨРТЭЭ ЧЭЭРБИ ШИЛ

Эрткен 2017 чылдың ноябрь айның эге дыштаныр хүннеринде Чөөн-Хемчик кожуунда Тываның ат-алдарлыг кижилериниң чурту болур бир суурга калган дуң­мамның оглунга, чонувустуң ёзу-чурумун сагып, келин айтырып чораан бис.

Рубрика: 

"БУЯН-БАДЫРГЫ" БОЛГАШ АРАГАЛААШКЫН

Рубрика: 

АЙ САНЫНЫҢ ТӨЛЕВИРЛЕРИ

Рубрика: 

АЖЫЛЫ ЧОН-БИЛЕ СЫРЫЙ ХОЛБААЛЫГ

ХБАБ-ты – Хамааты байдал­дарының актылар бижилгези дээр болганда, хамаатының амы­дыралының эң-не кол болуушкуннарын демдеглээр, оларның ажылының шынарындан дыка хөй чүүлдер хамааржыр. 

Рубрика: 

КАМГАЛАЛ ЯАМЫЗЫНДАН ЧАА ЧЫЛДЫҢ БЕЛЕКТЕРИ

"Юнармейжилер", кадеттер Соок-Ирей-биле.

Рубрика: 

КАРА АЛДЫННЫҢ ӨРТЕК-ҮНЕЗИ

Рубрика: 

Страницы