1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

"РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЕВИСКЭЭРИНГЕ ПАССАЖИРЛЕР АРГЫШТЫРЫЛГАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА" АЙТЫРЫГГА ХАМААРЫШТЫР ДЫҢНАДЫГ

Кызыл хоорайның девискээринге болгаш муниципалдар аразында Кызыл хоорай – Сукпак суур, Кызыл хоорай – хоорай чергелиг Каа-Хем суур машруттарга пассажирлер аргыштырылгазын доктаамал боттандырып турар сайгарлыкчыларның 2017 чылда берген материалдарынга үндезилээш, эң бичии болгаш бичии клас

Рубрика: 

БУРГАННЫҢ ӨӨРЕДИИНЧЕ ЧҮТКҮҮР

Буян башкы.

 

Рубрика: 

ТУРА-СОРУУ КЫПТЫГЫП ЧОРУУР

Монгуш  Артыш  хан  дужаап  олур.

 

Рубрика: 

ҮҮЛЕ БҮРҮЗҮ ЧҮС МУҢ КАТАП КӨВҮДЭЭР

Бо чылдың май 16-ның хүнүнден эгелеп июнь 13-ке чедир буддистерге ыдык ай кылдыр санаттынып турар. Чүге бо үе онзагай болуп турарынга хамаарыштыр Буян башкы редакцияга чедип келгеш, номчукчуларга бодунуң тайылбырын болгаап берген.

Рубрика: 

ТӨРЭЭН СУУРУН САЙЗЫРАДЫП

Мерген биле Долаана Монгуштар 1988 чылдың август 28-те өг-бүле туткан. Оларның өг-бүле стажы – 30 чыл. Аныяк мал эмчизи биле бухгалтер Өвүр кожууннуң Солчур суурга таныжып алганнар. 

Рубрика: 

АМЫДЫРАЛЫН ЭКИЖИДЕРДЕ, ЧАЛГАА БОЛБАС

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛДҮҢ ААС-КЕЖИИ - АВАЛАРНЫҢ БУЯНЫНДА

"Хөй ажы-төлдүг үлегерлиг өг-бүле" деп номинацияга тиилээн Олимпий Алексеевич биле Айнаш Владимировна Кууларларның өг-бүлези.

Рубрика: 

ДЕМ-БИЛЕ ШИИТПИРЛЭЭР

Ниити-российжи Улусчу фронту­нуң (ОНФ) “Өөре­дилгениң шынарынга чон­нуң үнелели” деп тө­ле­­вилелиниң адаа-биле ре­гионалдыг салбырның ке­жигүннери февральда рес­публиканың школаларын хынаан.

Рубрика: 

ӨГ-БҮЛЕ - ҮНДЕЗИННЕРНИҢ ҮНДЕЗИНИ

Рубрика: 

СЕРЕМЧИДЕ ХОРАМЧА ЧОК

Рубрика: 

ААРТАП ОРДА АМДАННЫГ ЧААГАЙ

Рубрика: 

ТЫВА КИЖИНИҢ СЕТКИЛИ, ХЕЙ-АЪДЫ

Роланда Ховалыгның илеткели.

Рубрика: 

ДУЗА КАДАРЫ ӨГБЕЛЕРИВИСТЕН КЕЛГЕН

РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак волонтерлар-биле.

Рубрика: 

ЧУРТТАЛГАЗЫ - АЖЫ-ТӨЛҮНДЕ

Тыва чон шагдан бээр чаш уругларны бодунуу азы өскении деп ылгавас, деңге көөр чо­раан. Эптиг демниг аалга чаштар дээш сагыш човаашкын, кичээнгей, оларга ынак сеткил – черле са­гыт­тынып чораан чаагай чаңчыл.

Рубрика: 

ХУУЛГААЗЫН ШӨЛЧҮГЕШ

Тожуже үнүүшкүн үезинде.
 

Рубрика: 

Страницы