1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

ЫНАНГАННЫҢ БАЖЫН ЫТ ЧИЗИН

Рубрика: 

КЫМГА ЭДЕ САНАП БЭЭРИЛ?

Рубрика: 

ҮНДҮРҮГДЕН ОЙЛААР ДЭЭШ, КАЖАРЛАП БОЛБАС

Рубрика: 

КАДЕТТЕР - АРБИТРАЖ СУДУНДА

Тыва Республиканың Ар­битраж Судунга Прези­ден­тиниң Кызыл хоорайда кадет училищезиниң 7-ги класс­чыларынга судтуң пар­лалга секретары Венера Ооржак экскурсияны ­ноябрь 17-де эрттирген. 

Рубрика: 

ОВААРЫМЧАЛЫГ БОЛУҢАР!

Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелинге республиканың девискээринге чурттаар оран-савага болган өрттерниң өзүп турар чылдагааннарын эргелелдиң начальнигиниң оралакчызы Александр Байыр-оол таныштырган.

Рубрика: 

ЧАА МАРШРУТТАР...

Рубрика: 

КАЯА-ДАА ААС-КЕЖИКТИГ ЧУРТТААРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

БОДУНГА ЫНАНГАНЫ КЕДИЛИГ

Рубрика: 

ТЫВАНЫ ТӨЛЕПТИГ ТӨЛЭЭЛЭЭР

Рубрика: 

ЧОННУҢ ЧООН ОРУУ-БИЛЕ

«Чоннуң чоон оруу-биле…» деп номну Тываның бирги Президентизи, Тываның Баштыңы, Чазак Даргазы турган Шериг-оол Дизижик­ович Ооржак бижип үндүрген. 

Рубрика: 

КАМГАЛАКЧЫ БОЛУР МЕН

Рубрика: 

АЖЫЛ ЧОК ЧОРУКТУ ЭВЭЭЖЕДИР ДЭЭШ

Рубрика: 

ДАЧАЛАР НИИТИЛЕЛДЕРИ ХЕРЕК БЕ?

Мен Кызыл хоорайда «солагай талакы дачалар» дээр черде дыка хөй чылдар дургузунда чурттап келдим. Ол черниң хоочун чурттакчызы мен. 

Рубрика: 

ДУС-ХӨЛДЕ КИЖИ БАЖЫ КИЗИРТ

Рубрика: 

ЭКИ ЧУРТТАЛГА ИЙИ БОТТАН ХАМААРЖЫР

Рубрика: 

Страницы