1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

ЧОН АРАЗЫНЧЕ КИРЕР МУРНУНДА

Рубрика: 

ЭШТИР ПЛЯЖТЫ КАЖАН АЖЫДАРЫЛ?

Рубрика: 

РОССИЯ ТУГУ - ДӨГЭЭНИҢ ШЫПШЫЫНДА

Рубрика: 

АРЫГ АГААРГА КАЖАН ЧЕДИНЕР БИС?

Рубрика: 

САКТЫЫШКЫННЫҢ ОРУУ

Ада-чурттуң Улуг дайы­нының төөгүлүг болуушкуннары кижи бүрүзүнүң сагыжынга таңмаланып арт­­кан.  Бо дайынның соон­да эвээш эвес чылдар шуужуп эрте-даа берген болза, эрес-дидим маадырларывыс кажан-даа уттундурбас. 

Рубрика: 

БЫЖЫГ ДЕМ ХЕРЕК

Рубрика: 

ТЫВАЛАРНЫҢ БЕШ ОЮНУ

Рубрика: 

ЭРТКЕН ЧЫЛЫН 73 ЭМЧИ ЧОРУПКАН

Рубрика: 

ИНТЕРНЕТТЕ АЗАЛАР БАЗА БАР

Рубрика: 

МЭЭ-МЕДЕРЕЛИН КАЖАН-ДАА ЧИДИРИП БОЛБАС

Рубрика: 

ОН БЕШ УРУГНУҢ АВАЗЫ

Өг-бүле херээжен кижиниң сагыш човаашкыны, мерген угааны, шыдамык чоруу-биле туттунар. Ава кижиниң ады амыр-тайбың, менди-чаагай, чаяал­га ышкаш эң үнелиг чүүлдер-биле тудуш. Иелер делегейни чырык, буянныг, арыг болдуруп чоруурлар…   

Рубрика: 

ОФИЦЕРЛЕР БАЛЫ

Рубрика: 

ЭРЕС-ДИДИМ ШОЛБАН

Рубрика: 

АЖЫЛЧЫН ОЛУТТАРНЫ АЖЫК БОЛДУРГАН

Рубрика: 

КИЖИНИҢ АМЫ-ТЫНЫН КАМГАЛААН

Рубрика: 

Страницы