1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

ЧАА МАРШРУТТАР...

Рубрика: 

КАЯА-ДАА ААС-КЕЖИКТИГ ЧУРТТААРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

БОДУНГА ЫНАНГАНЫ КЕДИЛИГ

Рубрика: 

ТЫВАНЫ ТӨЛЕПТИГ ТӨЛЭЭЛЭЭР

Рубрика: 

ЧОННУҢ ЧООН ОРУУ-БИЛЕ

«Чоннуң чоон оруу-биле…» деп номну Тываның бирги Президентизи, Тываның Баштыңы, Чазак Даргазы турган Шериг-оол Дизижик­ович Ооржак бижип үндүрген. 

Рубрика: 

КАМГАЛАКЧЫ БОЛУР МЕН

Рубрика: 

АЖЫЛ ЧОК ЧОРУКТУ ЭВЭЭЖЕДИР ДЭЭШ

Рубрика: 

ДАЧАЛАР НИИТИЛЕЛДЕРИ ХЕРЕК БЕ?

Мен Кызыл хоорайда «солагай талакы дачалар» дээр черде дыка хөй чылдар дургузунда чурттап келдим. Ол черниң хоочун чурттакчызы мен. 

Рубрика: 

ДУС-ХӨЛДЕ КИЖИ БАЖЫ КИЗИРТ

Рубрика: 

ЭКИ ЧУРТТАЛГА ИЙИ БОТТАН ХАМААРЖЫР

Рубрика: 

ЧОН АРАЗЫНЧЕ КИРЕР МУРНУНДА

Рубрика: 

ЭШТИР ПЛЯЖТЫ КАЖАН АЖЫДАРЫЛ?

Рубрика: 

РОССИЯ ТУГУ - ДӨГЭЭНИҢ ШЫПШЫЫНДА

Рубрика: 

АРЫГ АГААРГА КАЖАН ЧЕДИНЕР БИС?

Рубрика: 

САКТЫЫШКЫННЫҢ ОРУУ

Ада-чурттуң Улуг дайы­нының төөгүлүг болуушкуннары кижи бүрүзүнүң сагыжынга таңмаланып арт­­кан.  Бо дайынның соон­да эвээш эвес чылдар шуужуп эрте-даа берген болза, эрес-дидим маадырларывыс кажан-даа уттундурбас. 

Рубрика: 

Страницы