1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ЭЛЭЭДИ МӨГЕЛЕР ХҮРЕЖИ

Рубрика: 

"СПОРТ - ЧАЖЫМДАН-НА ЧАРЫЛБАЗЫМ ШЫНЧЫ ӨҢНҮҮМ"

Рубрика: 

ТЕРГИИН ЭКИ ТҮҢНЕЛДЕРНИ КӨРГҮСКЕННЕР

Рубрика: 

ТИИЛЕЛГЕЖЕ ЧҮТКҮЛДҮГ

Рубрика: 

АЧЫР-ДАЧЫР АДААННАШКАН

Рубрика: 

КИЖИ БАЖЫ КИЗИРТ, АЪТ БАЖЫ КОЗУРТ

Аът чарыжынга Тыва Рес­публиканың бирги чери дээш маргылдаа апрель айның төнчүзүнде Чөөн-Хемчик кожууннуң Бора-Булак ховузунга 24 дугаар болуп эрткен. Ону эң-не баштай 1993 чылда Чөөн-Хемчик кожууннуң чылгычыларының саналы-биле эрттирип эгелээн. 

Рубрика: 

ЧАА СПОРТ КЛУВУ

Рубрика: 

БАГАЙ ЭВЕС КИРИШКЕННЕР

1999-2000 чылдарда төрүттүнген оолдар аразынга бокс спортунга Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш маргыл­даазы бистиң республиканың найысылалында Иван  Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 5 хүн үргүлчүлээш, апрельдиң 1-де доо­зулган. 

Рубрика: 

ТЫВАДА - БҮГҮ СИБИРЬДЕН

Рубрика: 

ЧАСКЫ ДЫШТАНЫЛГАЗЫНДА

Бистиң республиканың өөреник­чилериниң часкы дыштанылгазында суур, кожуун, республика хемчээлдиг аңгы-аңгы конкурстар, фестивальдар, солун ужуражылгалар, янзы-бүрү оюн-тог­лаалар, спортчу маргылдаалар чер бүрүзүнде хөйү-биле эртип турар. 

Рубрика: 

ХААКЧЫ КЫРГАН-АВА

Рубрика: 

АЧАВЫСТЫҢ ЭРТКЕН ОРУУН АЛДАРЖЫДЫП...

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ ХААК ОРУУ

Рубрика: 

ЭЛЭЭДИ СПОРТЧУЛАРНЫ ДЕМДЕГЛЭЭН

Аңгы-аңгы спортчу­ маргылдааларга эки көр­гүзүглерни чедип алган элээ­ди спортчулар-биле ужуражылга регион неделязынга дүүштүр Кызылга болган.  

Рубрика: 

ШАГААНЫҢ АК АЙЫН ЧАРЛААН

Рубрика: 

Страницы