1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

КОМАНДАЛАР АРАЗЫНГА

Рубрика: 

ЭРЕС БИЛЕ БАТКАР ШҮҮЛГЕН

Январь 27-ниң хүнүнде “Херел” залынга ай санын­да-ла кожууннарның ээлчег аайы-биле эрттирип турар тыва хүреш маргылдаазы болган. Бо удаада ук хүрешти Таңды кожууннуң чону эрттирген.

Рубрика: 

КИРЖИЛГЕ ЧЕДИИШКИННИГ БОЛГАН

Рубрика: 

ТҮҢНЕП, АЛГАП МАКТААН

Эртип турар чылда тыва спортчуларның чедиишкиннери болгаш тиилелгелери элбек болган. Олар 900 ажыг регион, Бүгү-россия база делегей чергелиг маргылдааларга киржип, 240 медальга, ооң иштинде 86 алдын, 67 мөңгүн, 87 хүлер медальдарга төлептиг болган.

Рубрика: 

"ТАЙГА" СТАНЦИЯЗЫНГА СПОРТЧУ БАЙЫРЛАЛ

Рубрика: 

ҮШ ДАКПЫР ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНУ

Рубрика: 

БЕШ АЛДЫН МЕДАЛЬ

Рубрика: 

ЭШБОЛ - УЛУГ-ХЕМДЕ

Рубрика: 

ЧҮГҮРҮКТЕР, ЧЕЛЕР-МАҢНААР АЪТТАР

Рубрика: 

ЭЛЭЭДИ МӨГЕЛЕР ХҮРЕЖИ

Рубрика: 

"СПОРТ - ЧАЖЫМДАН-НА ЧАРЫЛБАЗЫМ ШЫНЧЫ ӨҢНҮҮМ"

Рубрика: 

ТЕРГИИН ЭКИ ТҮҢНЕЛДЕРНИ КӨРГҮСКЕННЕР

Рубрика: 

ТИИЛЕЛГЕЖЕ ЧҮТКҮЛДҮГ

Рубрика: 

АЧЫР-ДАЧЫР АДААННАШКАН

Рубрика: 

КИЖИ БАЖЫ КИЗИРТ, АЪТ БАЖЫ КОЗУРТ

Аът чарыжынга Тыва Рес­публиканың бирги чери дээш маргылдаа апрель айның төнчүзүнде Чөөн-Хемчик кожууннуң Бора-Булак ховузунга 24 дугаар болуп эрткен. Ону эң-не баштай 1993 чылда Чөөн-Хемчик кожууннуң чылгычыларының саналы-биле эрттирип эгелээн. 

Рубрика: 

Страницы