1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ЧИНГИЗ БИЛЕ АЙДЕМИРНИҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Шүүлген мөге Чимит Куулар биле Чеди-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Сергек Хертек.
 

Рубрика: 

МОБИЛЬДИГ ТРЕНЕР

Дайынчы аргаларны өөредип турары.
 

Рубрика: 

КЫЖЫН ХААКТААР, ЧАЙЫН МАҢНААР

Сула шимчээшкин үезинде.
 

Рубрика: 

ОЛИМПИАДА-2018: ТҮҢНЕЛДЕР

Февраль 25-те Россия­ның төөгүзүнде туруп көр­бээн эң-не берге, дүшкүүр­лүг Олимпий оюннары доозулган. Бо чылдың XXIII Олимпий оюннары Россияның чыынды командазынга хөй-ле маргыжыыш­кыннар, кызагдаашкыннар-биле эрткени хомуданчыг.

Рубрика: 

СПАРТАКИАДАГА КИРЖИР ЭРГЕ ДЭЭШ

Сандак Сергек, Намчын-оол Чимит. Маргылдаа үезинде.
 

Рубрика: 

КОМАНДАЛАР АРАЗЫНГА

Рубрика: 

ЭРЕС БИЛЕ БАТКАР ШҮҮЛГЕН

Январь 27-ниң хүнүнде “Херел” залынга ай санын­да-ла кожууннарның ээлчег аайы-биле эрттирип турар тыва хүреш маргылдаазы болган. Бо удаада ук хүрешти Таңды кожууннуң чону эрттирген.

Рубрика: 

КИРЖИЛГЕ ЧЕДИИШКИННИГ БОЛГАН

Рубрика: 

ТҮҢНЕП, АЛГАП МАКТААН

Эртип турар чылда тыва спортчуларның чедиишкиннери болгаш тиилелгелери элбек болган. Олар 900 ажыг регион, Бүгү-россия база делегей чергелиг маргылдааларга киржип, 240 медальга, ооң иштинде 86 алдын, 67 мөңгүн, 87 хүлер медальдарга төлептиг болган.

Рубрика: 

"ТАЙГА" СТАНЦИЯЗЫНГА СПОРТЧУ БАЙЫРЛАЛ

Рубрика: 

ҮШ ДАКПЫР ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНУ

Рубрика: 

БЕШ АЛДЫН МЕДАЛЬ

Рубрика: 

ЭШБОЛ - УЛУГ-ХЕМДЕ

Рубрика: 

ЧҮГҮРҮКТЕР, ЧЕЛЕР-МАҢНААР АЪТТАР

Рубрика: 

ЭЛЭЭДИ МӨГЕЛЕР ХҮРЕЖИ

Рубрика: 

Страницы