1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

БАШТАЙГЫ ЧЕДИИШКИННЕР

Июнь 15-те бут бөмбүүнге делегей чемпионадының ажыдыышкыны Лужники стадионунга болган. Аңаа 70 ажыг муң көрүкчүнүң сонуур­галын хаара тудуп, хей-аъдын көдүрүп, Россияның командазы Саудов Аравияның командазын 5 биле 0 кылдыр утканын билир бис.

Рубрика: 

5 : 0 - РОССИЯНЫҢ АРЫГ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Июнь 14-те Москвага ат-сураглыг «Лужники» ста­дионга футболга делегей чемпионадының ажыдыышкыны болган. Бут бөмбүүнүң бо кайгамчык байырлалының ажыдыышкынын сезен муң көрүкчүлер көрген. Делегейниң дыка хөй чурттарының бирги удуртукчулары аңаа олурушкан.

Рубрика: 

КУБОК ТӨП ШЕРИГ ОКРУГУНДА

Азияның төвүнге июнь 3-9 хүннеринде эрткен «Ше­риг авточарыш-2018» Бүгү-армейжи маргылдаа неделяның онзагай бо­лууш­куннарының бирээзи болган.

Рубрика: 

ПАВЕЛ САГДЫ РОССИЯ ЧЕ5ПИОНУ

Республиканың “Олимп” олим­пийжи курлавырлар спорт шко­лазының сургуулдары Россия болгаш делегей чергелиг хос­туг хүреш, дзюдо, кикбоксинг маргылдааларынга шаңналдыг черлер алыры чаңчыл болган.

Рубрика: 

ЧАА-ХӨЛ ОГЛУ ШҮҮЛГЕН

Эзилерниң девии.
 

Рубрика: 

ХӨӨМЕЙ, СЫГЫТТЫ САЛБЫШААН...

Аът спортунуң федерациязының даргазы Таймир Сарыглар чемпион аъттың мунукчузу-биле.
 

Рубрика: 

ХАРААР-ТЕЙГЕ ЭР КИЖИНИҢ ҮШ АДААНЫ

Рубрика: 

ЧИНГИЗ БИЛЕ АЙДЕМИРНИҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Шүүлген мөге Чимит Куулар биле Чеди-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Сергек Хертек.
 

Рубрика: 

МОБИЛЬДИГ ТРЕНЕР

Дайынчы аргаларны өөредип турары.
 

Рубрика: 

КЫЖЫН ХААКТААР, ЧАЙЫН МАҢНААР

Сула шимчээшкин үезинде.
 

Рубрика: 

ОЛИМПИАДА-2018: ТҮҢНЕЛДЕР

Февраль 25-те Россия­ның төөгүзүнде туруп көр­бээн эң-не берге, дүшкүүр­лүг Олимпий оюннары доозулган. Бо чылдың XXIII Олимпий оюннары Россияның чыынды командазынга хөй-ле маргыжыыш­кыннар, кызагдаашкыннар-биле эрткени хомуданчыг.

Рубрика: 

СПАРТАКИАДАГА КИРЖИР ЭРГЕ ДЭЭШ

Сандак Сергек, Намчын-оол Чимит. Маргылдаа үезинде.
 

Рубрика: 

КОМАНДАЛАР АРАЗЫНГА

Рубрика: 

ЭРЕС БИЛЕ БАТКАР ШҮҮЛГЕН

Январь 27-ниң хүнүнде “Херел” залынга ай санын­да-ла кожууннарның ээлчег аайы-биле эрттирип турар тыва хүреш маргылдаазы болган. Бо удаада ук хүрешти Таңды кожууннуң чону эрттирген.

Рубрика: 

КИРЖИЛГЕ ЧЕДИИШКИННИГ БОЛГАН

Рубрика: 

Страницы