1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ЕВРОПАНЫҢ ҮШ ДАКПЫР ЧЕМПИОНУ

Рубрика: 

ТЫВАЗЫН АЛДАРЖЫТКАННАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН

Рубрика: 

ЧАА ЧЫЛДА ТЕРЕ-ХӨЛЧҮЛЕР ЭРТТИРЕР

Рубрика: 

ЧЕМПИОННАР ИЛЕРЭЭН

Чоокта чаа Кызылдың «Авто­мобилист» спорт залынга каратэниң каратэ-до хевиринге республика чергелиг маргылдаа болган.

Рубрика: 

АЖЫЛГА, СПОРТКА-ДАА БИРГИ ЧЕРДЕ

Эрткен неделяда «Тайга» станциязынга Тываның орук ажыл-агыйының ажылдакчыларының кышкы спартакиа­дазы болуп эрткен. Ону орук ажыл-агыйының 80 чыл оюнга тураскаадып, «Тываның оруктары» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел организастап эрттирген.

Рубрика: 

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Рубрика: 

АЛДАРЛЫГ ТРЕНЕРГЕ ТУРАСКААДЫП...

Рубрика: 

ХААКЧЫЛАР ЧАРЫШКАШ...

Чоокта чаа Шагаан-Арыг хоо­райга республиканың арга-арыг ажылдакчыларының аразынга хаак маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Барыын-Хемчик биле Тожудан аңгыда, шупту кожууннар киришкен.

Рубрика: 

ӨСКЕЛЕРДЕН ЧЫДА КАЛБААН

Рубрика: 

ТИИЛЕЛГЕЖЕ ЧҮТКҮЛҮН КӨРГҮСКЕННЕР

Рубрика: 

ТЫВА, МООЛ МӨГЕЛЕР АЧЫР-ДАЧЫР ТУДУШКАШ...

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ЧЕМПИОНАДЫ

Рубрика: 

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУННУҢ ШАҢНАЛЫ ДЭЭШ...

Рубрика: 

СПОРТ-СПОРТ!

ИЕЛЕР ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН ТЕННИС МАРГЫЛДААЗЫ
 

Рубрика: 

ХААК ОРУУ ХӨРТҮКТЕЛГЕН

Рубрика: 

Страницы