1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ТИИЛЕЛГЕЖЕ ЧҮТКҮЛҮН КӨРГҮСКЕННЕР

Рубрика: 

ТЫВА, МООЛ МӨГЕЛЕР АЧЫР-ДАЧЫР ТУДУШКАШ...

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ЧЕМПИОНАДЫ

Рубрика: 

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУННУҢ ШАҢНАЛЫ ДЭЭШ...

Рубрика: 

СПОРТ-СПОРТ!

ИЕЛЕР ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН ТЕННИС МАРГЫЛДААЗЫ
 

Рубрика: 

ХААК ОРУУ ХӨРТҮКТЕЛГЕН

Рубрика: 

АТ-СУРАГЛЫГ МӨГЕ, ТРЕНЕР...

Рубрика: 

ААЛЧЫЛАРЫВЫС - ОЛИМПИЙЖИ СПОРТЧУЛАР

Октябрь 27 — республиканың амыдыралынга база бир онзагай хүн болган. Ол хүн Шеригниң төп спортчу клувунуң ат-сураглыг спортчулары Москвадан Тывага чедип келген. 

Рубрика: 

ЧЫРЫК АДЫН САКТЫП...

Тыва Арат Республикага ат-сураглыг чораан Бай-Тайга мөгелериниӊ бирээзи Мөге Балдаң-оолга тураскааткан байырлыг хемчеглер Шуй суурга сентябрь 24-те болуп эрткен. 
 

Рубрика: 

Тергиин ча адыкчызы болуру мээң күзелим

Чоокта  чаа  Бай-Хаак суурда  эрткен  чылын ажыт тынган спорт комплекизинде  ооң  даргазы,  XIV Паралимпий  оюннарының чемпиону  Михаил  Оюн ча  адарының  секциязын немей ажыткан.

Рубрика: 

ЧАЗАК БАШТЫҢЫНЫҢ СТИПЕНДИЯЗЫНГА ТӨЛЕПТИГЛЕР

Россияның болгаш төрээн Тывазының ат-алдарын делегей чергелиг маргылдааларга камгалап турар спортчуларывыстың социал камгалы кичээнгейниң төвүнде турар.

Рубрика: 

КYЗЕЛ КYШТYГ

Тыва Республикада амгы үеде дыңнавас кижилерниң даңзы-бүрүткелинде 1445 кижи бар. Оларның иштинде 2012 чылдың отчедундан алгаш көөрге, 699 кижи школа назыны чет­пээн база школачылар бооп турар.

Рубрика: 

Согуннарын Рио-де-Жанейроже шыгаап алган

Дөрт чыл бурунгаар Лондонга болган Олимпий оюн­нарындан бээр 4 чыл карак-чивеш аразында дег дыка дүрген эрте берген.

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ХЕРЭЭЖЕН СПОРТЧУЛАРЫ ШЫЛГАРААН

Хол бөмбүүнге  делегей чергелиг маргылдаа майның 20-22 хүннеринде Кызылдың «Херел», Иван Ярыгин аттыг спорт залдарынга болуп эрткен.

Рубрика: 

Шилиндек команданы тургускан

Май айның 20-22 хүннеринде бистиң рес­публиканың найысылалынга хол бөмбүүнге делегей чергелиг маргылдаа болуп эртер.

Рубрика: 

Страницы