1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

АТ-СУРАГЛЫГ МӨГЕ, ТРЕНЕР...

Рубрика: 

ААЛЧЫЛАРЫВЫС - ОЛИМПИЙЖИ СПОРТЧУЛАР

Октябрь 27 — республиканың амыдыралынга база бир онзагай хүн болган. Ол хүн Шеригниң төп спортчу клувунуң ат-сураглыг спортчулары Москвадан Тывага чедип келген. 

Рубрика: 

ЧЫРЫК АДЫН САКТЫП...

Тыва Арат Республикага ат-сураглыг чораан Бай-Тайга мөгелериниӊ бирээзи Мөге Балдаң-оолга тураскааткан байырлыг хемчеглер Шуй суурга сентябрь 24-те болуп эрткен. 
 

Рубрика: 

Тергиин ча адыкчызы болуру мээң күзелим

Чоокта  чаа  Бай-Хаак суурда  эрткен  чылын ажыт тынган спорт комплекизинде  ооң  даргазы,  XIV Паралимпий  оюннарының чемпиону  Михаил  Оюн ча  адарының  секциязын немей ажыткан.

Рубрика: 

ЧАЗАК БАШТЫҢЫНЫҢ СТИПЕНДИЯЗЫНГА ТӨЛЕПТИГЛЕР

Россияның болгаш төрээн Тывазының ат-алдарын делегей чергелиг маргылдааларга камгалап турар спортчуларывыстың социал камгалы кичээнгейниң төвүнде турар.

Рубрика: 

КYЗЕЛ КYШТYГ

Тыва Республикада амгы үеде дыңнавас кижилерниң даңзы-бүрүткелинде 1445 кижи бар. Оларның иштинде 2012 чылдың отчедундан алгаш көөрге, 699 кижи школа назыны чет­пээн база школачылар бооп турар.

Рубрика: 

Согуннарын Рио-де-Жанейроже шыгаап алган

Дөрт чыл бурунгаар Лондонга болган Олимпий оюн­нарындан бээр 4 чыл карак-чивеш аразында дег дыка дүрген эрте берген.

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ХЕРЭЭЖЕН СПОРТЧУЛАРЫ ШЫЛГАРААН

Хол бөмбүүнге  делегей чергелиг маргылдаа майның 20-22 хүннеринде Кызылдың «Херел», Иван Ярыгин аттыг спорт залдарынга болуп эрткен.

Рубрика: 

Шилиндек команданы тургускан

Май айның 20-22 хүннеринде бистиң рес­публиканың найысылалынга хол бөмбүүнге делегей чергелиг маргылдаа болуп эртер.

Рубрика: 

ДААЙЫН ОКТААШ, ЧЭЭНИ ШYYЛГЕН

Репортаж

Рубрика: 

«Азия төвү» шаңнал

Хостуг хүрешке «Азия төвү» шаңнал дээш чыл бүрүде эртип турар Бүгү-россияның маргылдаазының эң-не бир дугаары 38 чыл бурунгаар эрткен.

Рубрика: 

Чиик адак маңнажыылы…

Тиилелге хүнүнүң 71 чылдаан байырлалын таварыштыр чиик атлетика эстафетазы май 7-де Кызылга болуп эрткен.

Рубрика: 

ЭР ХЕЙ, САЙЫН-БЕЛЕК!

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскаат­кан солун тыва хүреш маргылдаазы майның 1-де Кызылдың «Хүреш» стадионунга болуп эрткен.

Рубрика: 

ТЫВАЛАР ЧЫЛГЫ МАЛЫНГА ЫНАК

Ада-өгбелеривистиң шаг-төөгү­ден бээр мөөрейлежип, салгалдан салгалче хумагалыг дамчыдып чорууру ожуктуң 3 дажы дег оюннары мөге хүрежи, аът чарыжы, ча адары  сөөлгү үеде чогуур сайзыралды ап эгелээнин спорттуң ол хевирлеринге болуп турар ма

Рубрика: 

ШАЙБАЛЫГ ХОККЕЙ ОЮНУ

Кызылда «Сүбедей» спорт ордузунуң шаңналы дээш аныяктар аразынга шайбалыг хоккейге солун маргылдаа эрткен дыштаныр хүннерде республика найысылалынга болуп эрткен.

Рубрика: 

Страницы