1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ДААЙЫН ОКТААШ, ЧЭЭНИ ШYYЛГЕН

Репортаж

Рубрика: 

«Азия төвү» шаңнал

Хостуг хүрешке «Азия төвү» шаңнал дээш чыл бүрүде эртип турар Бүгү-россияның маргылдаазының эң-не бир дугаары 38 чыл бурунгаар эрткен.

Рубрика: 

Чиик адак маңнажыылы…

Тиилелге хүнүнүң 71 чылдаан байырлалын таварыштыр чиик атлетика эстафетазы май 7-де Кызылга болуп эрткен.

Рубрика: 

ЭР ХЕЙ, САЙЫН-БЕЛЕК!

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскаат­кан солун тыва хүреш маргылдаазы майның 1-де Кызылдың «Хүреш» стадионунга болуп эрткен.

Рубрика: 

ТЫВАЛАР ЧЫЛГЫ МАЛЫНГА ЫНАК

Ада-өгбелеривистиң шаг-төөгү­ден бээр мөөрейлежип, салгалдан салгалче хумагалыг дамчыдып чорууру ожуктуң 3 дажы дег оюннары мөге хүрежи, аът чарыжы, ча адары  сөөлгү үеде чогуур сайзыралды ап эгелээнин спорттуң ол хевирлеринге болуп турар ма

Рубрика: 

ШАЙБАЛЫГ ХОККЕЙ ОЮНУ

Кызылда «Сүбедей» спорт ордузунуң шаңналы дээш аныяктар аразынга шайбалыг хоккейге солун маргылдаа эрткен дыштаныр хүннерде республика найысылалынга болуп эрткен.

Рубрика: 

ЧА АДЫКЧЫЛАРЫ — ОЛИМПИЙЖИ ЧЫЛДА

Ча адарынга республиканың бирги чери дээш «Часкы согуннар» деп чаңчыл болган маргылдаазы эрткен дыштаныр хүннерде Кызылда «Херел» спорт залынга болуп эрткен.

Рубрика: 

ЭКИ ОРГАНИЗАСТААН

2010 чылдың декабрь айдан тура Кызылдың «Автомобилист» спорт залынга тыва хүрештиң маргылдааларын ай бүрүзүнде доктаамал эрттирерин Тыва Республиканың Хүреш федерациязы шиитпирлээн.

Рубрика: 

КЕЖИК ЧЫМБА – ТИИЛЕКЧИ

Февраль 5-6 хүннеринде Якутск хоорайның «Триумф» спорт ордузунга 1996-1998 чылдарда төрүттүнген аныяк мөгелер аразынга ССРЭ-ниң алдарлыг спорт мастери, Якут АССР-ниң, РСФСР-ниң, ССРЭ-ниң алдарлыг тренери, ССРЭ-ниң 6 дакпыр, делегейниң, Европ

Рубрика: 

БИАТЛОНГА ТЫВАНЫҢ БИРГИ МАСТЕРИ

Биатлон спортунга солун маргылдаа Кызылда «Совет Тываның 5 чылы» стадионунга чоокта чаа болган.

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ КОМАНДАЗЫ ЧЕМПИОННААН

Дайынчы спорттуң холушкак ММА деп кадыг хевиринге Сибирь Федералдыг округтуң хууда болгаш команда талазы-биле бирги чери дээш чемпионады марттың 18-19 хүннеринде Кызылдың «Сүбедей» спорт ордузунга болу

Рубрика: 

ТАР-НЫҢ СӨӨЛГY НААДЫМЫНГА ШYГГЕН

Бо чылдың августа Тыва бодунуң тускай күрүне — Тыва Арат Республика болуп догуннаанындан бээр 95 чыл болур оюн демдеглеп эрттирер. Ол үени кижи назыны-биле алыр болза, ол улгадып, дөгүй берген кырган кижиниң назынынга деңнежир.

Рубрика: 

ДАРААЗЫНДА ӨВYРЖYЛЕР ЭРТТИРЕР

Февраль айда кожууннар аразынга тыва хүреш маргылдаазын Улуг-Хем кожууннуң удуртукчулары организастап, спортка, уран чүүлге чедип алган чедиишкиннерин Тываның чонунга төлептии-биле бараалгаттылар.

Рубрика: 

АЛДАРЛЫГ ЧА АДЫКЧЫЗЫ

Елена Евгеньевна Тутат­чико­ва-Достайны Тывада билбес кижи ховар. Ол Россия Федерациязының шилиндек командазының кежигүнүнге киргеш, ийи Олимпий оюннарынга, Россияның адын камгалап, киришкен.

Рубрика: 

ОЖУК ДАЖЫ ОЮННАРЫВЫС

Ча адары тыва чоннуң амыдыралында тоол дег узун бооп, чүс-чүс чылдар ажылдыр бис­ке чедип келген. Тываның девискээринге кастынган базырыктарның хөй кезиин­ден ча согунунуң сөөктен, даштан, демирден кылган шиш баштарын хөйү-биле тыпкан.

Рубрика: 

Страницы