1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ЧА АДЫКЧЫЛАРЫ — ОЛИМПИЙЖИ ЧЫЛДА

Ча адарынга республиканың бирги чери дээш «Часкы согуннар» деп чаңчыл болган маргылдаазы эрткен дыштаныр хүннерде Кызылда «Херел» спорт залынга болуп эрткен.

Рубрика: 

ЭКИ ОРГАНИЗАСТААН

2010 чылдың декабрь айдан тура Кызылдың «Автомобилист» спорт залынга тыва хүрештиң маргылдааларын ай бүрүзүнде доктаамал эрттирерин Тыва Республиканың Хүреш федерациязы шиитпирлээн.

Рубрика: 

КЕЖИК ЧЫМБА – ТИИЛЕКЧИ

Февраль 5-6 хүннеринде Якутск хоорайның «Триумф» спорт ордузунга 1996-1998 чылдарда төрүттүнген аныяк мөгелер аразынга ССРЭ-ниң алдарлыг спорт мастери, Якут АССР-ниң, РСФСР-ниң, ССРЭ-ниң алдарлыг тренери, ССРЭ-ниң 6 дакпыр, делегейниң, Европ

Рубрика: 

БИАТЛОНГА ТЫВАНЫҢ БИРГИ МАСТЕРИ

Биатлон спортунга солун маргылдаа Кызылда «Совет Тываның 5 чылы» стадионунга чоокта чаа болган.

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ КОМАНДАЗЫ ЧЕМПИОННААН

Дайынчы спорттуң холушкак ММА деп кадыг хевиринге Сибирь Федералдыг округтуң хууда болгаш команда талазы-биле бирги чери дээш чемпионады марттың 18-19 хүннеринде Кызылдың «Сүбедей» спорт ордузунга болу

Рубрика: 

ТАР-НЫҢ СӨӨЛГY НААДЫМЫНГА ШYГГЕН

Бо чылдың августа Тыва бодунуң тускай күрүне — Тыва Арат Республика болуп догуннаанындан бээр 95 чыл болур оюн демдеглеп эрттирер. Ол үени кижи назыны-биле алыр болза, ол улгадып, дөгүй берген кырган кижиниң назынынга деңнежир.

Рубрика: 

ДАРААЗЫНДА ӨВYРЖYЛЕР ЭРТТИРЕР

Февраль айда кожууннар аразынга тыва хүреш маргылдаазын Улуг-Хем кожууннуң удуртукчулары организастап, спортка, уран чүүлге чедип алган чедиишкиннерин Тываның чонунга төлептии-биле бараалгаттылар.

Рубрика: 

АЛДАРЛЫГ ЧА АДЫКЧЫЗЫ

Елена Евгеньевна Тутат­чико­ва-Достайны Тывада билбес кижи ховар. Ол Россия Федерациязының шилиндек командазының кежигүнүнге киргеш, ийи Олимпий оюннарынга, Россияның адын камгалап, киришкен.

Рубрика: 

ОЖУК ДАЖЫ ОЮННАРЫВЫС

Ча адары тыва чоннуң амыдыралында тоол дег узун бооп, чүс-чүс чылдар ажылдыр бис­ке чедип келген. Тываның девискээринге кастынган базырыктарның хөй кезиин­ден ча согунунуң сөөктен, даштан, демирден кылган шиш баштарын хөйү-биле тыпкан.

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ ХААК ОРУУ

Россия Федерациязының 72 регионнары «Россияның хаак оруу» деп бүгү чуртта массалыг апарган маргылдаага киржириниң дугайында бадыткалын Россияның Спорт яамызынга Тыва Респуб­ликаның хаакчылары берген.

Рубрика: 

ШАГАА ХҮРЕЖИ

Тыва чоннуң национал байырлалы Шагаага болгаш Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 95 чыл болур оюнга тураскааткан тыва хүреш маргылдаазы эрткен улуг хүнде «Сүбедей» спорт ордузунга болуп эрткен.

Рубрика: 

Хөл-шыдыраа оюну

Бистиң ада-өгбелеривистиң үе-дүптен тура ойнап келген солун оюннарының бирээзинге тыва шыдыраа хамаар­жыр. Чүгле ол амгы үениң шыдыраазындан бир янзы турган. Ону тыва шыдыраа, буга-шыдыраа деп ылгаар турган.

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ КУБОГУН ЧААЛАП АЛГАН

Кызылда школадан дашкаар немелде өөредилге төвүнде бичии уругларның шыдыраа бөлгүмүнүң киржикчилери Россияның кубогу дээш Омск хоорайга болган Бүгү-россия маргылдаазынга чедииш­кинниг киришкеш келгеннер.

Рубрика: 

ХҮРЕШКЕ 240 МАРГЫЛДАА ЭРТКЕН

Чөөн-Хемчик кожууннуң ажыл-ишчилери, малчыннары, араттары, сайгарлыкчылары бо үдээр деп турар чылывыс­та тыва чоннуң улуг байырлалдары — Даа кожууннуң тургустунганындан бээр 250 чыл болган оюн, Үстүү-Х

Рубрика: 

Тыва спортчуларның 2015 чылда чедиишкиннери

Бистиң республиканың найысылалынга чылдың төнчүзүнде док­таамал демдеглеп эрттирип турар «Спортчу элита» деп байырлалы эрткен субботада Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга болуп эрткен.

Рубрика: 

Страницы