1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

РОССИЯНЫҢ ХААК ОРУУ

Россия Федерациязының 72 регионнары «Россияның хаак оруу» деп бүгү чуртта массалыг апарган маргылдаага киржириниң дугайында бадыткалын Россияның Спорт яамызынга Тыва Респуб­ликаның хаакчылары берген.

Рубрика: 

ШАГАА ХҮРЕЖИ

Тыва чоннуң национал байырлалы Шагаага болгаш Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 95 чыл болур оюнга тураскааткан тыва хүреш маргылдаазы эрткен улуг хүнде «Сүбедей» спорт ордузунга болуп эрткен.

Рубрика: 

Хөл-шыдыраа оюну

Бистиң ада-өгбелеривистиң үе-дүптен тура ойнап келген солун оюннарының бирээзинге тыва шыдыраа хамаар­жыр. Чүгле ол амгы үениң шыдыраазындан бир янзы турган. Ону тыва шыдыраа, буга-шыдыраа деп ылгаар турган.

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ КУБОГУН ЧААЛАП АЛГАН

Кызылда школадан дашкаар немелде өөредилге төвүнде бичии уругларның шыдыраа бөлгүмүнүң киржикчилери Россияның кубогу дээш Омск хоорайга болган Бүгү-россия маргылдаазынга чедииш­кинниг киришкеш келгеннер.

Рубрика: 

ХҮРЕШКЕ 240 МАРГЫЛДАА ЭРТКЕН

Чөөн-Хемчик кожууннуң ажыл-ишчилери, малчыннары, араттары, сайгарлыкчылары бо үдээр деп турар чылывыс­та тыва чоннуң улуг байырлалдары — Даа кожууннуң тургустунганындан бээр 250 чыл болган оюн, Үстүү-Х

Рубрика: 

Тыва спортчуларның 2015 чылда чедиишкиннери

Бистиң республиканың найысылалынга чылдың төнчүзүнде док­таамал демдеглеп эрттирип турар «Спортчу элита» деп байырлалы эрткен субботада Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга болуп эрткен.

Рубрика: 

Делегей чемпионунуң башкызы

«Спортчу элита»

Рубрика: 

ОЛИМПИАДА КИРЖИКЧИЗИНГЕ ТУРАСКААТКАН

Спортта Олимпий оюн­нарының шаңналдары эң-не ат-алдарлыг, үнелиг болгаш хүндүлүг.

Рубрика: 

ТӨЛЕПТИГ ШКОЛА

Санкт-Петербургка «Келир үениң школазы», «Россияның 100 тергиин немелде билиг өөредилге албан черлери» деп  2015 чылдың түңнел шилилге конкурсту организастаан.

Рубрика: 

Кышкы сезон ажыттынган

Эрткен субботада Кызылдың пас­сажирлер автотранспорт бү­дү­рүлгезиниң автовокзалынга эр­тенгиниң 9 шактан эгелээш-ле, хаактарын пөс хаптарда шевергин кыл­дыр кедирип алган аныяк-даа, пенсия назыны чеде

Рубрика: 

СЕС ЧУҢГУЛАРНЫ КУТКАН

Кыштың баштайгы айының эге хүннеринде бистиң республиканың девискээринге харның чаганы бүрүнү-биле кончуг элбек болгаш дески болган.

Рубрика: 

Республика чемпионады

Хостуг хүреш Тывага сайзыралды ап эгелээнден бээр бо чылдың күзүнүнде таптыг-ла 58 чыл болуп турар.

Рубрика: 

ФЕДЕРАЛДЫГ ДАҢЗЫЖЕ КИИРГЕН

Тыва Республиканың Хүреш федера­ция­зының, Күш-культура болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамының, спорттуң национал хевирлериниң шко­лазының удуртукчуларының хөй чылдарда тургузуп келген айтыры

Рубрика: 

ОТЧУРЖАП ШҮГЛҮП ҮНГЕН

Тыва хүрештиң мөгелериниң белеткелдеринде, маргылдаа­ларында чаа сезон эгелээн. Чыл бүрүде кожууннарның «Сүбедей» спорт ордузунга чаңчыл болган маргылдаалар эрттирериниң ээлчээ бо удаа­да Кызыл кожуунга таварышкан.

Рубрика: 

Хүреш – тыва кижиниң сүлде-сүзүү

Бо 2015 чылдың Наадымының бүдүүзүнде В.К. Кара-Монгуш телевизорга: «Наадымның кандыг эрткенин чон тыва хүрештиң эрткенинден түңнел кылыр. Хүреш организастыг, бедик шынарлыг эртер болза-ла, Наадым эки эрткен деп санаттынар» — диди. Ында шын черле бар.

Рубрика: 

Страницы