1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ЭШТИР БАССЕЙННИ АЖЫТКАН

ываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыштаныр хүннерде Барыын-Хемчик кожуунга чорааш, Ак-Довурак хоорайда эштир бассейнниң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. 

ОРУЛГАЛАРНЫ КӨВҮДЕДИР

БҮЗҮРЕЛДИ ШЫНЗЫДЫП ТУРАР

ШАҢНАЛДАРНЫ ТЫВЫСКАН

Февраль 14-те Тываның Чазааның бажыңынга Шагаа байырлалын таварыштыр күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал болган. Аңаа Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип, чыылганнарга байыр чедирген. 

ТОРГУ ОРУУНУҢ ТЫВА АДЫРЫ

ГУБЕРНАТОР БАТСАЙХАН-БИЛЕ УЖУРАШКАН

ДУГУРЖУЛГАЛАРГА ЧӨПШЭЭРЕШКЕН

Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Росчетки» АЭН-ниң чиңгине директору Павел Ливинский-биле ужурашкан. Регионнуң электри энергетиказын хөгжүдериниң чугула айтырыгларын ужуражылга үезинде сайгарган.  

ТЕХНОЛОГТУГ КУВИСКААЛ КЕЛГЕН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол Москвага ажыл-агый аайы-биле чо­рааш, «Гайдаровчу шуулган» деп делегей чергелиг эртем-практиктиг конференцияда киржип турар.  

САЙЗЫРАЛЧЕ ДЕМНИГ БУРУНГААР!

 
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

ӨЗҮЛДЕЛИГ ЧЫЛ БОЛГАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол.
 
«Тыва» КТРК-га бодунуң интервьюзунга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төнүп турар 2017 чылга үнелелди берген.

ДЕТКИИР, АЖЫЛГА ХААРА ТУДАР

АНЫЯКТАРНЫ НОМЧУЛГАЖЕ ХААРА ТУДАР

ООЛДАР ЭР ХЕЙЛЕР!

Эйлиг-Хемге Культура бажыңының ажыдыышкыны.
 

СОЦИАЛ АДЫРГА - ЧАА АВТОБУСТАР

Дүүн, декабрь 11-де, Тываның социал адырының 34 албан черлери тускайлаттынган чаа автобустарны алган.

МАЛЧЫННАРГА ДУЗАЛАШКАН

Страницы