1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ДЕТКИИР, АЖЫЛГА ХААРА ТУДАР

АНЫЯКТАРНЫ НОМЧУЛГАЖЕ ХААРА ТУДАР

ООЛДАР ЭР ХЕЙЛЕР!

Эйлиг-Хемге Культура бажыңының ажыдыышкыны.
 

СОЦИАЛ АДЫРГА - ЧАА АВТОБУСТАР

Дүүн, декабрь 11-де, Тываның социал адырының 34 албан черлери тускайлаттынган чаа автобустарны алган.

МАЛЧЫННАРГА ДУЗАЛАШКАН

ХЕРЭЭЖЕН УЛУСТУ ХААРА ТУДАР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уруг азырап олурбуже, чедиишкинниг ажылдап турар херээжен улустарны регионнуң төлевилелдеринге хаара тудар деп бодалдыг. 

АЛДЫН ЧЕМПИОННАР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ноябрьда улуг маргылдааларга тиилээн тыва спортчулар-биле ужурашкан.

ЧАА-СУУРЖУЛАРГА УЛУГ БЕЛЕК

БИИ-ХЕМ: БУРУНГААР БАЗЫМНАР

ТЫВАДА БОЛГАШ СИБИРЬДЕ БАР

ТУДУГНУ УЛАМЧЫЛААР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының спорт сайыды Павел Колобков-биле октябрь 20-де ужурашкан.

КҮРҮНЕ ЭРГЕЛЕП-БАШКАРЫЛГАЗЫНЫҢ ДЭЭШТИИН БИЗНЕС МЕТОДИКАЗЫ-БИЛЕ ҮНЕЛЭЭР

ДААЛГАЛАРЫНЫҢ КҮҮСЕЛДЕЗИН ХЫНААН

Тываның Баштыңы Шол­­­бан Кара-оол октябрь 9-та Эрзин кожуунда албан черлериниң кышка белеткелин хынап чораан. Ооң түңнелин чурттакчыларның чыыжынга сайгарган.

ХӨГЖҮЛДЕНИҢ ОРУКТАРЫН ЧУГААЛАШКАН

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ ЧАА ТЕХНИКА

Чазак Бажыңының чанында шөлге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдээниң ажыл-ишчилеринге чаа тракторларның дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тывыскан.

Страницы