1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ДЕТКИМЧЕНИ АЛГАН

КАРА-ХӨЛГЕ ШТАБТЫ ТУРГУЗАР

КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫҢ УГЛАНЫЫШКЫННАРЫН ДУГУРУШКАН

Россияның ОБЯ-зының Сибирьниң регион төвүнүң начальниги, иштики албан­ның генерал-лейтенантызы Сергей Диденко ажылчын аян-чорук кылып Тывага чораан.

ҮШ ГУБЕРНАТОР КЭЭП ЧОРААН

Моолдуң үш аймааның губернаторлары албан езузунуң аян-чоруун кылып Тывага чораан.

БЮДЖЕТ ПОЛИТИКАЗЫН САЙГАРТКАН

АҢГЫ-АҢГЫ АЙТЫРЫГЛАРНЫ ДУГУРУШКАН

Москваже ажылчын сургакчы­лаашкын үре-түңнелдиг болган.

АКША-ШАЛЫҢ ДӨСТЕРИН ДУГУРУШКАН

АКША-ШАЛЫҢ ДӨСТЕРИН ДУГУРУШКАН
Тываның Баштыңы Шол­­бан Кара-оол ноябрь 8-те Москвага Россияның саң-хөө сайыды Антон Силуанов-биле ужурашкан.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: "ТРАНСПОРТ АЙТЫРЫЫ ТЫВАГА ОНЗА ЧУГУЛА"

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ноябрь 7-де Москвага РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң Даргазы Валентина Матвиенко-биле ужурашкан.

АЖЫЛ-ИЖИН ТҮҢНЭЭН

БҮТКЕН ДИЛЕГЛЕР

ДҮЛГҮҮРЛЕРНИ ТЫВЫСКАН

Кызылдың дүрген дуза чедирер станциязының, кожууннарның төп эмнелгелериниң улуг эмчилеринге “Форд”, “ГАЗ”, “УАЗ” маркалыг автомашиналарның дүлгүүрлерин байырлыг байдалга Тываның Баштыңы – Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол тывыскан.

АНЫЯКТАР КЭЭП ЭГЕЛЭЭН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Чазааның составын тургузар ажылды уламчылап турар.

ӨӨРЕДИЛГЕ ЯАМЫЗЫНЫҢ УДУРТУКЧУЛАРЫ-БИЛЕ ХУРАЛДААШ...

Тываның Баштыңы шолбан Кара-оол өөредилге болгаш эртем яамызының удуртукчуларыбиле шыңгыы чугааны кыл ган. Үнүүшкүннүг хуралды школа-интернатка чазактың составында чаартылгаларның кызыгаарынга эрттирген.

ХӨЙ-НИИТИ-БИЛЕ СҮМЕЛЕШКЕН

Политиктиг партияларның, хөй-ниити организацияларының болгаш каттыжыышкыннарның төлээлери, Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары, Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының кежигүннери-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сентябрь 28-те ужурашкаш, Тыва Республиканың Чазаан тургузар талазы-биле санал-оналдар солчулгазы ужуражыышкынны эрттирген.
 
 

АМБЫН-НОЯННАР ЧУРТУНГА БАЙЫРЛАЛ

Сентябрь 9-10 хүннеринде Самагалдайга малчыннарның байырлалы Наадым бедик деңнелге болуп эрткен.

Страницы