1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ТАТАРСТАН СОНУУРГАЛДЫГ БОЛГАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кыска хуусаалыг ажылчын аян-чорук кылып, Татарстан Республиканың найысылалынга чораан.

ЭКОЛОГИЯ АЙТЫРЫЫН ЧУГУЛАЛАП КӨРГЕН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол декабрь 27-де Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен.

55 АЪТТЫ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН

Тывада 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазынга тураскааткан хүндүткелдиң езулалын декабрь 21-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга эрттирген. 

ОЮН-ТОГЛААЛЫГ ЧАА ЧЫЛ КЕЛДИ!

ТӨРЭЭН ТЫВАВЫСКА - ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ИШТИ БОЛГАШ АНЫЯКТАРГА КҮЧҮ-КҮШТҮ!

Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге)
республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында 

ӨӨРЕДИЛГЕ БОЛГАШ ЭРТЕМ САЙЫДЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызынга бистиң респуб­ликага уруглар садтарын тударының аңгы программазын тургузарының дугайында чугаа кылган.

ШОЛБАН КАРА-ООЛ: "РОССИЯНЫҢ КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙ ЯАМЫЗЫ ТЫВАГА ДУЗАЗЫН ЧЕДИРЕР"

Москвага Россия Феде­рациязының көдээ ажыл-агый сайыды Александр Ткачев биле Тываның Баш­тыңы Шолбан Кара-оолдуң ужуражылгазы болган. 

РОССИЯНЫҢ ПРЕЗИДЕНТИЗИНИҢ РФ-ТИҢ ФЕДЕРАЛДЫГ ХУРАЛЫНГА АЙЫТКАЛЫНГА ХАМААРЫШТЫР

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: ПРЕЗИДЕНТ ЧУРТТУҢ УГЛАНЫЫШКЫНЫН ЧИГЕ ТОДАРАТКАН
 

ЧИДИГ АЙТЫРЫГЛАРНЫ ТУРГУСКАН

Тываның Баштыңы, «Чаңгыс демниг Россия» партиязының Дээди чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол ол пар­тияның даргазы Д.А. Медведевтиң хүлээп алыыш­кын өрээлинге чурттакчыларны хүлээп алган.

ДЕТКИМЧЕНИ АЛГАН

КАРА-ХӨЛГЕ ШТАБТЫ ТУРГУЗАР

КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫҢ УГЛАНЫЫШКЫННАРЫН ДУГУРУШКАН

Россияның ОБЯ-зының Сибирьниң регион төвүнүң начальниги, иштики албан­ның генерал-лейтенантызы Сергей Диденко ажылчын аян-чорук кылып Тывага чораан.

ҮШ ГУБЕРНАТОР КЭЭП ЧОРААН

Моолдуң үш аймааның губернаторлары албан езузунуң аян-чоруун кылып Тывага чораан.

БЮДЖЕТ ПОЛИТИКАЗЫН САЙГАРТКАН

АҢГЫ-АҢГЫ АЙТЫРЫГЛАРНЫ ДУГУРУШКАН

Москваже ажылчын сургакчы­лаашкын үре-түңнелдиг болган.

Страницы