1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Чарлалдар, рекламалар

УАЗ-ка артык кезектер

УАЗ автомашинага артык кезектерни
барын садып ап, чогун чагыдып ап болур.
Чагыдар болза,өртээниң 50 хуузун баштай төлеп алыр.
Өртээ Новосибирск хоорайныы.  20 хууга чедир чиигелделиг. 

Страницы