1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Чарлалдар, рекламалар

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

                 УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
                ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
  при поддержке Центра образования Республики Тыва с 18 мая 2016 г осуществляют

Хуу чарлалдар

Кызыл хоорайда хуужуттунган чер садып тур мен.
Тел.(8-394-22) 5-00-52.
 
Мөчээн кижилерге тураскаалдар 
 

УАЗ-ка артык кезектер

УАЗ автомашинага артык кезектерни
барын садып ап, чогун чагыдып ап болур.
Чагыдар болза,өртээниң 50 хуузун баштай төлеп алыр.
Өртээ Новосибирск хоорайныы.  20 хууга чедир чиигелделиг. 

Страницы