1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Чылдар болгаш кижилер

ОНЗАГАЙ ЮБИЛЕЙ

ТЫВА КИЖИ АЪТКА ЫНАК

САРЫГБАЙЛАРНЫҢ ӨГ-БҮЛЕЗИ

ДЭЭР ОГЛУН МӨҢГЕЖИДИП

104 ХАРЛЫГ ФРОНТУЧУ

КЕЗЭЭДЕ АНЫЯК БАШКЫМ

ТОКАРЬ СИВАКОВ

ТЫВАНЫҢ АЛДЫН КЫЗЫ

Март 19. Тыва үндезин культура төвү. Кижи бажы кизирт, өң-баазын чечектер саглаңнаар. Бо байырлалды Алдын-кыс Комбунуң 70 харлаанынга турас­каадып, Тываның херээженнер эвилелиниң организастааны ол. 

АДЫ-ДАА, БОДУ-ДАА ОНЗАГАЙ

ТӨРЭЭН ЧУРТУН КАМГАЛААРЫ - ЫДЫК ХҮЛЭЭЛГЕ

Ада-чуртун камгалаары, дүне-даа, хүндүс-даа ооң кызыгаарын хайгаараары – онза харыысалгалыг болгаш айыыл­дыг  ажыл. Хүннүң-не муң-муң кызыгааржылар чурттуң күрүне кызыгаарын камгалап хайгаарап турар. 

ЧОНУ УТПАС

ТУСКАЙ ОТРЯДТЫҢ ДАЙЫНЧЫЛАРЫ

ТЫВАНЫҢ, МООЛДУҢ ТӨЛЕПТИГ ЭРТЕМДЕНИ

2010 чылдың декабрь 1-де ол үеде ТГСЭШИ-ниң директору, филология эртемнериниң доктору, академик К.А. Бичелдейниң шиитпири-биле ажыттынган салбырларның бирээзи – моол шинчилелдер салбыры болур. 

БАШТАЙГЫ БАШКЫ КЫЗЫЛ-БӨРТТҮГ - КАРА-ТОННУГ

Кандыг-даа чогаалдың маа­дырының, персонажының амыдыралдан үлегерлеп алган маадырын (прототип) тодарадып, билип алыры номчукчуларга, башкыларга болгаш өөреникчилерге солун.

АРЫГ-СИЛИГ - ООҢ АЖЫЛЫ

Кызылдың девис­кээ­­риниң арыг болуру хоо­райның «Чаагайжы­дылга» муниципалдыг бүдүрүлгезиниң ажыл­чыннарының ажылындан дорт хамааржыр. 

Страницы