1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Чылдар болгаш кижилер

ТӨРЭЭН ЧУРТУН КАМГАЛААРЫ - ЫДЫК ХҮЛЭЭЛГЕ

Ада-чуртун камгалаары, дүне-даа, хүндүс-даа ооң кызыгаарын хайгаараары – онза харыысалгалыг болгаш айыыл­дыг  ажыл. Хүннүң-не муң-муң кызыгааржылар чурттуң күрүне кызыгаарын камгалап хайгаарап турар. 

ЧОНУ УТПАС

ТУСКАЙ ОТРЯДТЫҢ ДАЙЫНЧЫЛАРЫ

ТЫВАНЫҢ, МООЛДУҢ ТӨЛЕПТИГ ЭРТЕМДЕНИ

2010 чылдың декабрь 1-де ол үеде ТГСЭШИ-ниң директору, филология эртемнериниң доктору, академик К.А. Бичелдейниң шиитпири-биле ажыттынган салбырларның бирээзи – моол шинчилелдер салбыры болур. 

БАШТАЙГЫ БАШКЫ КЫЗЫЛ-БӨРТТҮГ - КАРА-ТОННУГ

Кандыг-даа чогаалдың маа­дырының, персонажының амыдыралдан үлегерлеп алган маадырын (прототип) тодарадып, билип алыры номчукчуларга, башкыларга болгаш өөреникчилерге солун.

АРЫГ-СИЛИГ - ООҢ АЖЫЛЫ

Кызылдың девис­кээ­­риниң арыг болуру хоо­райның «Чаагайжы­дылга» муниципалдыг бүдүрүлгезиниң ажыл­чыннарының ажылындан дорт хамааржыр. 

ЧОННУҢ КӨӨРҮ - ШОЛБАН КАРАА

"САЛЫМ-ЧОЛГА ЧЕТТИРДИМ"

ОРУК "ХААННАРЫ"

ОЛАРНЫЫ-БИЛЕ БОЛБАС

УЛУГ ҮЛҮҮ ҮНЕМЧЕЛИГ

Мөңгүн-Тайга кожууннуң, харын-даа мырыңай республиканың хөгжүлдезинге Алексей Очур-оолдуң киирген үлүү кончуг улуг деп бодум хуумда санаар мен. 

ӨРҮЛГЕ ЦЕГИНГЕ ӨӨРЕНИКЧИЛЕП КИРГЕШ...

Парлалга хоочунунуң сактыышкыны

ЫРАК БОЛГАШ ЧООК ЧУКОТКА

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин 2015 чылдың май 8-те № 236 Чарлыы-биле полицияның полковниги Аяс Канданны РФ-тиң Иштики херектер яамызының Чукот автономнуг округ талазы-биле эргелелиниң начальнигинге томуйлаан.

САЛГЫН-БИЛЕ ЧАРЫШТЫРГАН

Мөңгүн-Тайганың Хүрең-Тайга су­му­зунуң араттары Багай-оол-биле Тоолай Сааяларның өг-бүле­зинге 1944 чылдың февраль айда кыс уруг төрүттүнген. 

ҮЕ БОДУ ОНУ ШИЛЭЭН

Страницы