1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Шажын-чүдүлге

УК-ДӨСТҮГ ЧАЯАКЧЫ АЗЫ МЕГЕЧИ ХАМ БЕ?

Журналистиң бодалы

УК-ДӨСТҮГ ЧАЯАКЧЫ АЗЫ МЕГЕЧИ ХАМ БЕ?

Рубрика: 

УК-ДӨСТҮГ ЧАЯАКЧЫ АЗЫ МЕГЕЧИ ХАМ БЕ?

Журналистиң бодалы

УК-ДӨСТҮГ ЧАЯАКЧЫ АЗЫ МЕГЕЧИ ХАМ БЕ?

Рубрика: 

САРЫГ ӨҢНҮГ ЧЕР ОЛУТТУГ ХАВАН ЧЫЛЫ КАНДЫГ БОЛУРУЛ?

Кошкар
(март 21 – апрель 20)

Рубрика: 

ЧЕР ОЛУТТУГ САРЫГ ЫТ ЧЫЛЫ КАНДЫГ БОЛУРУЛ?

Рубрика: 

ШАГААНЫҢ АК АЙЫ

АЙ ЧУРАГАЙЫ-БИЛЕ САНААРЫ
 

Рубрика: 

ОТ ОЛУТТУГ ДАГАА ЧЫЛЫНЫҢ ШАГААЗЫ

Тыва чоннуң национал ба­йырлалы Шагаа чоокшулап орары-биле кел чыдар Дагаа чылы кандыг болурул деп айтырыг кижи бүрүзүн сонуургадып турар. Төвүт башкы Геше Лобсан Тхүптенниң «Шынның» номчукчуларынга берген тайылбыры. 

Рубрика: 

ЗОДИАКТАРНЫҢ БӨЛҮКТЕРИНГЕ ДАГАА ЧЫЛЫ КАНДЫГ БОЛУРУЛ?

Рубрика: 

ХӨЙ АКША АПТАРЫН БОДАП ЧОРУУР

Тыва улус ук-төөгү­зүн­ден оран-делегейинге, чер-чуртунга чүдүп, аржаан суг­ларын дагып, шажын-чүдүлгезин шын сагып чораан. 

Рубрика: 

БОГДА-КЕГЭЭННИ ТОДАРАТКАН

Рубрика: