1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ТЫВАНЫҢ "СУУГУЗУ"

Рубрика: 

КАЧЫК САЙЗЫРАЗЫН ДЭЭШ...

Рубрика: 

КОНКУРЕНЦИЯНЫ САЙЗЫРАДЫР

Рубрика: 

ТЫВЫЗЫК ТЫВА ЧОНУМ

ХООР-САРЫГ ТАРААДАН ЧЕМНЕР
 

Рубрика: 

"СОГУР" КӨПЕЕК-ДАА ХИРЕ...

Рубрика: 

КРАСНОЯРСКИГЕ САДЫП ЭГЕЛЭЭР

Рубрика: 

МЕРГЕН УГААННЫГЛАР ЧЫЫЖЫ

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының даргазынга Тываның инженерлер ассоциациязының президентизи Чимит-Доржу Байырович Ондарны 2017 чылдың декабрь 15-те соңгаан.

Рубрика: 

ХАКАСИЯДА ТЫВАНЫҢ БАРААННАРЫ

Абакан, ноябрь 24, 25.  Хакасияның найысылалында Л.Р. Кызласова аттыг музейжиткен культура төвүнге эрткен делгелге-шуулганга Красноярскиден, Тывадан болгаш Хакасияның ырак, чоок суурларындан келгеннер хөйү-биле чыылган.

Рубрика: 

БАРЫК ҮЖЕН ЧЫЛ ИШТИНДЕ...

Рубрика: 

"ӨЛЧЕЙЛИГДЕ", "ХЭЭЛЕРДЕ"

Рубрика: 

32222 ТОННА КАРТОФЕЛЬ

Рубрика: 

АЖЫЛДАР АДАКТАЛГАН

Рубрика: 

ОРУКТАРНЫ ДИЛЭЭР, САЙГАРЛЫР

Рубрика: 

"МИР" КАРТАЖЕ ШИЛЧИИР

Бо чылдың июль 1-ден бюджет адырының шупту ажылдакчылары болгаш пенсионерлер төлевирниң «Мир» деп национал картаже шилчиир. 

Рубрика: 

ШАЛЫПКЫН АЖЫЛДЫГ

Рубрика: 

Страницы