1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ШИИТКЕКЧИЛЕРНИҢ ЭРГЕ-АЖЫЫН КАМГАЛАП

Рубрика: 

КҮРҮНЕ АКША-ХӨРЕҢГИЗИН ШЫН ЧАРЫГДААР

Рубрика: 

КОНКУРЕНЦИЯНЫ ХӨГЖҮДЕР

Чуртка конкуренцияны хөгжүдеринге идигни бээр талазы-биле Россия Федерациязының субъектилериниң ажыл-чо­­рудулгазының кол уг­ла­ныышкыннарының айты­рыгларын чугаалашкан Кү­рүне чөвүлелиниң хуралы Кремльге Россияның Президентизи Владимир Путинниң даргалаашкыны-биле 2018 чылдың апрель 5-тиң

Рубрика: 

ҮНДЕЗИН ХООЙЛУ - ЧОГУМЧАЛЫГ АМЫДЫРАЛДЫҢ МАГАДЫЛАЛЫ

Рубрика: 

ЧАА ТЕХНОЛОГИЯЛАРНЫ КИИРЕР

РФ-тиң Дээди Судунуң даргазы Вячеслав Лебедев биле ТР-ниң Дээди Судунуң даргазы Надежда Күжүгет.  2017 чыл.  Москва.

Рубрика: 

БИСКЕ КОЛ ЧҮҮЛ - КИЖИЛЕРНИҢ ЧААГАЙ ЧОРУУ

Март 1-де Москвада Төп делгелге залы «Манежке» Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалын кылган.

Рубрика: 

СУМУНУ ЭДЕ АДААР

Рубрика: 

ХАМААТЫЛАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ!

Рубрика: 

ОТЧЕТ ДУЖААВААНДА...

Рубрика: 

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БҮДҮҮЗҮНДЕ...

Бо хүнгү “Шынның” аал­­чызы – «Сбербанк Рос­­сии» ААН-ниң Кызылда салбырының удур­тук­чузунуң оралакчызы Алина Марталайевна Тас­панчик-биле кылган интервьюну сонуургап, таны­жыңар, эргим номчукчу.

Рубрика: 

АЖЫКТЫГ УЖУРАЖЫЛГА

Тыва Республиканың Дээди Судунга найысылалдың 4 биле 5 дугаар школаларының 10, 11-ги классчыларынга судтуң ажылдакчылары  «ажык эжиктер хүнүн» ноябрь 27-де эрттирген. 

Рубрика: 

АРЫГ АРЫН-НҮҮР

Шииткекчи – кижиниң салым-чолун шиитпирлээр аажок улуг харыысалгалыг болгаш нарын мергежил. Бо материалдың маадыры – ыраккы Мөңгүн-Тайганың район судунуң шииткекчизи Розалия Соян. Ооң чүгле шииткекчилээн стажы – 30 чыл. 

Рубрика: 

БЮДЖЕТТИ БАДЫЛААН

Рубрика: 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДАРГАЗЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

ТР-ниң Дээди Хура­лының даргазы Каң-оол Даваа РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң даргазы Галина Карелова-биле ноябрь 9-та ужурашкан. 

Рубрика: 

ХАРЫЫСАЛГА УЛГАТКАН

Рубрика: 

Страницы