1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ОТЧЕТ ДУЖААВААНДА...

Рубрика: 

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БҮДҮҮЗҮНДЕ...

Бо хүнгү “Шынның” аал­­чызы – «Сбербанк Рос­­сии» ААН-ниң Кызылда салбырының удур­тук­чузунуң оралакчызы Алина Марталайевна Тас­панчик-биле кылган интервьюну сонуургап, таны­жыңар, эргим номчукчу.

Рубрика: 

АЖЫКТЫГ УЖУРАЖЫЛГА

Тыва Республиканың Дээди Судунга найысылалдың 4 биле 5 дугаар школаларының 10, 11-ги классчыларынга судтуң ажылдакчылары  «ажык эжиктер хүнүн» ноябрь 27-де эрттирген. 

Рубрика: 

АРЫГ АРЫН-НҮҮР

Шииткекчи – кижиниң салым-чолун шиитпирлээр аажок улуг харыысалгалыг болгаш нарын мергежил. Бо материалдың маадыры – ыраккы Мөңгүн-Тайганың район судунуң шииткекчизи Розалия Соян. Ооң чүгле шииткекчилээн стажы – 30 чыл. 

Рубрика: 

БЮДЖЕТТИ БАДЫЛААН

Рубрика: 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДАРГАЗЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

ТР-ниң Дээди Хура­лының даргазы Каң-оол Даваа РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң даргазы Галина Карелова-биле ноябрь 9-та ужурашкан. 

Рубрика: 

ХАРЫЫСАЛГА УЛГАТКАН

Рубрика: 

КӨДЭЭ КУЛЬТУРА ОДААНГА

Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутады Мерген Дадар-оолович Ооржак соңгукчуларының мурнунга харыысалгалыг болуп, Тывага келген санында олар-биле ужуражыры чаңчыл болган.

Рубрика: 

ОСАГО-ДА ЧАА ЧҮҮЛ: КОГАРАЛДЫ НАТУРАЛДЫГ ДУГЛАП БЭЭРИ

Рубрика: 

КИЧЭЭНГЕЙДЕ - ӨГ-БҮЛЕ, ИЕ-ЧАШТАР КАМГАЛАЛЫ

Рубрика: 

ШИИТКЕКЧИЛЕР ЧӨВҮЛЕЛИ 25 ХАРЛААН

Рубрика: 

"ОРТУМАК" ДЕП ҮНЕЛЕЛДИ АЛГАН

Май 23-те Кызыл хоо­рай­ның Төлээлекчилер хура­лының 4-кү чыыжының ээлчеглиг 43-кү сессиязы болган. Хуралдың хүн айтырыынга ниитизи-биле 14 чүүл айтырыгны чугаалашкан. 

Рубрика: 

БОТТАРЫН ХАНДЫРЫП ЭГЕЛЭЭН...

Россияның Кеземче күү­селдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң 3 дугаар эдип-чазаар колониязында бо чылдың эгезинде консерва бүдүрер цехти ажыг­лалга киирген. Бо хүнде ында хандылар болгаш куш эъдин­ден тушенканы бүдүрүп турар. 

Рубрика: 

ЧЭЭЛИЛЕР БОЛГАШ ӨРЕЛЕР

Рубрика: 

ҮНДҮРҮГ ТӨЛЕВЭЭНИ ДЭЭШ...

Рубрика: 

Страницы