1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДАРГАЗЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

ТР-ниң Дээди Хура­лының даргазы Каң-оол Даваа РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң даргазы Галина Карелова-биле ноябрь 9-та ужурашкан. 

Рубрика: 

ХАРЫЫСАЛГА УЛГАТКАН

Рубрика: 

КӨДЭЭ КУЛЬТУРА ОДААНГА

Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутады Мерген Дадар-оолович Ооржак соңгукчуларының мурнунга харыысалгалыг болуп, Тывага келген санында олар-биле ужуражыры чаңчыл болган.

Рубрика: 

ОСАГО-ДА ЧАА ЧҮҮЛ: КОГАРАЛДЫ НАТУРАЛДЫГ ДУГЛАП БЭЭРИ

Рубрика: 

КИЧЭЭНГЕЙДЕ - ӨГ-БҮЛЕ, ИЕ-ЧАШТАР КАМГАЛАЛЫ

Рубрика: 

ШИИТКЕКЧИЛЕР ЧӨВҮЛЕЛИ 25 ХАРЛААН

Рубрика: 

"ОРТУМАК" ДЕП ҮНЕЛЕЛДИ АЛГАН

Май 23-те Кызыл хоо­рай­ның Төлээлекчилер хура­лының 4-кү чыыжының ээлчеглиг 43-кү сессиязы болган. Хуралдың хүн айтырыынга ниитизи-биле 14 чүүл айтырыгны чугаалашкан. 

Рубрика: 

БОТТАРЫН ХАНДЫРЫП ЭГЕЛЭЭН...

Россияның Кеземче күү­селдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң 3 дугаар эдип-чазаар колониязында бо чылдың эгезинде консерва бүдүрер цехти ажыг­лалга киирген. Бо хүнде ында хандылар болгаш куш эъдин­ден тушенканы бүдүрүп турар. 

Рубрика: 

ЧЭЭЛИЛЕР БОЛГАШ ӨРЕЛЕР

Рубрика: 

ҮНДҮРҮГ ТӨЛЕВЭЭНИ ДЭЭШ...

Рубрика: 

ХУУСААНЫ ХАЖЫТКАН

Күш-ажыл төлевириниң айтырыг­ларын башкарып турар нормативтиг эрге-хоойлу актыларын сумулар чагыргаларында, кожууннуң албан черлеринде болгаш организацияларында канчаар ажыглап турарын Эрзин кожууннуң прокуратуразы хынаан. 

Рубрика: 

ХООЙЛУЖУДУЛГАДА ЧАА ӨСКЕРИЛГЕЛЕР

Квартиралар, бажыңнар болгаш участоктар бүрүткедиринге өскерилгелер.

Рубрика: 

ДАРГА ЧОК ЧАГЫРГАЛАР

Суму чагыргаларының даргаларын конкурс эрттирип тургаш томуйлаарын Төлээлекчилер хуралдарынга хүлээндирерин прокуратура суд дамчыштыр чедип алыр. 

Рубрика: 

РОСГВАРДИЯ: ШИЛИЛГЕ ШЫҢГЫЫ

Рубрика: 

БҮРҮТКЕДИП АЛЫРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

Страницы