1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ХУУСААНЫ ХАЖЫТКАН

Күш-ажыл төлевириниң айтырыг­ларын башкарып турар нормативтиг эрге-хоойлу актыларын сумулар чагыргаларында, кожууннуң албан черлеринде болгаш организацияларында канчаар ажыглап турарын Эрзин кожууннуң прокуратуразы хынаан. 

Рубрика: 

ХООЙЛУЖУДУЛГАДА ЧАА ӨСКЕРИЛГЕЛЕР

Квартиралар, бажыңнар болгаш участоктар бүрүткедиринге өскерилгелер.

Рубрика: 

ДАРГА ЧОК ЧАГЫРГАЛАР

Суму чагыргаларының даргаларын конкурс эрттирип тургаш томуйлаарын Төлээлекчилер хуралдарынга хүлээндирерин прокуратура суд дамчыштыр чедип алыр. 

Рубрика: 

РОСГВАРДИЯ: ШИЛИЛГЕ ШЫҢГЫЫ

Рубрика: 

БҮРҮТКЕДИП АЛЫРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

ПРОКУРАТУРАЖЕ ДИЛЕГ КИИРИП...

Россия Федерациязы­ның Конституция хүнүн­де, декабрь 12-де, РФ-тиң Президентизиниң даал­га­зын езугаар Тыва Республиканың прокуратура органнарынга хамаатыларны хүлээп алырының бо чылын дөрт дугаары болур хүннү эрттирер. 

Рубрика: 

ЭЖИН ХҮННЭЭШ...

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ СОЦИАЛ ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕЗИ 2017-2019 ЧЫЛДАРДА

Рубрика: 

ДЕПУТАТТАР ЧӨПШЭЭРЕЛИН БЕРГЕН

Хөй-ниити-биле сү­мелешкен соонда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазак Даргазының оралакчыларының кандидатураларын Дээди Ху­ралдың сессиязының ээлчеглиг хуралынга киирген. 

Рубрика: 

ЧАЗАК ТУРГУЗУУНДА ӨСКЕРИЛГЕЛЕРНИ БАДЫЛААН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол депутаттар-биле болгаш хөй-ниити-биле сүмелешкен соон­да, респуб­лика Чазааның чаа тургузуун бадылаан.

Рубрика: 

ЧУГААНЫҢ УГЛНЫЫШКЫНЫ - БЮДЖЕТ АЙТЫРЫЫ

Тыва Республиканың Дээди Хуралынга ажылчын чөвүлел хурал болуп эрткен.

Рубрика: 

ҮҮЛГЕДИГ БОЛГАШ ЯЛА

МЕГЕ ДЫҢНАДЫГ ДЭЭШ
 
Өөнүң ээзин аар кем-херек үүлгеткен деп полицияга дыңнадыг киирген херээжен кижини шенелдеге шииткен.

Рубрика: 

ТЫВАГА ДОРТ ХАМААРЫЛГАЛЫГ

Рубрика: 

ИДИК ДЭЭШ 11 ЧЫЛГА...

Рубрика: 

ПРОКУРОР ХЫНАЛДАЗЫ

АЖЫЛ БЕРИКЧИЛЕРИ ДЫҢНАТПААН

Рубрика: 

Страницы