1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ПРОКУРАТУРАЖЕ ДИЛЕГ КИИРИП...

Россия Федерациязы­ның Конституция хүнүн­де, декабрь 12-де, РФ-тиң Президентизиниң даал­га­зын езугаар Тыва Республиканың прокуратура органнарынга хамаатыларны хүлээп алырының бо чылын дөрт дугаары болур хүннү эрттирер. 

Рубрика: 

ЭЖИН ХҮННЭЭШ...

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ СОЦИАЛ ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕЗИ 2017-2019 ЧЫЛДАРДА

Рубрика: 

ДЕПУТАТТАР ЧӨПШЭЭРЕЛИН БЕРГЕН

Хөй-ниити-биле сү­мелешкен соонда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазак Даргазының оралакчыларының кандидатураларын Дээди Ху­ралдың сессиязының ээлчеглиг хуралынга киирген. 

Рубрика: 

ЧАЗАК ТУРГУЗУУНДА ӨСКЕРИЛГЕЛЕРНИ БАДЫЛААН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол депутаттар-биле болгаш хөй-ниити-биле сүмелешкен соон­да, респуб­лика Чазааның чаа тургузуун бадылаан.

Рубрика: 

ЧУГААНЫҢ УГЛНЫЫШКЫНЫ - БЮДЖЕТ АЙТЫРЫЫ

Тыва Республиканың Дээди Хуралынга ажылчын чөвүлел хурал болуп эрткен.

Рубрика: 

ҮҮЛГЕДИГ БОЛГАШ ЯЛА

МЕГЕ ДЫҢНАДЫГ ДЭЭШ
 
Өөнүң ээзин аар кем-херек үүлгеткен деп полицияга дыңнадыг киирген херээжен кижини шенелдеге шииткен.

Рубрика: 

ТЫВАГА ДОРТ ХАМААРЫЛГАЛЫГ

Рубрика: 

ИДИК ДЭЭШ 11 ЧЫЛГА...

Рубрика: 

ПРОКУРОР ХЫНАЛДАЗЫ

АЖЫЛ БЕРИКЧИЛЕРИ ДЫҢНАТПААН

Рубрика: 

ДЕМИН КАДЫП АЖЫЛДААР

Рубрика: 

ДЕПУТАТТАР ДЕТКЭЭН

Рубрика: 

АЖЫЛДАКЧЫЛАРНЫҢ БИР ХҮНҮ

Хүндүлүг коллегалар, эргим хоочуннар!
 
Россия Федерациязының суд приставының хүнү-биле Силерге байыр чедирип тур мен. Бедик мергежилиңер, ак сеткилдиг ажылыңар, харыысалгаңар дээш силерге четтирдим. Хуу амыдыралыңарга чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, Силерге база чоок кижилериңерге аас-кежикти күзедим.
Хүндүткел-биле,
ТР-ниң кол суд приставы
Омак ДОСТАЙ.

Рубрика: 

Уруглар-биле ажылдаары хоруглуг

Тожу кожууннуң прокуратуразы назы четпестерниң эрге-ажыктарының камгалалалында хажыдыышкыннарны илереткен.

Рубрика: 

БОТТАРЫНЫҢ ХУУДА ҮЕЗИН БОДАВАЙН

                                                                      2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН"

Рубрика: 

Страницы