1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ЧАЗАК ТУРГУЗУУНДА ӨСКЕРИЛГЕЛЕРНИ БАДЫЛААН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол депутаттар-биле болгаш хөй-ниити-биле сүмелешкен соон­да, респуб­лика Чазааның чаа тургузуун бадылаан.

Рубрика: 

ЧУГААНЫҢ УГЛНЫЫШКЫНЫ - БЮДЖЕТ АЙТЫРЫЫ

Тыва Республиканың Дээди Хуралынга ажылчын чөвүлел хурал болуп эрткен.

Рубрика: 

ҮҮЛГЕДИГ БОЛГАШ ЯЛА

МЕГЕ ДЫҢНАДЫГ ДЭЭШ
 
Өөнүң ээзин аар кем-херек үүлгеткен деп полицияга дыңнадыг киирген херээжен кижини шенелдеге шииткен.

Рубрика: 

ТЫВАГА ДОРТ ХАМААРЫЛГАЛЫГ

Рубрика: 

ИДИК ДЭЭШ 11 ЧЫЛГА...

Рубрика: 

ПРОКУРОР ХЫНАЛДАЗЫ

АЖЫЛ БЕРИКЧИЛЕРИ ДЫҢНАТПААН

Рубрика: 

ДЕМИН КАДЫП АЖЫЛДААР

Рубрика: 

ДЕПУТАТТАР ДЕТКЭЭН

Рубрика: 

АЖЫЛДАКЧЫЛАРНЫҢ БИР ХҮНҮ

Хүндүлүг коллегалар, эргим хоочуннар!
 
Россия Федерациязының суд приставының хүнү-биле Силерге байыр чедирип тур мен. Бедик мергежилиңер, ак сеткилдиг ажылыңар, харыысалгаңар дээш силерге четтирдим. Хуу амыдыралыңарга чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, Силерге база чоок кижилериңерге аас-кежикти күзедим.
Хүндүткел-биле,
ТР-ниң кол суд приставы
Омак ДОСТАЙ.

Рубрика: 

Уруглар-биле ажылдаары хоруглуг

Тожу кожууннуң прокуратуразы назы четпестерниң эрге-ажыктарының камгалалалында хажыдыышкыннарны илереткен.

Рубрика: 

БОТТАРЫНЫҢ ХУУДА ҮЕЗИН БОДАВАЙН

                                                                      2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН"

Рубрика: 

ХҮНДҮТКЕЛДИҢ ЕЗУЛАЛЫ

Февральдың 23-те Кызылдың Тиилелге шөлүнге Ада-чурт камга­лакчызының хүнүнге тураскаат­кан митинг хүндүскүнүң 1 шак 30 минута турда эгелээн.

Рубрика: 

«Афганчыларның» тайбың үеде ажыл-чорудулгалары

Эрес-дидим чорук декадазы

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ 5 ЧЫЛДА АЖЫЛДЫ ТҮҢНЭЭН

Январь 15-те Россияның Истелге комитединиң тургус­тунганындан бээр 5 чыл­даанынга тураскааткан РФ-тиң ИК-тиң ТР-де Истелге эргелелинге эрткен байырлыг хуралга  Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Ш.Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы К.

Рубрика: 

ПРОКУРОРЛАРГА ШАҢНАЛДАР

Россия прокуратуразының 294 чыл ою-биле Россия Федерациязының Чиң­гине прокурору Юрий Чайка боду­нуң дужаалы-биле албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип турары дээш, Тываның юристерин шаңнаан.

Рубрика: 

Страницы