1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ДЕМИН КАДЫП АЖЫЛДААР

Рубрика: 

ДЕПУТАТТАР ДЕТКЭЭН

Рубрика: 

АЖЫЛДАКЧЫЛАРНЫҢ БИР ХҮНҮ

Хүндүлүг коллегалар, эргим хоочуннар!
 
Россия Федерациязының суд приставының хүнү-биле Силерге байыр чедирип тур мен. Бедик мергежилиңер, ак сеткилдиг ажылыңар, харыысалгаңар дээш силерге четтирдим. Хуу амыдыралыңарга чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, Силерге база чоок кижилериңерге аас-кежикти күзедим.
Хүндүткел-биле,
ТР-ниң кол суд приставы
Омак ДОСТАЙ.

Рубрика: 

Уруглар-биле ажылдаары хоруглуг

Тожу кожууннуң прокуратуразы назы четпестерниң эрге-ажыктарының камгалалалында хажыдыышкыннарны илереткен.

Рубрика: 

БОТТАРЫНЫҢ ХУУДА ҮЕЗИН БОДАВАЙН

                                                                      2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН"

Рубрика: 

ХҮНДҮТКЕЛДИҢ ЕЗУЛАЛЫ

Февральдың 23-те Кызылдың Тиилелге шөлүнге Ада-чурт камга­лакчызының хүнүнге тураскаат­кан митинг хүндүскүнүң 1 шак 30 минута турда эгелээн.

Рубрика: 

«Афганчыларның» тайбың үеде ажыл-чорудулгалары

Эрес-дидим чорук декадазы

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ 5 ЧЫЛДА АЖЫЛДЫ ТҮҢНЭЭН

Январь 15-те Россияның Истелге комитединиң тургус­тунганындан бээр 5 чыл­даанынга тураскааткан РФ-тиң ИК-тиң ТР-де Истелге эргелелинге эрткен байырлыг хуралга  Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Ш.Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы К.

Рубрика: 

ПРОКУРОРЛАРГА ШАҢНАЛДАР

Россия прокуратуразының 294 чыл ою-биле Россия Федерациязының Чиң­гине прокурору Юрий Чайка боду­нуң дужаалы-биле албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип турары дээш, Тываның юристерин шаңнаан.

Рубрика: 

ЧАА ТУКТУ ТЫВЫСКАН

Дүүн, январь 13-те, ТР-ниң ИХЯ-зының хуралдаар залынга бо яамыга чаа хевирниң тугун тыпсырының байырлыг езулалы болуп эрткен.

Рубрика: 

ЭЗИРИК ЧОЛААЧЫЛАР

ТР-ниң Иштики херектер яамы­­зынга «Эзирик чолаачыларга кеземче херээн онаары» деп темага парлалга конференциязы эрткен.

Рубрика: 

ПРОКУРОРЛАР КҮЖҮН ШЕНЕШКЕН

Спортту коллектив бүрүзүнче

Тывага прокуратура органнарын тургусканының 80 чылынга тураскааткан прокурор ажылдакчыларының Спартакиадазы «Динамо» спорт залынга болуп эрткен.

Рубрика: 

Чоннуң участок төлээзи

Ат-алдарны херек кырында кылган ажыл-ижи-биле чаалап ап болур. Ооң бадыткалы, дириг чижек бөгүнгү  материалдың маадыры ол.

Рубрика: 

ЧАЗЫП БОЛБАС МЕРГЕЖИЛДИҢ КИЖИЗИ

Октябрь 19-та Россияның Истелге комитединиң органнарының криминалистери бо албанның тургустунганындан бээр чылдаанын демдеглеп турган.

Рубрика: 

889 миллион рубльди эгиткен

Тывага Суд приставтарының албаны 1999 чылдың төнчүзүнде долузу-биле тургустунган деп болур. Анна Ахмедовна Абрамова кол пристав турганының соонда, Александр Дарыевич Сарыглар 14 чылдар дургузунда ук албанның удуртукчузу кылдыр ажылдаан.

Рубрика: 

Страницы