1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ХҮНДҮТКЕЛДИҢ ЕЗУЛАЛЫ

Февральдың 23-те Кызылдың Тиилелге шөлүнге Ада-чурт камга­лакчызының хүнүнге тураскаат­кан митинг хүндүскүнүң 1 шак 30 минута турда эгелээн.

Рубрика: 

«Афганчыларның» тайбың үеде ажыл-чорудулгалары

Эрес-дидим чорук декадазы

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ 5 ЧЫЛДА АЖЫЛДЫ ТҮҢНЭЭН

Январь 15-те Россияның Истелге комитединиң тургус­тунганындан бээр 5 чыл­даанынга тураскааткан РФ-тиң ИК-тиң ТР-де Истелге эргелелинге эрткен байырлыг хуралга  Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Ш.Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы К.

Рубрика: 

ПРОКУРОРЛАРГА ШАҢНАЛДАР

Россия прокуратуразының 294 чыл ою-биле Россия Федерациязының Чиң­гине прокурору Юрий Чайка боду­нуң дужаалы-биле албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип турары дээш, Тываның юристерин шаңнаан.

Рубрика: 

ЧАА ТУКТУ ТЫВЫСКАН

Дүүн, январь 13-те, ТР-ниң ИХЯ-зының хуралдаар залынга бо яамыга чаа хевирниң тугун тыпсырының байырлыг езулалы болуп эрткен.

Рубрика: 

ЭЗИРИК ЧОЛААЧЫЛАР

ТР-ниң Иштики херектер яамы­­зынга «Эзирик чолаачыларга кеземче херээн онаары» деп темага парлалга конференциязы эрткен.

Рубрика: 

ПРОКУРОРЛАР КҮЖҮН ШЕНЕШКЕН

Спортту коллектив бүрүзүнче

Тывага прокуратура органнарын тургусканының 80 чылынга тураскааткан прокурор ажылдакчыларының Спартакиадазы «Динамо» спорт залынга болуп эрткен.

Рубрика: 

Чоннуң участок төлээзи

Ат-алдарны херек кырында кылган ажыл-ижи-биле чаалап ап болур. Ооң бадыткалы, дириг чижек бөгүнгү  материалдың маадыры ол.

Рубрика: 

ЧАЗЫП БОЛБАС МЕРГЕЖИЛДИҢ КИЖИЗИ

Октябрь 19-та Россияның Истелге комитединиң органнарының криминалистери бо албанның тургустунганындан бээр чылдаанын демдеглеп турган.

Рубрика: 

889 миллион рубльди эгиткен

Тывага Суд приставтарының албаны 1999 чылдың төнчүзүнде долузу-биле тургустунган деп болур. Анна Ахмедовна Абрамова кол пристав турганының соонда, Александр Дарыевич Сарыглар 14 чылдар дургузунда ук албанның удуртукчузу кылдыр ажылдаан.

Рубрика: 

ЧАА ПАСПОРТ ДЭЭШ ХЭЭЛИ КЕЗЕМЧЕ ХЕРЭЭНГЕ ЧЕДИРГЕН

Yүлгедиг болгаш яла

Анкетазында ат-сывын өскер­тип каан паспорт алыры-биле албан-дужаалдыг кижиге хээли берген херээжен кижиге хамаарыштыр буруудаткан түңнелди прокурор бадылаан.

Рубрика: 

КЫЗЫГААР — ЫДЫКТЫГ

Россияның камгалакчылары дайынчыларның эрес-маадырлыг чоруунга, ат-алдарынга тураскаат­кан байырлыг чыскаалдарны Тываның найысылалы Кызыл хоорайның Тиилелге шөлүнге эрттирери чаагай чаңчыл апарган.

Рубрика: 

«АМГЫ ҮЕНИҢ АРМИЯЗЫ — АМГЫ РОССИЯДА»

Тываның Алдан-Маадыр аттыг Национал музейинге Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылы биле Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң 60 хар­лаан юбилейинге тураскааткан «Амгы үениң армиязы — амгы Россияда» деп делгелгениң байырлыг ажыдыышкыны май 15-те болуп эрткен. 

Рубрика: 

РОССИЯГА НОТАРИАТ ХҮНҮ

Хүндүлүг коллегалар, эргим өңнүктер!

Рубрика: 

ЭЛЭЭДИЛЕРНИ КИЧЭЭНГЕЙГЕ АЛГАН

Тыва Республиканың прокуратуразы назы четпээннер болгаш аныяктар дугайында хоойлужудулганың күүселдезинге хайгааралды күштелдирер сорулга-биле профессионал өөредилге организацияларының сургуулдары-биле кижизидилге ажылын организастаанын болгаш боттан

Рубрика: 

Страницы