1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНЕРИ

4-кү курстуң студентилери башкызы Светлана Канзываа-биле.
 

"СИРИУСКА" ӨӨРЕНИРИ ААС-КЕЖИК

Мастер-класс
 

БИИ-ХЕМНИҢ БИЧИИ МӨГЕЛЕРИ

Бии-Хемниң Аржаан су­му­зунуң ниити өөредилге ортумак школазынга “Аленушка” уруглар сады школа назыны четпээн уруглар аразынга кожуун чергелиг хүреш маргылдаазын эрттирген. Аңаа ниитизи-биле 51 бичии мөге бүрүткеткеш, күжүн шенежип адааннашканнар.

ӨСКЕЛЕРНИҢ ЧАСТЫРЫГЛАРЫНГА ӨӨРЕН

РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызының дужаалы-биле Тывага март 21-ден апрель 11-ге чедир хуусаа бетинде чаданың күрүнениң түңнел шылгалдаларын Кызылдың 4 ду­гаар школазының баазазынга тургустунган шылгалда пунктузунга эрттирген.

ЭҢ ХОВАР БЕЛЕК

Март айның төнчүзүнде Тываның политехниктиг техникумунга «Бистиң төрээн чуртувустуң катаптаттынмас төөгүзү» деп чурт-шинчилел мөөрейи болган.

"КӨШКҮН ЧОН" СТУДЕНТ ОТРЯДЫ

ТКУ-нуң инженер-техниктиг факультединиң студентизи 
Хаяа Донгакка ТР-ниң Хөй-ниити палатазының даргазы 

ЁЗУ-ЧАҢЧЫЛДАРНЫ - АНЫЯК-ӨСКЕНГЕ

Оюн-тоглаа үезинде.
 

БИЧИИ ШИНЧИЛЕКЧИЛЕР

ПЕКИНДЕ ТЫВА СТУДЕНТИЛЕР

БУРУНГААР ХӨГЖҮЛДЕГЕ УЖУР-ДУЗАЛЫГ

Тыва регионалдыг салбырның бир дугаар кежигүннери.

РЕСПУБЛИКАНЫҢ САЙЗЫРАЛЫНГА УЖУР-УЗАЛЫГ

Ноябрь 30, декабрь 1 хүннеринде “Тываның аныяк­ эртемденнер школазы” деп шуулган болуп эрткен.

ЧАЛЫЫ ДАҢГЫНАЛАР

ЧАЛГЫН, ЧАКПА БОЛУП ЧОР СЕН, ТЫВА ДЫЛЫМ!

ДЫЛЫМ – ЧОРГААРАЛЫМ

НАЙЫСЫЛАЛДА ЧАА ШКОЛА АЖЫТТЫНГАН

ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫ-БИЛЕ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИННЕРИ

Эргим башкылар болгаш школаларның өөреникчилери!
 
Чаа өөредилге чылының эгелээни-биле, Билиглер хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен!

Страницы