1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

КЫДАТТА ТЫВА АНЫЯКТАР

ТӨРЭЭН ЧУРТУНУҢ ТӨЛЕПТИГ КАМГАЛАКЧЫЗЫ

УРУГЛАР - "ӨЛЧЕЙ УДАЗЫНЫНДА"

Тоора-Хем суурда Уруг­ларның чогаадылга төвү «Өлчей удазынында» 2016-2017  өөредилге чылында 308 уруглар хаара туттунган. Бо төптүң директору Ханды Девер-ооловна КОЛ бөгүн «Шын» солуннуң аалчызы.

АВА КИЖИ - ЧУРТТАЛГАНЫҢ ЧАРАШ СӨҢҮ

Ава – эң чараш, энерелдиг, эргим, адап ханмас кайгамчык үнелиг, сеткил-сагышты өөртүп кээр онзагай сөс.

ӨӨРЕДИЛГЕ — ДЕПШИЛГЕНИҢ ҮНЕР ДӨЗҮ

ТР-ниң Баштыңы Ш. Ка­­­ра-оол Өөредилге яамы­зының 75 чылы-биле баш­кы­ларга, хоочуннарга база Тываның өөредилге системазының бүгү ажылдакчыларынга байыр чедирген.

ЭРТЕМ-БИЛИГЖЕ ЧҮТКҮЛ УЛУГ

ҮШ ҮНЕ

УЛУГ ЭРТЕМДЕННИҢ ХОВАР ШИНЧИЛЕЛИ

УЛУГ БАШКЫВЫСТЫҢ СҮМЕЛЕРИ

Тыва улустуң «Кижи болуру чажындан» деп үлегер домаанда ханы утка-ла бар. Бистиң аравыста ажы-төлүн кижизидериниң талазы-биле өг-бүлезинге, дөргүл-төрелинге, чонунга үлегерин көргүзүп, арга-сүмезин берип чоруур ада-иелер эвээш эвес. 

ААР ӨРТЕКТИГ ШАҢНАЛ АЛЫРЫНДА ЭВЕС...

ЭРТЕМЧЕ БАШТАЙГЫ БАЗЫМ

Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунга «Мээң кожуунум: кижилер, болуушкуннар, барымдаалар» деп төөгү эртемнериниң доктору, академик Юрий Аранчынның 90 харлаанынга тураскааткан школачыларның эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен.

БАШКЫЛАР ДАРГАННААР ӨРГЭЭ

Кызылдың Күрүнениң педагогика институду (ККПИ) тургустунганындан бээр 60 чыл оюн бо чылын демдеглеп турар.  Тывага баштайгы дээди өөредилге чериниң төөгүзү 1956 чылда эгелээн.

КЕЛИР ҮЕНИҢ БАШКЫЛАРЫ

ДААЛГАЛАР КҮҮСЕТТИНИП ТУРАР

Тываның Кадет корпузунуң баш­кыларының чөвүлел хуралы ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Светлана Ощепко­ваның удуртулгазы-биле эрткен.

ТЫВА ДЫЛДЫҢ ШЫЛГАРАҢГАЙ ШИНЧИЛЕКЧИЛЕРИ

Страницы