1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ТЫВА ДЫЛДЫҢ ШЫЛГАРАҢГАЙ ШИНЧИЛЕКЧИЛЕРИ

ЧАА ШКОЛАНЫ ТУДАР

Ийи-Талды республиканың чөөн болгаш барыын кожууннарын харылзаштырып турар улуг оруктуң шуут чанында суур деп болур.

ДУРТ-СЫНЫ ХӨНҮ, АРЫН-ШЫРАЙЫ ШИИТПИРЛИГ...

Чаа өөредилге чылында «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернады» деп өөредилге чери ажыттынган. ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бот-идепкейи-биле Республиканың өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның школа-интернадынга Республиканың кадет школа-интернадын каттыштырганын номчукчуга сагындыраал. 

БАЖЫҢ - ШКОЛА - БАЖЫҢ

Чаа өөредилге чылыэгелээни-биле бо чылдың январь айда Республиканың немелде өөредилге төвүнүң тургусканы «Бажың – Школа – Бажың» деп республика төлевилели ажылын катап эгелээн.

УРУГЛАРГА ДЕТКИМЧЕ

Акция  “Школаже киреринге дузалаш”
 

БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛЫ

ТЫВА ЭРТЕМНИҢ «ХАРААЧЫГАЙЫ»

Май 11-де Тываның гума­нитарлыг болгаш тускай со­циал-­экономиктиг шинчилелдер институдунуң (ТГТШИ-ниң) хуралдаар залынга баштайгы тыва эртемденнерниң бирээзи, «буржуаз-националист», «чоннуң дайзыны» д

СЕЗЕН ХАРЖЕ ЧАЛАП ТУР БИС

Тээлиниң № 1 школазының юбилейинге

Угу-дөзү уран шевер талантылыг,

Улус чону ажыл-ишчи алдар-аттыг

Аштаарын-даа, могап-шылаарын-даа уттуптар

Тыва эртемниң сылдызы

YНЕЛИГ ЭРТИНЕВИС

Тыва дылывысты камгалаал

БЕДИК МЕРГЕЖИЛДИГ ЭРТЕМДЕН

Тываның билдингир, ат-сураглыг эртемденнериниң бирээзи Зоя Баировна Самданны чон эки таныыр, билир. Ол дөртен ажыг чылдарның дургузунда тыва эртемге, культурага  бараан болуп, ниитизи-биле 200 ажыг эртем ажылдарын бижип, чонунга бараалгаткан.

АЛДЫ ЧҮС АЖЫГ КИЖИ КЕЛГЕН

Апрель 17-де Президен­тиниң Кызыл хоорайда кадет училищезинге «Ажык эжиктер» хүнүнде 600 ажыг оолдар, уруглар, ада-иелер келген.

«УГУЛЗАЛЫГ ХЕВИС»

Найысылалдың оң талакы эриинде улуг, чараш, көскү өргээ туруп турар. Ол дээрге Кызылдың №8 ортумак школазы-дыр.

«ЧЫЛДЫҢ БАШКЫЗЫ – 2016»

Март 19-та Тываның күрүне филармониязынга башкылал мергежилиниң «Тыва Республиканың чылдың башкызы болгаш кижизидикчизи» деп Бүгү-российжи  конкурузунуң регионалдыг чадазының тии­лекчилерин шаңнаар байырлыг езулал болуп эрткен.

«ЧЫЛДЫҢ БАШКЫЗЫ - 2016»

Өөредилге болгаш кижизидилге

Страницы