1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ АНЫЯКТАРГА

Декабрь 26-да Улусчу чогаадылга бажыңынга  ТР-ниң Баштыңы Ш.Кара-оол болгаш ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы «Өөредилге» деп төлевилел езугаар «Салым-чаяанныг аныяктар» деп программаның  деткимчези-биле 2013-2014 чылда өөредилгеге, спортка, уран чүүлге тергии­дээн аныяктарга тускай дипломнарны болгаш акша шаңналдарны тывыскан.

Тускай шаңналды Кызыл хоорайның күрүне лицейиниң өөреникчизи, «Келир үе­же базым» деп Тываның Россия-биле демнежилгезинге тураскаат­кан школачылар аразынга болуп эрткен конференцияга тиилээн Анзат Лопсан, ТР-ниң көдээ ажыл-агый техникумунуң студентизи «Экономика болгаш бухгалтер учеду» деп республика чергелиг олимпиа­дага бирги черни алган Чингиспей Бараан,  «21 вектиң лидери» деп удуртукчулар болгаш лидерлер аразынга  мөөрейниң тиилекчизи Чаяана Күжүгет, Кызылдың 5 дугаар­лыг гимназия школазының өөреникчизи,  Бүгү-россияның регионнар аразынга болган француз  дыл олимпиадазының тиилекчизи Буян-Бадыргы Монгуш, Тываның Р.Д. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының өөреникчизи, «Уран чүүлдүң челээжи – 2014» деп республика чергелиг мөөрейниң тиилекчизи Шынар Монгуш, Республиканың спорт школазының өөреникчилери,  хостуг хүрешке уруг­лар болгаш оолдар аразынга тиилээн Байыр Ондар база Азиата Хомушку олар дипломнарны болгаш тус-тузунда 30 муң акша шаңналдарны алганнар.

«Эртем-техниктиг, өөредил­ге-шинчилелдиг чогаадыкчы ажыл-чорудулга» номинацияга Ак-Довурак хоорайның 3 дугаар школазының өөреникчизи Сайдаш Куулар, Кызылдың 3 дугаар школазының өөреникчизи Виктория Сухоносова, Кызылдың  лицей школазының өөреникчизи Эмир Монгуш, Бии-Хем кожууннуң Туран хоо­райның 1 дугаар  школазының өөреникчизи Мария Самохвалова;

«Социал ужур-уткалыг хөй ниити ажыл-чорудулга» деп номинацияга Кызылдың 7 дугаар  школазының өөреникчизи Валерия Чистобаева;

«Спортка хандыкшыл» деп номинацияга Республиканың спортка белеткел төвүнүң өөреникчилери  Солаңгы Доңгак база Начын Куулар.

«Уран чогаадылга» деп номинацияга Ак-Довурак хоо­райның 3 дугаар  школазының өөреникчизи Шораана Ооржак, Респуб­ликаның Р.Д. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының өөреникчизи Тимур Очур-оол;

«Профессионал ажыл-ишчи» деп номинацияга Тываның тудуг техникумунуң студентизи Чылгычы Ондар олар дипломнарны болгаш тус-тузунда 20 муң акша шаңналды алганнар.

«Эртем-техниктиг, өөредилге-шинчилелдиг  ажыл-чорудулга» деп номинацияга Кызылдың 5 дугаар  школазының өөреникчилери  Ай-Хаан Монгуш база Доржу Товарищтай, Өвүр кожууннуң Хандагайты ортумак школазының өөреникчизи Валерия Чамзы, Кызылдың 1 дугаар школазының өөреникчизи Софья Рубанова, Кызылдың 3 дугаар школазының өөреникчилери Белекмаа Чамбал, Санжа Селик, Кызылдың 5 дугаар школазының өөреникчзи Ай-Кат Саая;

«Спортка хандыкшыл» деп номинацияга Өвүр кожууннуң Хандагайты ортумак школазының өөреникчизи Ангелина Монгуш, Кызыл хоорайның Спортка белеткел төвүнүң өөреникчилери  Начын Дангыт-оол, Чойгаана Сарыгбай, Чайыран Доржуккай, Эртине Мортуй-оол,  Республиканың олимпийжи курлавырлар училищезиниң студентизи Ренат Ондар;

«Уран чүүлге чогаадыкчы чоруу» деп номинацияга Кызылдың Р.Д.Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының өөреникчизи Чайзат Сандан, Кызылдың Надя Рушева аттыг уран чүүл школазының өөреникчизи Любовь Сердюкова;

«Профессионал ажыл-ишчи» деп номинацияга Тываның политехниктиг техникумунуң студентилери Ай-кыс Оюн, Алдын-Херел Ховалыг, Респуб­ликаның эмчи училищезиниң студентизи Чингис Ховалыг, Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң студентизи Дмитрий Паршуткин, Ак-Довурак хоорайның даг техникумунуң студентизи Хорагай Ооржак олар дипломнарны болгаш тус-тузунда 15 муң акша шаңналды алганнар.

Залда чыглып келген эң-не төлептиг, туруштуг, салым-чаяан­ныг, аас-кежиктиг уругларны ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды К.А.Бичелдей  мактааш,  оларның башкыларынга болгаш ада-иелеринге байырны чедирген.

Онза шылгараан аныяктарга  моон-даа соңгаар  үре-түңнелдерлиг  болуп,  кажанда-даа    тура дүш­­­пейн,  бурунгаар чүткүп чоруурун ТР-ниң Баштыңы Ш.Кара-оол күзээш, оларның чедиишкиннери дээш чоргаарланып турарын илереткен.

Айдың ОНДАР.

Альберт Хомушкунуң тырттырган чуруктары.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.