1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Суг дугайында

Бистиң хөй кезиивис чаңчык­канывыс суг ышкаш чүүлдү херекке-даа албас, ол дугайында боданмас-даа. Таарымчалыг, ортумак агаар-бойдуска чурттаар аас-кежиктиг болган кижилер суг чедишпезиниң айтырыынга таваржып көрбээн. Чер кырында кургаг регионнарның чурттакчылары ол солуттунмас курлавырның үнезин ылап-ла билирлер. Суг дугайында чамдык фактылар:

- ЮНЕСКО-нуң 122 чурттарын деңнеп шинчилээн түңнелдер езугаар эң арыг суг – Финляндияда.

- Бир миллиард чыгыы кижилер ижер арыг сугга чединмейн турарлар.

- Черде сугнуң кол кезии ооң кырында эвес, а иштинде чыдар болгаш чер кырында суглардан 10 катап көвей.

- Арыг сугну өске суксуннарга бодаарга, хөйнү ижери,  дүрген арыптарынга дузалыг.

- Эң-не аар өртектиг сугну Swarovski кристаллдары-биле каас­тааш, Лос-Анджелес хоорайда садып турар.

- Делегей океанында бар ажыктыг бүдүмелдер Черде бир чылдың дүжүдүнден 20 муң катап хөй болуп турар.

- Шупту доштар эриир болза, делегей океанын 64 метр бедик деңнелче көдүрер болгаш кургаг черниң сестиң бир кезиин шыва ала бээр.

- Черде үш хевирге: газ, суук, кадыг туруп болур чаңгыс-ла бүдүмел – суг.

«Шын» №126 2015 чылдың ноябрь 14

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.