1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Томуйлаашкын

ТР-ниң Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар агентилелдиң директору турган Виталий Чаж-оолдуң Каа-Хем кожууннуң чагырыкчызы албан-дужаалче шилчээни-биле ооң орнунга Алдын-Кыс Конгарны томуйлаан. Алдын-Кыс Темир-ооловна 2003-2007 чылдарда республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызын удуртуп ажылдаан. Чазак Даргазының чугаалап турары-биле алырга, Алдын-Кыс Конгарның социал адырда байлак арга-дуржулгазы агентилелдиң мурнунда салдынган сорулгаларны чедиишкинниг күү­седиринге дузалаар дээрзи чугаажок. Ук албан чери Чазактың социал политиказын тургузарынга ужур-дузалыг. Удуртукчу кижиниң ажыл-чорудулгазының шиитпирлиг, туруштуг талаларындан хамаатыларның ажыл-агыйга тургустунары болгаш республиканың чурттакчы чонунуң чедимчелиг, чаагай чоруунуң бедик деңнели оон хамаар­жыр дээрзин Чазак Даргазы демдеглээн.

№12 2013 чылдың январь 31

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.